Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 3 bài 114: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 114: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 112: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 113: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 115: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

I/ Mục tiêu

  • Biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trường hợp có dư với thương có 4 chữ số hoặc 3 chữ số).
  • Vận dụng phép chia để làm tính và giải toán.
  • HS yêu thích môn học.
  • Bài tập cần làm: 1, 2, 3.

II. Chuẩn bị:

Kẻ sẵn trên bảng lớp.

III. Các hoạt động dạy – học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Kiểm tra:

- GV nhận xét – Ghi điểm

2. Bài mới

* Giới thiệu bài: “Chia số có bốn chữ số …”

- Ghi tựa.

Hoạt động 1:Hướng dẫn thực hiện phép chia 9365: 3 = ?

- HS Q S VD nêu NX.

- GV ghi:

Viết: 9365:3 =3121(dư 2)

Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện phép chia 2249: 4 = ?

-Thực hiện tương tự như trên.

- Lần 1: Phải lấy 22 mới đủ chia cho 4, 22 chia 4 được 5 dư 2.

- Lần 2: Hạ 4 được 24, 24 chia 4 được 6.

- Lần 3: Hạ 9, 9 chia 4 được 2 dư 1.

- Ta viết 2249: 4 = 562 dư 1.

- Lưu ý: Lần 1 nếu lấy một chữ số ở số bị chia mà bé hơn số chia thì phải lấy hai chữ số.

- Số dư phải bé hơn số chia.

Hoạt động 3: Hướng dẫn luyện tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

- 1 HS nêu Yêu cầu BT.

- Yêu cầu HS tự làm. GV nhận xét.

Bài 1 luyện tập điều gì?

Bài 2:

- 1 HS nêu Yêu cầu.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toan hỏi gì?

- Yêu cầu 1 HS lên bảng giải, lớp làm VBT.

- Nhận xét và ghi điểm cho HS.

- Bài 2 luyện tập điều gì?

Bài 3: Thi xếp hình:

-1 HS đọc yêu cầu của BT.

- Chọn HS tham gia trò chơi.

- Nêu thể lệ cuộc chơi.

- Yêu cầu HS chơi.

Hình mẫu.

- GV nhận xét sửa sai.

4. Củng cố

- Nêu cách thực hiện phép tính

9365 : 3 = ; 2249 : 4 =

5. - Dặn dò:

-Về nhà học và làm lại các bài tập.

- GV nhận xét tiết học.

- 2 HS lên làm bài tập 3. Lớp làm BC

- 3 HS nhắc lại.

- HS quan sát VD và nhận xét số có 4 chữ số chia cho số có 1 chữ số.

- Đặt tính dọc.

- Thực hiện từ trái sang phải. Lấy 9 chia 3 được 3, viết 3. 3 nhân 3 bằng 9, chín trừ chín bằng 0. Ha 3; 3 chia 3 được 1, 1 nhân 3 được 3, 3 trừ 3 bằng 0. Hạ 6, 6 chia 3 được 2, viết 2, 2 nhân 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Hạ 5, 5 chia 3 được 1, viết 1, 1 nhân 3 được 3, 5 trừ 3 bằng 2 (dư 2).

- HS lần lượt đứng lên nêu miệng nhẩm kết quả từng phép tính.

- HS khác nhận xét.

-1 HS nêu Yêu cầu.

- 4 HS lên bảng – Cả lớp làm bảng con.

- Cách chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số có dư.

2469 : 2 6487 : 3 4159 : 5

- 2 HS đọc bài toán.

… Có 1250 bánh xe.

…Lắp nhiều nhất vào mấy xe. (xe bốn bánh).

Giải

Số xe lắp được là:

1250 : 4 = 312 ( xe) dư 2 bánh xe

Đáp số: 312 xe thừa hai bánh

- HS đọc đề bài.

- Mỗi đội cử 8 bạn tham gia trò chơi.

- Hai đội thi.

- HS lớp quan sát nhận xét chọn đội thắng cuộc.

- Xếp hình đúng và nhanh.

- 2 HS trả lời.

- Lắng nghe và thực hiện.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm