Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 9 bài 1: Phong cách Hồ Chí Minh

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 9 bài 1: Phong cách Hồ Chí Minh

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 9 bài 1: Phong cách Hồ Chí Minh. Được VnDoc sưu tầm và đăng tải, với đề thi trắc nghiệm này hy vọng sẽ giúp các bạn học sinh nắm vững kiến thức bài Phong cách Hồ Chí Minh nói riêng và học tốt môn Ngữ văn lớp 9 nói chung. Mời các bạn học sinh tải về cùng tham khảo

1. Ý nào nói đúng nhất điểm cốt lõi của phong cách Hồ Chí Minh được nêu trong bài viết?

A. Am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân trên thế giới

B. Có sự kế thừa vẻ đẹp trong cách sống của các vị hiền triết xưa.

C. Đời sống vật chất giản dị kết hợp hài hòa với đời sống tinh thần phong phú. D. Biết kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại.

2.Theo tác giả, để có được vốn tri thức sâu rộng về văn hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm gì?

A. Tất các các phương án trên

B. Đi nhiều nơi, làm nhiều nghề.

C. Nắm vững phương pháp giao tiếp là ngôn ngữ.

D. Học tập, tiếp thu có chọn lọc, phê phán.

3. Em hiểu từ “phong cách” trong “phong cách Hồ Chí Minh” có nghĩa là gì?

A. Đặc điểm có tính chất hệ thống về tư tưởng và nghệ thuật, biểu hiện trong sáng tác của một nghệ sĩ hay trong các sáng tác nói chung thuộc cùng một thể loại.

B. Dạng ngôn ngữ sử dụng theo yêu cầu chức năng điển hình nào đó, khác với những dạng khác về đặc điểm từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp.

C. Cả A, B, C đều đúng.

D. Lối sống, cung cách sinh hoạt, làm việc, hoạt động, ứng xử tạo nên cái riêng của một người nào đó.

4. Trong đoạn văn sau, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để làm nổi bật phong cách của Hồ Chí Minh?

Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ, cũng như các vị danh nho xưa, hoàn toàn không phải là một cách tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời, hơn đời, mà đây là lối sống thanh cao, một cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác.

A. Sử dụng phép nói quá

B. Sử dụng phép đối lập

C. Sử dụng phép nói giảm nói tránh

D. Sử dụng phép tăng tiến

5. Ý nào nói lên việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nước ngoài của Hồ Chí Minh không được nêu trong bài viết?

A. Luôn luôn đề cao bản sắc văn hóa của dân tộc.

B. Trên nền tảng văn hóa dân tộc mà tiếp thu những ảnh hưởng quốc tế.

C. Không ảnh hưởng một cách thụ động.

D. Tiếp thu mọi cái đẹp, cái hay đồng thời phê phán những hạn chế, tiêu cực.

6. Từ nào sau đây trái nghĩa với “truân chuyên”?

A. Vất vả

B. Nhàn nhã

C. Nhọc nhằn

D. Gian nan

7. trong bài viết, để làm nổi bật vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh, tác giả không sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

A. Sử dụng phép nói quá

B. Kết hợp giữa kể, bình luận, chứng minh

C. So sánh và sử dụng nhiều từ Hán Việt

D. Sử dụng phép đối lập

8. Để làm nổi bật lối sống rất giản dị của Hồ Chí Minh, tác giả đã sử dụng phương thức lập luận nào?

A. Phân tích

B. Giải thích

C. Bình luận

D. Chứng minh

9. Vấn đề chủ yếu được nói tới trong văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh” là gì?

A. Phong cách làm việc và nếp sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh

B. Tinh thần chiến đấu dũng cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

C. Trí tuệ tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh

D. Tình cảm của người dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

10. Ý nào nói đúng nhất những phương diện thể hiện lối sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

A. Cả A, B, C đều đúng

B. Trang phục

C. Nơi ở và làm việc

D. Cách ăn uống

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 9 bài 1: Phong cách Hồ Chí Minh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

D

B

A

B

A

D

A

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 9 bài 1: Phong cách Hồ Chí Minh. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 940
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm