Giáo án Toán lớp 3 bài 55: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 55: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 53: Bảng nhân 8

Giáo án Toán lớp 3 bài 54: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 56: Luyện tập

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Biết đặt tính và tính nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số

2. Kỹ năng:

  • Biết áp dụng phép nhân số có ba chữ số với số có một chữ số để giải các bài toán có phép nhân.
  • Củng cố về tìm số bị chia chưa biết

3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích và ham học toán, tính cận thận chính xác.

II . Đồ dùng.

  • GV: Bảng phụ, phấn mầu
  • HS: SGK, vở Bài tập

III . Các hoạt động dạy học chủ yếu

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

A.KTBC

B.Bài mới

1.GTB

2.HD thực hiện phép nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

-Biết đặt tính v tính nhân số có ba chữ số với số có 1 chữ số

3.Thực hành

Bài 1

-Biết cách nhân

Bài 2

-Biết cách đặt tính rồi tính

Bài 3

-Biết được 3 chuyến my bay chở được 148 người

Bài 4.

-Biết tìm số bị chia chưa Biết.

4.Củng cố dặn dò

- Gọi 2 HS lên đọc thuộc lòng bảng nhân 8. HS về kết quả của một phép nhân bất kì trong bảng

- Gọi 3 HS lên bảng làm bài tập

7 x 8 ð 8 x 7 4 x 8 ð 2 x 4 x 2

8 x 9 ð 3 x 8 3 x 7 ð 6 x 8

*Giờ học hôm nay chúng ta được học kiến thức mới đó là nhân số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số.

a) Phép nhân 123 x 2

+ Viết lên bảng phép nhân

123 x 2 = ?

+ Y/C HS đặt tính theo cột hàng dọc

H: Khi thực hiện phép nhân này ta phải tính thực hiện từ đâu?

+ Ta bắt đâu tính từ hàng đơn vị, sau đó mới tính đến hàng chục

+ Y/C HS suy nghĩ để thực hiện phép tính trên

* Vậy 123 x 2 = 246

+ GV cHoạt lại để HS ghi nhớ

b) Phép nhân 326 x 3

Tiến hành tương tự như với phép nhân

123 x 2 = 246

Lưu ý: Phép nhân 326 x 3 = 978 l phép nhân có nhớ từ hàng đơn vị sang hàng chục

+ Y/C HS tự làm

-HS tự làm rồi lên bảng chữa

-GV nhận xét

H Bài tập y/c gì?

+ Đặt tính rồi tính

+ Nhận xét chữa bài

Gọi HS đọc đề bài toán

+ Y/C HS tìm hiểu đề

+ Y/C HS tự tóm tắt và giải

+ Nhận xét, chữa bài

H : Vì sao khi tìm x trong phần a , em lại tính tích 101 x 7 ?

+ Vì x l số bị chia trong phép chia x : 7 = 101, nn Muốn tìm x ta lấy Thương chia nhân với số chia

- Nhận xét chữa bài

-Hỏi giờ học hôm nay học nội dung gì:

- Nhận xét tiết học

-HS đọc bảng nhân

-3 HS lên chữa bài

-HS khác nhận xét

+ HS nghe

+ HS đọc phép nhân

+ 1 HS lên bảng đặt, lớp đặt vào vở nháp

+ HS trả lời

+ HS thực hiện tính

+ HS lắng nghe

+ HS lắng nghe

+ 5 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở Bài tập

+ HS trả lời

+ 4HS lên bảng, lớp làm vở Bài tập

-HS đọc kết quả bài làm của mình

-HS tự làm rồi lên bảng chữa

-HS khác nhận xét

+ 1 HS đọc, lớp đọc theo

+ 2 HS tìm hiểu đề

+ 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở Bài tập

Tóm tắt

1 chuyến: 116 người

3 chuyến: . . . người ?

Bài giải

Cả ba chuyến máy bay chở được số người là:

116 x 3 = 348 (người)

ười

+ Y/C HS tự làm

a) x : 7 = 101

x = 101 x 7

x = 707

b) x : 6 = 107

x = 107 x 6

x = 642

-HS nêu

Đánh giá bài viết
1 2.076
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm