Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985)

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985)

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985) được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra theo bài nằm trong chương trình Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

1. Năm 1981 - 1985, sản xuất lương thực tăng bình quân hàng năm bao nhiêu so với 13,4 triệu tấn của thời kì 1976 - 1980?

A. Tăng 18 tấn

B. Tăng 17 tấn

C. Tăng 15 tấn

D. Tăng 16 tấn

2. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (3/1982) có những quyết định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội Đảng lần này?

A. Tiếp tục đường lối xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước

B. Cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH

C. Thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta phải trải qua nhiều chặng

D. Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981 - 1985)

3. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội trong điều kiện như thế nào?

A. Đất nước đã hòa bình

B. Miền Bắc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh

C. Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng

D. Đất nước độc lập, thống nhất

4. Năm 1981 - 1985, sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm bao nhiêu phần trăm so với 1,9% của thời kì 1976 - 1980?

A. Tăng 2,9%

B. Tăng 4,9%

C. Tăng 5,9%

D. Tăng 3,9%

5. Khó khăn yếu kém nảy sinh sau 5 năm đầu (1976 - 1980) và sau 5 năm tiếp theo (1981 - 1985) là gì?

A. Cả (1), (2), (3) đều đúng

B. Thu nhập quốc dân thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn (2)

C. Kinh tế của ta còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm (1)

D. Trong xã hội nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực (3)

6. Năm 1981 - 1985, thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm tăng bao nhiêu phần trăm so với 0,4% của thời kì 1976 - 1980?

A. Tăng 8,4%

B. Tăng 5,4 %

C. Tăng 6,4%

D. Tăng 7,4%

7. Điểm nào sau đây không phải là thành tựu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985)?

A. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm là 6,4% so với 0,4% trong thời kỳ 1976 - 1980

B. Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn

C. Về cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân

D. Sản xuất lương thực tăng bình quân từ 13,4 triệu tấn trong thời kỳ 1976 - 1980 kên đến 17 triệu tấn

8. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, đó là:

A. Đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội

B. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam khắc phục hậu quả chiến tranh

C. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước

D. Miền Bắc tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội

9. Năm 1981 - 1985, sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng bao nhiêu phần trăm so với 0,6% của thời kì 1976 - 1980?

A. Tăng 9,5%

B. Tăng 7,9%

C. Tăng 8,9%

D. Tăng 10%

10. Tình trạng khủng hoàng trầm trọng về kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ 1980 - 1985 được thể hiện ở nhiều mặt. Điểm nào sau đây không đúng với thực tế nói trên?

A. Hàng tiêu dùng còn khan hiếm

B. Đời sống nhân dân còn khó khăn, chưa ổn định

C. Văn hóa - giáo dục chưa được coi trọng

D. Vấn đề lương thực chưa được giải quyết

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

D

B

A

C

C

A

A

C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985). Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 11
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm