Giáo án Toán lớp 3 bài 54: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án Toán lớp 3 bài 54: Luyện tập bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Toán lớp 3 bài 52: Luyện tập

Giáo án Toán lớp 3 bài 53: Bảng nhân 8

Giáo án Toán lớp 3 bài 55: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Thuộc bảng nhân 8 và vận dụng vào tính giá trị của biểu thức, giải toán.
  • Nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân với ví dụ cụ thể.

2. Kỹ năng: Biết vận dụng bảng nhân 8 vào giải toán, làm tính nhanh, đúng, chính xác

3. Thái độ: Giáo dục các em tự lập khi làm bài. Yêu thích và ham học toán.

II. Đồ dùng.

  • GV: Bảng phụ, phấn mầu
  • HS: SGK, vở bài tập

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

A.KTBC

B.Bài mới

1.GTB

2.Luyện tập

Bài 1.

-Biết tính nhẩm v nắm được tính chất giao hốn của phép nhân.

Bài 2.

-Biết cách tính gi trị của biểu thức

Bài 3.

-Biết tóm tắt và giải bài toán

Bài 4.

-Nắm được tính chất giao hoán của phép nhân

3.Củng cố dặn dò

- Gọi HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân 8, hỏi về kết quả của một phép nhân bất kì trong bảng.

- Nhận xét cho điểm

*Trong giờ học toán hôm nay, các em sẽ cùng nhau luyện tập củng cố kĩ năng thực hành tính nhân trong bảng nhân 8.

- Gọi 1 HS đọc Y/c.

-Y/c HS nối tiếp nhau đọc kết quả của các phép tính trong phần a).

- Y/c cả lớp làm phần a) vào vở, sau đó hai HS ngồi cảnh nhau đổi cho vở để kiểm tra bài của nhau.

- HS tiếp tục làm phần b).

- Các em có nhận xét gì về kết quả, các thừa số, thứ tự các thừa số trong hai phép tính nhân 8 x 2 v 2 x 8?

- Vậy ta có 8 x 2 = 2 x 8.

*KL: Khi đổi chỗ các thừa số của phép nhân thì tích không thay đổi.

- Y/c HS nêu thứ tự thực hiện các phép tính của biểu thức.

- Y/c HS tự làm bài.

- Chữa bài, nhận xét

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

-Y/c HS tự làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài bạn.

- GV nhận xét và cho điểm.

- Bài tập y/c chúng ta làm gì?

- Vẽ hình chữ nhật có chia các ô vuông như SGK lên bảng.

- Nêu bài toán: Một hình chữ nhật có 3 hàng, mỗi hàng có 8 ô vuông. Tính số ô vuông trong hình chữ nhật?

- Nêu bài toán: Một hình chữ nhật được chia thành 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Hỏi trong hình chữ nhật có tất cả bao nhiêu ô vuông?

- Nhận xét để rút ra kết luận:

8 x 3 = 3 x 8.

- Gọi HS đọc lại bảng nhân 8.

- Khi đổi chỗ các thừa số thì tích như thế nào?

- Chuẩn bị bài: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số.

- GV nhận xét tiết học.

-HS đọc bảng nhân

-HS khác nhận xét

-HS lắng nghe

- Tính nhẩm.

- HS nối tiếp nhau đọc từng phép tính trước lớp.

- Làm bài và kiểm tra bài của bạn.

- 4 em lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở bài tập.

- Hai phép tính này cùng bằng 16.

- Có các thừa số giống nhau nhưng thứ tự viết khác nhau.

- HS ghi nhớ.

- Thực hiện từ phép nhân trước, sau đó lấy kết quả của phép nhân cộng với số kia.

- 2 em lên bảng làm, cả lớp làm vào vở bài tập.

8 x 3 + 8 = 24 + 8

= 32

8 x 4 + 8 = 32 + 8 = 40

-HS đọc y/c bài

Bài giải

Số mét dãy đã cắt đi là:

8 x 4 = 32 (m)

Số mét dãy còn lại là:

50 - 32=18 (m)

Đáp số: 18 m.

- Nhận xét cách trình bày bài giải của bạn.

- Viết phép nhân thích hợp vào chỗ trống.

- HS tính v nêu.

Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

8 x 3 = 24(ô vuông)

- Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

3 x 8 = 24 (ô vuông).

- làm bài.

Đánh giá bài viết
3 848
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán 3

Xem thêm