Giáo án Toán lớp 3 bài 60: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 60: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 58: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 59: Bảng chia 8

Giáo án Toán lớp 3 bài 61: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Thuộc bảng chia 8 và vận dụng vào trong giải toán (có 1 phép chia 8)

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng nhân nhẩm và giải toán có lời văn.

3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích và ham học toán, tính cận thận chính xác.

II. Đồ dùng.

  • GV: Bảng phụ, phấn
  • HS: SGK, Vở Bài tập

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

A.KTBC

B.Bài mới

1.GTB

2.Luyện tập

Bài 1.

-Biết tính nhẩm

Bài 2.

-Biết tính nhẩm

Bài 3.

-Biết giải bài toán bằng hai phép tính

Bài 4.

-Biết tìm 1/8 số ơ vuông trong mỗi hình.

3.Củng cố dặn dò

- Gọi HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng chia 8. Hỏi về kết quả của một phép chia bất kì trong bảng.

-Nhận xét cho điểm

* Giờ học hôm nay chúng ta đi luyện tập về bảng chia 8

- Y/c HS suy nghĩ v tự làm phần a).

- Khi đ Biết 8 x 6 = 48, có thể ghi ngay kết quả của 48 : 8 được không, vì sao?

- Y/c HS giải thích tương tự với các trường hợp còn lại.

- HS đọc từng cặp phép tính

- Cho HS tự làm tiếp phần b).

- Chữa bài, nhận xét

- Xác định Y/c của bài, sau đó Y/c HS làm bài.

- Chữa bài, nhận xét v cho điểm

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Người đó có bao nhiêu con thỏ?

- Sau khi bán đi 10 con thỏ thì còn lại bao nhiêu con thỏ?

- Người đó đã làm gì với số thỏ còn lại?

- Hãy tính xem mỗi chuồng có bao nhiêu con thỏ?

- Y/c HS suy nghĩ làm bài.

- Chữa bài, nhận xét

- Bài tập y/c chúng ta làm gì?

- Hình a) có tất cả bao nhiêu ô vuông?

- Muốn tìm một phần tm số ơ vuông có trong hình a) ta phải làm thế nào?

- Hướng dẫn HS đánh dấu vào 2 ô vuông trong hình a).

- Tiến hành tương tự với phần b)

- Muốn tìm một phần mấy của một số em làm như thế nào?

- Gọi HS đọc lại bảng chia 8.

- Chuẩn bị bài: So sánh số b bằng một phần mấy số lớn.

- GV nhận xét tiết học..

-HS lên bảng đọc bảng chia 8

-HS khác nhận xét

-HS lắng nghe

- 4 em lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.

- Khi đ Biết 8 x 6 = 48, có thể ghi ngay kết quả của 48 : 8 = 6 vì nếu lấy tích chia cho thừa số này thì sẽ được thừa số kia.

- HS đọc từng cặp phép tính.

- HS làm bài, sau đó hai HS ngồi cạnh nhau đổi cho vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

- 4 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào bảng con.

-HS đọc y/c bài

- Có 42 con thỏ.

- Còn lại 42 - 10 = 32 con thỏ.

- NHoạt đều vào 8 chuồng.

-Mỗi chuồng có 32 :8=4con

- Một em lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở.

Bài giải

Số con thỏ còn lại sau khi bán 10 con thỏ là:

42 - 10 = 32 (con thỏ)

Số con thỏ có trong mỗi chuồng là:

32 : 8 = 4 (con thỏ)

Đáp số: 4 con thỏ

- Tìm một phần tm số ô vuông có trong mỗi hình sau.

- Hình a) có tất cao 16 ô vuông.

- Một phần tm số ô vuông trong hình a) l: 16 : 8 = 2 (ô vuông).

- HS dùng bài tập chì đánh dấu vào 2 ô vuông.

Đánh giá bài viết
1 1.214
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm