Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 3 bài 120: Thực hành xem đồng hồ

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 120: Thực hành xem đồng hồ bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 118: Làm quen với chữ số La Mã

Giáo án Toán lớp 3 bài 119: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 121: Thực hành xem đồng hồ

I/ Mục tiêu

  • Nhận biết được về thời gian (chủ yếu là về thời điểm). Biết xem đồng hồ, chính xác đến từng phút.
  • BT cần làm: Bài 1; 2; 3

II. Đồ dùng dạy - học: Một đồng hồ thật và một đồng hồ bằng nhựa.

III. Hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Bài cũ:

- Gọi 2HS lên bảng, yêu cầu viết các số: bốn, sáu, tám, mười chín, mười một, hai mươi mốt bằng chữ số La Mã.

- Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

* Giới thiệu bài:

* Dạy bài mới:

Hoạt động 1: Hướng dẫn cách xem đồng hồ (chính xác đến từng phút):

- Cho HS quan sát mặt đồng hồ và giới thiệu

- Yêu cầu HS nhìn vào tranh vẽ đồng hồ thứ nhất - SGK và hỏi:

+ Đồng hồ chỉ mấy giờ?

- Yêu cầu HS nhìn vào tranh vẽ đồng hồ thứ hai, xác định kim giờ, kim phút và TLCH:

+ Đồng hồ chỉ mấy giờ?

- Tương tự như vậy với tranh vẽ đồng hồ thứ 3.

- GV quay trên mặt đồng hồ nhựa, cho HS đọc gờ theo 2 cách.

Hoạt động 2: Luyện tập:

Bài 1: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 1.

- Mời một em làm mẫu câu A.

- Yêu cầu cả lớp tự làm bài.

- Gọi HS nêu kết quả.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 2:

- Gọi học sinh nêu bài tập 2.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Mời ba học sinh lên bảng chữa bài.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 3:

- Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào VBT.

- Chấm vở một số em, nhận xét chữa bài.

- Giáo viên nhận xét đánh giá

3. Củng cố - dặn dò:

- GV quay giờ trên mô hình đồng hồ và gọi HS đọc.

- Về nhà tập xem đồng hồ.

- Hai em lên bảng viết các số La Mã.

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu.

- Cả lớp quan sát mặt đồng hồ và theo dõi GV giới thiệu.

- Lần lượt nhìn vào từng tranh vè đồng hồ rồi trả lời:

+ Đồng hồ chỉ 6 giờ 10 phút.

+ 6 giờ 13 phút.

+ 6 giờ 56 phút hay 7 giờ kém 4 phút.

- Cả lớp quan sát xác định vị trí của từng kim và trả lời về số giờ.

- 1 em đọc yêu cầu bài tập.

- 1HS làm mẫu câu A – đồng hồ chỉ 2 giờ 10 phút.

- Cả lớp làm bài.

- 5 em nêu kết quả, lớp nhận xét bổ sung:

A. 2giờ 10 phút B. 5 giờ 16 phút

C. 11giờ 21 phút D. 9 giờ 39 phút E. 10 giờ 39 phút G. 16 giờ kém 3 phút.

- Một em đọc đề bài 2 (Đặt thêm kim phút để đồng hồ chỉ 9 giờ 7 phút; 12 giờ 34 phút; 4 giờ kém 13 phút)

- Cả lớp làm trên hình vẽ đồng hồ.

- Ba em lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung.

- Đổi vở để KT.

- Một em đọc yêu cầu bài tập (Nối theo mẫu)

- Cả lớp thực hiện vào vở.

- 2 em đọc số giờ do GV quay.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm