Giáo án Toán lớp 3 bài 147: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 147: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 145: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Giáo án Toán lớp 3 bài 146: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 148: Tiền Việt Nam

A/ Mục tiêu

  • HS biết thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (bao gồm đặt tính và tính đúng. Củng cố về giải bài toán bằng phép trừ gắn với mối quan hệ giữa km và m.
  • Giáo dục tính cẩn thận trong học toán.

B/ Đồ dùng dạy học:

Nội dung bài tập 3 ghi sẵn vào bảng phụ.

C/ Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Bài cũ:

- Gọi hai em lên bảng sửa bài tập về nhà

- Chấm vở hai bàn tổ 2

- Nhận xét đánh giá phần kiểm tra.

2.Bài mới:

a) Giới thiệu bài:

- Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về “ Phép trừ các số trong phạm vi 100 000”

b) Khai thác:

1/ Hướng dẫn thực hiện phép trừ:

- GV ghi bảng 85674 - 58329

- Yêu cầu quan sát nêu nhận xét muốn trừ hai số có 5 chữ số ta làm như thế nào?

- Yêu cầu HS trao đổi để tìm ra cách tính.

* Gợi ý tính tương tự như đối với phép trừ hai số trong phạm vi 100 000

- Yêu cầu HS nêu cách tính.

- GV ghi bảng.

*Gọi HS nêu quy tắc về phép trừ hai số trong phạm vi 100 000.

- GV ghi bảng quy tắc mời 3 - 4 nhắc lại.

b) Luyện tập:

- Bài 1:

- Gọi HS nêu bài tập 1.

- Yêu cầu nêu lại các cách trừ hai số có 5 chữ số.

- Yêu cầu thực hiện vào vở

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và sửa bài.

- Gọi HS khác nhận xét

- GV nhận xét đánh giá

Bài 2

- Gọi HS nêu bài tập 2.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập

- Ba một em lên bảng làm bài

- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và sửa bài.

- Gọi HS khác nhận xét bài bạn

- GV nhận xét đánh giá

Bài 3

- Gọi HS đọc bài 3.

- Yêu cầu HS nêu tóm tắt đề bài.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở

- Mời một HS nhận xét bài bạn

- GV nhận xét đánh giá

d) Củng cố - Dặn dò:

- Mời hai em nêu lại cách trừ các số trong phạm vi 100 000

*Nhận xét đánh giá tiết học

–Dặn về nhà học và làm bài tập.

- Hai em lên bảng chữa bài tập số 4.

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

*Lớp theo dõi GV giới thiệu

- Vài HS nhắc lại tựa bài.

- Lớp quan sát lên bảng theo dõi GV hướng dẫn để nắm về cách trừ hai số trong phạm vi 100 000.

- Trao đổi và dựa vào cách thực hiện phép trừ hai số trong phạm vi 10 000 đã học để đặt tính và tính ra kết quả:

85674

- 58329

27345

- HS khác nhận xét bài bạn.

- Vài em nêu lại cách thực hiện phép trừ.

- Một em nêu bài tập 1.

- Nêu cách lại cách trừ số có 5 chữ số.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

- Ba HS lên tính kết quả.

92869 73518 59372

- 65748 -36029 -53814

27 121 37488 5558

- Lớp thực hiện vào vở bài tập.

- 3 em lên bảng đặt tính và tính.

63780 91462 49283

18546 53406 5765

45234 38056 43518

- Ba em khác nhận xét bài bạn

- Một em đọc đề bài SGK.

- Cả lớp làm vào vở bài tập.

- Một HS lên giải bài.

Giải:

Độ dài đoạn đường chưa trải nhựa là: 25850 - 9850 = 16000 ( m) = 16 km

Đáp số: 16 km

- Vài HS nhắc lại nội dung bài

- Về nhà học và làm bài tập còn lại.

- Xem trước bài mới.

Đánh giá bài viết
1 985
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm