Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Đề thi gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Lịch sử lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học mới trên lớp

1. Giai cấp nào là nạn nhân chủ yếu của chương trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Đông Dương?

A. Công nhân.

B. Tiểu tư sản.

C. Nông dân.

D. Tư sản dân tộc.

2. Loại cây mà Pháp tập trung trồng, khai thác ở Đông Dương trong thời gian thi hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai là

A. hồ tiêu.

B. hạt điều.

C. chè.

D. cao su.

3. Đoạn đường sắt từ Đồng Đăng tới Na Sầm được hoàn thành vào thời gian nào?

A. 1920.

B. 1925.

C. 1922.

D. 1924.

4. Để tăng cường vơ vét tiền của của nhân dân ta, trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ nhất thực dân Pháp đã thực thi biện pháp nào?

A. Dồn dân vào các trại tị nạn.

B. Đánh thuế nặng nhiều mặt hàng.

C. Không cho nhân dân ta được sản xuất.

D. Bắt nhân dân ta phải làm không công.

E. Dồn dân vào các trại tị nạn.

5. Đâu là đặc điểm riêng của giai cấp công nhân Việt Nam?

A. Tất cả (1), (2) và (3).

B. Bị ba tầng áp bức, bóc lột của đế quốc - thực dân, phong kiến và tư sản mại bản. (1)

C. Kế thừa truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất của dân tộc. (3)

D. Có quan hệ tự nhiên, gắn bó với giai cấp nông dân. (2)

6. Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp, xã hội Việt Nam đã hình thành đầy đủ mấy giai cấp cơ bản?

A. 5.

B. 3.

C. 6.

D. 4.

7. Có tinh thần dân tộc dân chủ, chống đế quốc, phong kiến nhưng thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp đó là đặc điểm của giai cấp nào ở Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX?

A. Giai cấp địa chủ phong kiến

B. Giai cấp tư sản

C. Giai cấp nông dân

D. Giai cấp công nhân.

8. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào?

A. Giao thông vận tải

B. Công nghiệp chế biến

C. Nông nghiệp và thương nghiệp

D. Nông nghiệp và khai mỏ

9. Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đã cho xây dựng hàng loạt các nhà máy rượu ở những khu vực nào?

A. Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa.

B. Hà Nội, Nam Định, Hà Đông.

C. Vinh, Bỉm Sơn, Nam Định.

D. Sài Gòn - Chợ Lớn, An Giang, Tiền Giang.

10. Trở thành tay sai, làm chỗ dựa cho thực dân Pháp tăng cường chiếm đoạt, bóc lột kinh tế, đàn áp chính trị đối với người nông dân, đó là giai cấp nào?

A. Giai cấp địa chủ phong kiến

B. Giai cấp tư sản dân tộc

C. Tầng lớp đại địa chủ

D. Tầng lớp tư sản mại bản

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

C

B

A

A

B

D

B

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 25
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm