Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 3 bài 115: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 115: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 113: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 114: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Giáo án Toán lớp 3 bài 116: Luyện tập

I/ Mục tiêu

  • Biết chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trường hợp có chữ số 0 ở thương).
  • Vận dụng phép chia để làm tính và giải toán.
  • HS yêu thích môn học.
  • Bài tập cần làm: 1, 2, 3

II. Chuẩn bị:

Bảng phụ, bảng con, VBT.

III. Các hoạt động dạy học:

giáo án môn toán

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm