Giáo án Toán lớp 3 bài 52: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 52: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 50: Giải bài toán bằng hai phép tính

Giáo án Toán lớp 3 bài 51: Giải bài toán bằng hai phép tính

Giáo án Toán lớp 3 bài 53: Bảng nhân 8

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Biết giải bài toán có hai phép tính.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng giải toán có lời văn.

3. Thái độ: Yêu thích và ham học toán, có óc nhạy cảm sáng tạo.

II. Đồ dùng.

 • GV: Bảng phụ, phấn.
 • HS: SGK, Vở Bài tập

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

A.KTBC

B.Bài mới

1.GTB

2.Luyện tập

Bài 1.

-Biết tóm tắt v giải bài toán

Bài 2.

-Biết tóm tắt v giải bài toán có 2 phép tính.

Bài 3.

-Biết nhìn sơ đồ nêu lại y/c bài v giải

Bài 4.

-Biết tìm gấp, giảm một số lên nhiều lần

3.Củng cố dặn dò

-Gọi HS lên bảng chữa bài tập

- Chữa bài, nhận xét

*Giờ học hôm nay chúng ta đi luyện tập về cách giải bài toán bằng 2 phép tính.

- Gọi HS đọc đề bài

-Cho HS suy nghĩ để tự vẽ sơ đồ v giải bài toán.

- Chữa bài, nhận xét

- Gọi HS đọc đề bài, sau đó Y/c HS suy nghĩ để tự vẽ sơ đồ v giải bài toán.

- Chữa bài, nhận xét

- Y/c HS đọc sơ đồ bài toán.

- Có bao nhiêu bạn HS giỏi?

- Số bạn HS kh như thế nào so với số bạn HS giỏi?

- Bài toán Y/c tìm gì?

- Y/c HS dựa vào tóm tắt để đọc thành đề toán.

- Y/c HS cả lớp tự làm bài.

-GV nhận xét chữa bài

- Y/c HS nêu cách thực hiện gấp một số lên nhiều lần, sau đó làm mẫu một phần.

- Y/c HS tự làm tiếp các phần còn lại.

- Chữa bài, nhận xét

- Muốn gấp một số lên nhiều lần em làm như thế nào?

- Muốn giảm một số đi nhiều lần em làm như thế nào?

- Về nh luyện tập thêm về bài toán giải bằng hai phép tính.

- Chuẩn bị bài: Bảng nhân 8.

- GV nhận xét tiết học.

-HS lên bảng chữa bài tập

-HS khác nhận xét

-HS lắng nghe

-HS đọc Y/c bài

- 1 em lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

Bài giải

Số ô tô đã rời bến là:

18 + 17 = 35 (ô tô)

Số ô tô còn lại trong bến là:

45 - 35 = 10 (ô tô)

Đáp số: 10 ô tô

- 1 em lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

Bài giải

Số con thỏ đ bán đi l:

48 : 6 = 8 (con)

Số con thỏ còn lại l:

48 - 8 = 40 (con)

Đáp số: 40 con

- Có 14 bạn HS giỏi.

- Số bạn HS kh nhiếu hơn số bạn HS giỏi l 8 bạn.

- Tìm số HS kh v giỏi.

- Lớp 3A có 14 HS giỏi, số HS kh nhiều hơn số HS giỏi l 8 bạn. Hỏi lớp 3A có tất cả bao nhiêu HS kh v giỏi?

- 1 em lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

Bài giải

Số HS khá là:

14 + 8 = 22 (HS)

Số HS khá và giỏi là:

14 + 22 = 36 (HS)

Đáp số: 36 HS

- HS nêu theo Y/c

- 3 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở. 2 HS ngồi cảnh nhau đổi cho vở để kiểm tra bài của nhau.

a.12 x 6- 25 = 47

b.56 : 7 – 5 = 3

c.42 : 6 + 37 = 44

-Gọi HS nhận xét

-HS nêu

-HS nêu

Đánh giá bài viết
1 523
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Giang Nguyễn
  Giang Nguyễn 3
  Thích Phản hồi 10/12/20

  Giáo án điện tử Toán 3

  Xem thêm