Giáo án Toán lớp 3 bài 3: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 3: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 1: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 2: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Giáo án Toán lớp 3 bài 4: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Biết cách cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ).
  • Biết giải bài toán về “tìm x”, giải toán có lới văn.

2. Kỹ năng: Rèn cho HS có kỹ năng cộng, trừ các số có 3 chữ số nhanh, thành thạo.

3. Thái độ: HS tích cực học tập, hăng hái phát biểu xây dựng bài.

II. Đồ dùng.

  • GV: Bảng phụ
  • HS: SGK, thước kẻ, bài tập

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Ổn định

2. Kiểm tra

3. Bài mới

Giới thiệu bài

Ôn tập

Bài 1

-Biết cách cộng, trừ các số có 3 chữ số.

Bài 2

-Biết cách tìm số hạng, số bị trừ chưa biết.

Bài 3

-Biết tóm tắt v giải bìa toán đơn.

4.Củng cố

5. Dặn dò

-Gọi 2 HS lên bảng, cả lớp làm vào bảng con bài tập sau.

466 + 318; 624 - 259;

356 - 219
- GV nhận xét cho điểm.

* Giờ học hôm nay chúng ta đi luyện tập.

- Y/c HS tự làm bài.

+ Đặt tính như thế nào?

+ Thực hiện tính từ đâu đến đâu?

- Y/c HS tự làm bài.

- Nêu cách tìm số bị trừ?

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm như thế nào?

- Chữa bài, cho điểm HS.

- Gọi HS đọc đề bài.

-Bài toán cho Biết gì?
- Bài toán hỏi gì?

- Y/c HS làm bài vào vở.

- Chữa bài, cho điểm HS.

- Nêu cách tìm số bị trừ?

- Muốn tìm số hạng chưa Biết em làm như thế nào?

- GV nhận xét tiết học.

-Chuẩn bị bài sau: Cộng các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần)

-HS lên bảng chữa bài

-HS khác nhận xét

-HS lắng nghe

2 HS lên bảng làm, HS cả lớp làm vở bài tập.

a) 324 761 25

405 128 721

729 889 746

b) 645 666 485

302 333 72

343 333 413

+ Đặt tính sao cho hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục, hành trăm thẳng hàng trăm.

+ Thực hiện tính từ phải sang trái.

- 2 HS lên bảng làm, HS cả lớp làm bài vào vở.

x -125 =344

-Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

-Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- 2 HS đọc

- Đội dồng diễn thể dục có tất cả 285 người.

- Trong đó có 140 nam.

- Số nữ trong đội đồng diễn l bao nhiêu?

- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

Bài giải

Số nữ có trong đội đồng diễn l:

285 - 140 = 145 (người)

Đáp số: 145 người.

-HS nêu

Đánh giá bài viết
11 2.450
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm