Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 3 bài 157: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 157: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 155: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 156: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 3 bài 158: Luyện tập

I/ Mục tiêu

  • Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
  • Bài tập cần làm: 1; 2; 3.

II/ CHUẨN BỊ:

  • Bảng phụ viết bài toán mẫu và các bài tập.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1- Ổn định:

2- Bài mới:

a) Giới thiệu bài : tiết học hôm nay giúp các em biết giải toán có liên quan rút về đơn vị.

b) Hướng dẫn giải bài toán.

Đề bài cho biết gì?

Đề bài bảo ta tính gì?

c) Thực hành:

Bài 1:

- Yêu cầu HS đọc đề toán và tự làm.

- GV cùng HS nhận xét, thống nhất kết quả đúng

Nhận xét-sửa chữa

Bài 2:

- Yêu cầu HS đọc đề toán và tự làm.

- GV cùng HS nhận xét, thống nhất kết quả đúng

Nhận xét-sửa chữa

Bài 3: Nhận xét đúng sai

- Yêu cầu HS đọc đề toán và tự làm.

- GV cùng HS nhận xét, thống nhất kết quả đúng

4. Củng cố, dặn dò:

- GV tổng kết tiết học.

- Dặn HS chuẩn bị bài học sau.

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

Phân tích đề toán.

Có 35 lít mật ong đựng đều 7 can.

Tính xem 10 lít mật ong đựng mấy can

+ Tìm số mật ong trong 1 can.

+ Tìm số can chứa 10 l mật ong.

Bài giải

Số lít mật ong trong mỗi can là:

35 : 7 = 5 (l)

Số can đựng 10 lít mật ong là:

10 : 5 = 2 (can)

Đáp số: 2 can

- HS đọc đề toán và tự làm vào vở.

- 1 HS làm bảng phụ.

40 kg: 8 túi

15 kg: ? túi

Giải

Số ki-lô-gam đường mỗi túi là:

40 : 8 = 5 (kg)

Số túi đựng 15 kg đường là:

15 : 5 = 3 (túi)

Đáp số: 3 túi

- HS đọc đề toán và tự làm vào vở.

- 1 HS làm bảng phụ.

24 cúc áo : 4 cái áo

42 cúc áo : ? cái áo

Giải

Số cúc áo mỗi cái áo cần là:

24 : 4 = 6 (cúc áo)

Số cái áo cần dùng 42 cúc áo là:

42 : 6 = 7 (cái áo)

Đáp số: 7 cái áo

- HS đọc đề toán và tự làm vào vở.

- 1 HS làm bảng phụ.

a) 24 : 6 : 2 = 4 : 2 = 2 Đ

b) 24 : 6 : 2 = 24 : 3 = 8 S

c) 18 : 3 2 = 18 : 6 = 3 S

d) 18 : 3 2 = 6 2 = 12 Đ

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm