Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Toán lớp 3 bài 125: Tiền Việt Nam

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 125: Tiền Việt Nam bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 123: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 124: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 126: Luyện tập

I/ Mục tiêu

  • Nhận biết tiền VN loại: 2000 đồng, 5000 đồng, 10 000đồng.
  • Bước đầu biết chuyển đổi tiền.
  • Biết cộng, trừ các số với đơn vị là đồng.
  • BT cần làm: BT1 (a, b) Bài2 (a, b, c) và bài 3 (GV kết hợp giới thiệu cả bài Tiền Việt Nam ở lớp 2)
  • HSKG hoàn thành tất cả các BT.

II. Chuẩn bị

Các tờ giấy bạc 2000 đồng, 5000 đồng, 10000 đồng và các loại đã học ở lớ p 2.

III. Hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Bài cũ:

- Gọi hai em lên bảng làm lại BT1 và 2 tiết trước.

- Nhận xét ghi điểm.

2.Bài mới:

* Giới thiệu bài:

Hoạt động 1: Giới thiệu các tờ giấy bạc 2000 đồng, 5000 đồng, 10000 đồng.

+ Trước đây khi mua bán các em đã quen với những loại giấy bạc nào?

- Cho quan sát kĩ hai mặt của các tờ giấy bạc và nhận xét đặc điểm của từng tờ giấy bạc.

Hoạt động 2: Luyện tập

Bài 1:

- Gọi HS nêu cầu của bài.

- Yêu cầu học sinh nhẩm và nêu số tiền.

- Mời ba em nêu miệng kết quả.

- Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn

- Giáo viên nhận xét đánh giá

Bài 2:

- Gọi HS nêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS quan sát mẫu.

- Hướng dẫn HS cách làm.

- Yêu cầu cả lớp thực hành làm bài.

- Mời ba nêu các cách lấy khác nhau.

- Yêu cầu lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 3:

- Gọi HS nêu cầu của bài.

- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.

- Mời một em lên bảng thực hiện.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

3. Củng cố - dặn dò:

- GV cùng HS củng cố nội dung bài học.

- Về nhà xem lại các bài tập đã làm.

- 2HS lên bảng làm bài.

- Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.

- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu.

+ Ta thường dùng một số tờ giấy bạc như: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 1000 đồng.

- Quan sát và nêu về:

+ Màu sắc của tờ giấy bạc,

+ Dòng chữ “Hai nghìn đồng“ và số 2000.

+ “Năm nghìn đồng" số 5000

+ “Mười nghìn đồng" số 10000.

- Một em đọc yêu cầu của bài.

- Cả lớp quan sát từng hình vẽ và tính nhẩm..

- 3 HS đứng tại chỗ nêu miệng kết quả, cả lớp nhận xét bổ sung:

+ Con lợn a có: 6200 đồng

+ Con lợn b có: 8400 đồng

+ Con lợn c có: 4000 đồng

- Một em đọc nêu cầu của bài.

- Cả lớp tự làm bài.

- Ba học sinh nêu kết quả, cả lớp nhận xét bổ sung

A. Lấy 3 tờ 1000đồng, 1 tờ 500 đồng và 1 tờ 100 đồng hay: 1 tờ 2000 đồng, 1 tờ 1000 đồng và 1 tờ 500 đồng, 1 tờ 100 đồng …

- Một em đọc nêu cầu của bài.

- Nêu điều bài toán cho biết, điều bài toán hỏi và cách làm.

- Lớp làm vào vở.

- Một em lên chữa bài, cả lớp nhận xét bổ sung:

Giải

Mẹ mua hết số tiền là:

6700 + 2300 = 9000 (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại là:

10000 - 9000 = 1000 đồng

ĐS: 1000 đồng

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm