Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên CNXH (từ năm 1986 - 2000)

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên CNXH (từ năm 1986 - 2000)

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên CNXH (từ năm 1986 - 2000) được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra theo bài nằm trong chương trình Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

1. Bước sang năm 1986, nguyên nhân nào đưa đến việc Đảng ta phải thực hiện đường lối đổi mới?

A. Do những sai lầm nghiêm trọng về chủ trương, chính sách, chỉ đạo và tổ chức thực hiện (2)

B. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng (1)

C. Cả (1), (2), (3) đều đúng

D. Tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật. Những thay đổi của tình hình thế giới, nhất là sự khủng hoảng trầm trọng ở Liên Xô và các nước XHCN (3)

2. Trong 15 năm thực hiện đổi mới, bên cạnh những thành tựu và tiến bộ, ta gặp không ít khó khăn và yếu kém. Điều nào trong mặt khó khăn, yếu kém đó khó giải quyết nhất được xem là "quốc nạn"?

A. Cả (1), (2), (3) đều đúng

B. Nền kinh tế phát triển vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp (1)

C. Một số vấn đề văn hóa, xã hội còn bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết (2)

D. Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên (3)

3. Trong 5 năm (1996 - 2000) tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm là:

A. Tăng 7%

B. Tăng 6%

C. Tăng 5%

D. Tăng 8%

4. Quan điểm đổi mới của Đảng ta tại Đại hội Đảng VI là gì?

A. Đổi mới toàn diện và đồng bộ

B. Đổi mới về kinh tế

C. Đổi mới về chính trị

D. Đổi mới về văn hóa

5. Sau 5 năm thực hiện kế hoạch 5 năm (1991 - 1995), tổng sản lượng trong nước tăng bình quân hàng năm bao nhiêu %?

A. Tăng 8%

B. Tăng 8,3%

C. Tăng 8,2%

D. Tăng 8,1%

6. Đại hội Đảng VI đã xác định rõ trọng tâm là đổi mới vấn đề gì?

A. Đổi mới về kinh tế và chính trị

B. Đổi mới về chính trị

C. Đổi mới về kinh tế

D. Đổi mới về văn hóa

7. Trong số 3 chương trình kinh tế của kế hoạch 5 năm (1986 - 1990), chương trình nào được đưa lên hàng đầu?

A. Hàng tiêu dùng (2)

B. Hàng xuất khẩu (3)

C. Lương thực, thực phẩm (1)

D. Cả (1), (2), (3) đều đúng

8. Thành tựu đầu tiên trong bước đầu thực hiện đường lối đổi mới là gì?

A. Kim ngạch xuất khẩu tăng 10 lần

B. Giải quyết được việc làm cho người lao động

C. Xuất khẩu gạo đứng thứ 3 trên thế giới

D. Giải quyết nạn thiếu ăn thường xuyên

9. Mục tiêu của 3 chương trình kinh tế của kế hoạch 5 năm (1986 - 1990): lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, được đề ra trong Đại hội nào?

A. Đại hội Đảng VI

B. Đại hội Đảng IV

C. Đại hội Đảng VII

D. Đại hội Đảng V

10. Hoàn thiện các hình thức khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao động nhằm mục đích gì là chủ yếu nhất?

A. Để khuyến khích sản xuất ở nông thôn

B. Để dễ dàng loại bỏ một số hiện tượng tiêu cực

C. Để tiện lợi cho việc sản xuất

D. Để giải phóng sức lao động ở nông thôn

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên CNXH (từ năm 1986 - 2000)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

A

A

C

C

C

D

A

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên CNXH (từ năm 1986 - 2000). Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 10
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm