Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 4: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1945

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 4: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1945

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 4: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1945. Đây đề kiểm tra cho các bạn học sinh tự luyện ở nhà, đề gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án để các bạn so sánh, cũng như học tốt môn Lịch sử lớp 9. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Tháng 2 - 1930, đã nổ ra cuộc bãi công của 3000 công nhân ở

A. đồn điền cao su Phú Riềng.

B. nhà máy sợi Nam Định.

C. nhà máy xi măng Hải Phòng.

D. nhà máy diêm cưa Bến Thủy.

2. Vì sao nền kinh tế Việt Nam lại chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933)?

A. Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Pháp

B. Vì Việt Nam phụ thuộc Pháp

C. Vì Việt Nam là thị trường của tư bản Pháp

D. Vì kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng kinh tế Pháp

3. Lần đầu tiên nhân dân lao động Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế lao động vào thời gian nào?

A. Ngày 01 tháng 05 năm 1931

B. Ngày 01 tháng 05 năm 1930

C. Ngày 01 tháng 05 năm 1932

D. Ngày 01 tháng 05 năm 1929

4. Trước khí thế đấu tranh của quần chúng công nông, bộ máy chính quyền của đế quốc và phong kiến tay sai ở nhiều đại phương thuộc Nghệ-Tĩnh bị tan rã. Các tổ chức Đảng ở địa phương đã kịp thời lãnh đạo nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tự đứng ra quản lý đời sống của mình, đó là kết quả của phong trào đấu tranh nào?

A. Biểu tình 1/5/1930 trên toàn quốc

B. Phong trào cách mạng 1930-1931

C. Đấu tranh vũ trang của nông dân, công nhân...tháng 9,10/1930

D. Biểu tình 12/9/1930 của nông dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An)

5. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) đã ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Việt Nam trên lĩnh vực nào?

A. Xuất khẩu

B. Công nghiệp

C. Thủ công nghiệp

D. Nông nghiệp

6. Điều nào sau đây chứng tỏ tháng 9 năm 1930 phong trào công nông đã phát triển tới đỉnh cao?

A. Sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang và thành lập chính quyền Xô Viết

B. Đã kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang

C. Phong trao diễn ra khắp cả nước

D. Đã thực hiện liên minh công nông vững chắc

7. Vì sao, năm 1930 so với cả nước Nghệ Tĩnh là nơi có phong trào cách mạng phát triển mạnh nhất?

A. Là nơi bị thực dân Pháp khủng bố tàn khốc nhất

B. Là quê hương của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

C. Là nơi có đội ngũ cán bộ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đông nhất

D. Là nơi có truyền thống đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm, là nơi có chi bộ Đảng hoạt động mạnh

8. Đâu là mốc thời gian ghi nhận sự diễn ra của Đại hội Đảng lần thứ nhất?

A. Tháng 10 - 1930.

B. Tháng 3 - 1935.

C. Tháng 11 - 1935.

D. Tháng 5 - 1934.

9. Để xây dựng xã hội mới, chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh đã làm gì?

A. Cả (1), (2), (3) đều đúng

B. Khuyến khích nông dân học chữ quốc ngữ, bài trừ mê tín (3)

C. Kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, thực hiện quyền tự do dân chủ (1)

D. Bãi bỏ các thứ thuế do đế quốc phong kiến đặt ra, chia lại ruộng đất, giành tô, xóa nợ (2)

10. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) thực dân Pháp đã làm gì?

A. Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột các nước thuộc địa

B. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp

C. Tăng cường bóc lột của các nước thuộc địa

D. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 4: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1945

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

B

B

D

A

D

B

A

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 4: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1945. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 42
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm