Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 4: Các nước châu Á

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 4: Các nước châu Á

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 4: Các nước châu Á. Đề thi gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Lịch sử lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học mới trên lớp

1. Tính chất của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ Trung Quốc là gì?

A. Một cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo

B. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

C. Một cuộc cách mạng vô sản do giai cấp vô sản lãnh đạo

D. Một cuộc nội chiến

2. Các nước châu Á trước chiến tranh thế giới thứ hai là thuộc địa của những nước nào?

A. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật, Tây Ban Nha

B. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật, Hà Lan

C. I-ta-li-a, Nhật, Mĩ, Anh, Pháp

D. Anh, Pháp, Mĩ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

3. Sau khi bị lực lượng cách mạng đánh bại, Tưởng giới Thạch đã chạy đi đâu?

A. Hồng Kông

B. Mĩ

C. Ma Cao.

D. Đài Loan

4. Mười năm đầu xây dựng chế độ xã hội (1949-1959), Trung Quốc đã thi hành chính sách đối ngoại như thế nào?

A. Chống Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa

B. Quan hệ thân thiện với Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa khác

C. Chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa

D. Thi hành một chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố hòa bình và phong trào cách mạng thế giới

5. Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?

A. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm

B. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm

C. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm

D. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm

6. Phương án nào ghi nhận sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa quốc tế?

A. Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ phong kiến trên toàn thế giới.

B. Đưa CNXH trở thành hệ thống nối liền từ Âu sang Á.

C. Làm lung lay tận gốc hệ thống thuộc địa của các nước đế quốc.

D. Mở đầu cao trào đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc ở khu vực châu Á.

7. Những nội dung nào chứng tỏ trong những năm sau "chiến tranh lạnh", châu Á vẫn còn những biểu hiện của sự xung đột và không ổn định?

A. Tất cả (1), (2) và (3).

B. Sự hoạt động của một số phong trào li khai. (2)

C. Còn những cuộc xung đột, tranh chấp biên giới và lãnh thổ. (1)

D. Hoạt động của các tổ chức khủng bố dã man. (3)

8. Cuộc "Đại cách mạng văn hóa vô sản" ở Trung Quốc được bắt đầu từ thời điểm nào?

A. 6 - 1966

B. 5 - 1966

C. 8 - 1966

D. 7 - 1966

9. Những nhiệm vụ cơ bản của công cuộc khôi phục kinh tế mà nhân dân Trung Quốc thực hiện sau khi nội chiến kết thúc là

A. cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, xây dựng nền công nghiệp dân tộc. (2)

B. phát triển văn hóa, giáo dục. (3)

C. Tất cả (1), (2) và (3).

D. cải cách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp. (1)

10. Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa:

A. Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do (2)

B. Cả (1), (2), (3) đều đúng

C. Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến (1)

D. Đánh dấu sự nối liền của hệ thống Xã hội chủ nghĩa từ Âu sang Á (3)

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 4: Các nước châu Á

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

B

D

D

D

B

A

B

C

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 4: Các nước châu Á. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 409
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm