Giáo án Toán lớp 3 bài 103: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 103: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 101: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 102: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Giáo án Toán lớp 3 bài 104: Luyện tập chung

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

  • Biết trừ nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm có đến bốn chữ số.
  • Biết trừ các số có đến bốn chữ số và giải bài toán bằng hai phép tính.
  • Bài tập cần làm: 1, 2, 3, 4 (chỉ yêu cầu giải được 1 cách)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Bảng phụ

III. Các hoẠt đỘng dẠy hỌc chỦ YẾU

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của HS

1. Kiểm tra bài cũ:

+ HS làm BT1, 2b/ 104

+ Nhận xét và cho điểm học sinh.

2. Bài mới:

* Giới thiệu bài:

* Hoạt động 1: Hướng dẫn luyyện tập.

Bài tập 1.

+ Giáo viên viết phép tính lên bảng

8000 – 5000 = ?

Nhẩm : 8 nghìn - 5 nghìn = 3 nghìn

Vậy: 8000 - 5000 = 3000

+ Yêu cầu học sinh tự làm bài.

Bài tập 2. Giáo viên viết phép tính lên bảng:

5700 – 200 = ?

+ Em nào có thể nhẩm 5700 – 200 = ?

+ Yêu cầu học sinh tự làm bài.

Bài tập 3.

+ Hướng dẫn học sinh làm bài.

Bài tập 4.

+ Gọi 1 học sinh đọc đề bài, giáo viên hướng dẫn tóm tắt.

Có : 4720 kg

Chuyển lần 1: 2000 kg.

Chuyển lần 2: 1700 kg.

Còn lại : ... kg?

+ Gọi học sinh lên bảng giải

+ Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó nhận xét và cho điểm học sinh.

3. Hoạt động 2: Củng cố & dặn dò:

+ Tổng kết giờ học, dặn dò học sinh về nhà làm bài vào vở.

+ Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài.

+ Lớp theo dõi và nhận xét.

+ Nghe Giáo viên giới thiệu bài.

+ Học sinh theo dõi.

+ Học sinh nhẩm và nêu kết quả:

8000 – 5000 = 3000

+ Học sinh tự làm bài, giáo viên gọi 1 học sinh chữa bài trước lớp.

7000 - 2000 = 5000

9000 - 1000 = 8000

6000 - 4000 = 2000

10 000 - 8000 = 2000

+ Học sinh theo dõi.

+ Nhẩm và nêu kết quả: 5700 – 200 = 5500

+ Học sinh tự làm bài, sau đó gọi 1 học sinh chữa bài miệng trước lớp.

+ Học sinh theo dõi và đọc đề toán SGK.

+ 1 học sinh lên bảng giải

Bài giải

Số muối cả hai lần chuyển là:

2000 + 1700 = 3700 (kg)

Số muối còn lại trong kho:

4720 – 3700 = 1020 (kg)

Đáp số 1020 kg.

Đánh giá bài viết
1 595
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm