Giáo án Toán lớp 3 bài 153: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 153: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 151: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 152: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 154: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

I/ Mục tiêu

Biết chia số có năm chữ số cho số có một chữ số với trường hợp có một lượt chia có dư và là phép chia hết.

II/Đồ dùng dạy học:

  • GV: KHGD, SGK
  • HS: SGK, VBT, bảng con

III/ Hoạt động dạy – học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định

-Hát

2.KTBC:

-Nhận xét, ghi điểm

- 2 HS lên bảng làm bài 1

3. Bài mới:

a.GTB: Ghi tựa bài

-HS nhắc lại

b. Hướng dẫn thực hiện phép chia 37648 : 4

- Ghi bảng 37648 : 4 = ?

37648

4

16

9412

04

08

0

Mỗi lần chia đều tính nhẩm: chia, nhân, trừ.

+ Lần 1: 37 chia 4 được 9, viết 9; 9 nhân 4 bằng 36; 37 trừ 36 bằng 1.

+ Lần 2: Hạ 6 được 16; 16 chia4 được 4, viết 4; 4 nhân 4 bằng 16; 16 trừ 16 bằng 0.

+ Lần 3: Hạ 4; 4 chia 4 được 1,viết 1; 1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0.

+ Lần 4: Hạ 8; 8 chia 4 được 2,viết 2; 2 nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng

-Nhận xét, ghi điểm

Đọc phép tính.

1HS lên bảng làm bài. Cả lớp thực hiện vào bảng con.

Đánh giá bài viết
1 578
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm