Giáo án Toán lớp 3 bài 8: Ôn tập các bảng nhân

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 8: Ôn tập các bảng nhân bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 6: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Giáo án Toán lớp 3 bài 7: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 9: Ôn tập các bảng chia

I. Mục tiêu

1. Kiến thức.

  • Thuộc các bảng nhân đã học (bảng nhân 2, 3, 4, 5).
  • Biết nhân nhẩm với số HS trăm.

2. Kỹ năng: Vận dụng bảng nhân vào tính giá trị biểu thức, tính chu vi hình tam giác và giải toán có lời văn.

3. Thái độ: Yêu thích và ham học toán, có óc nhạy cảm sáng tạo.

II. Đồ dùng.

  • GV: Bảng phụ, phấn màu
  • HS: SGK, thước kẻ, bút

III. Các hoạt động dạy học.

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

1. Ổn định

2. Kiểm tra

3. Bài mới

Giới thiệu bài

2.Ôn tập

a. Ôn tập các bảng nhân.

Bài 1.

-Biết cách vận dụng bảng nhân vào bài

b.Ôn Tính giá trị của biểu thức.

Bài 2.

-Biết cách tính giá trị của biểu thức

Bài 3.

-Bết cách tóm tắt và giải bài toán đơn

Bài 4.

-Biết cách tính chu vi hình tam giác.

3. Củng cố dặn dò

- Gọi HS sửa bài tập

542 660 727

318 251 272

224 409 455

-Nhận xét, cho điểm HS.

* Giờ học hôm nay chúng ta ôn tập bảng nhân đã học

-Cho HS ôn lại bảng nhân

- Tổ chức cho HS đọc thuộc lòng các bảng nhân 2, 3, 4, 5.

- Y/c HS tự làm phần a) bài tập 1 vào vở, sau đó Y/c 2 HS ngồi cảnh đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

- Hướng dẫn HS nhân nhẩm sau đó Y/c các em tự làm bài tập 1, phần b) (tính 2 trăm x 3 bằng cách nhẩm 2 x 3 = 6, vậy 2 trăm x 3 = 6 trăm viết là 200 x 3 = 600).

- Y/c HS nhận xét bài của bạn.

- Viết lên bảng biểu thức:

4 x 3 + 10 và Y/c HS cả lớp suy nghĩ để tính giá trị của biểu thức này.

- Y/c HS cả lớp làm bài.

- Nhận xét, cho điểm HS .

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Trong phòng ăn có mấy cái bàn?

- Mỗi cái bàn xếp mấy cái ghế?

- Vậy 4 cái ghế được lấy mấy lần?

- Y/c HS làm bài.

- Chữa bài, nhận xét và cho điểm HS .

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Hãy nêu cách tính chu vi của một hình tam giác.

- Hãy nêu độ dài các cảnh của tam giác ABC.

- Hình tam giác ABC có điểm gì đặc bàiệt?

- Hãy suy nghĩ để tính chu vi của hình tam giác này bằng 2 cách.

- Y/c HS trả lời miệng chu vi của tam giác

- Chữa bài, nhận xét

- Nêu cách tính chu vi hình tam giác.

-HS đọc lại bảng nhân

- Chuẩn bị bài: Ôn tập các. ..chia.

- GV nhận xét tiết học.

- HS sửa bài tập

-HS khác nhận xét

-HS lắng nghe

- HS thực hiện theo Y/c của GV.

- 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở .

HS nhận xét bài của bạn

- HS thực hiện tính.

4 x 3 + 10 = 12 + 10 = 22

- 3 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

a. 5 x 5 + 18 = 25 + 18 = 43

b. 5 x 7 - 26 = 35 - 26 = 9

c. 2 x 2 x 9 = 4 x 9

= 36

- Trong phòng ăn có 8 cái bàn, cứ mỗi cái bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn có bao nhiêu cái ghế?

- Trong phòng ăn có 8 cái bàn.

- Mỗi cái bàn xếp 4 cái ghế.

- Vậy 4 cái ghế được lấy 8 lần.

- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở.

Bài giải

Số ghế có trong phòng ăn là:

4 x 8 = 32 (cái ghế)

Đáp số: 32 cái ghế.

- Tính chu vi của hình tam giác có kích thước ghi trên hình vẽ.

- Muốn tính chu vi của một hình tam giác, ta tính tổng dộ dài các cảnh của hình tam giác đó.

- Độ dài cảnh AB là 100cm, cảnh BC là 100 cm, cảnh AC là 100 cm.

- Tam giác ABC có độ dài 3 cảnh bằng nhau và bằng 100 cm

- C 1: Chu vi tam giác ABC là:300 (cm)

C2: Chu vi tam giác ABC là:

100 x 3 = 300 (cm)

Đánh giá bài viết
1 864
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm