Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985)

Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9

Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) là tài liệu tham khảo hay dành cho các bậc phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Lịch sử 9. Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 9giải vở bài tập Lịch sử 9 để hoàn thành chương trình học hiệu quả. Chúc các bạn học tốt!

Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975

Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Câu 1. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Đúng hay sai?

a. Đúng

b. Sai

Câu 2. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội trong điều kiện như thế nào?

a. Đất nước đã hòa bình.

b. Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng.

c. Đất nước độc lập, thống nhất.

d. Miền Bắc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

Câu 3. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ và hoàn thành thống nhất đất nước về nhiệm vụ nhà nước, cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới đó là gì?

a. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976-1980).

b. Đất nước độc lập, thống nhất, đi lên CNXH.

c. Cải tạo quan hệ sản xuất.

d. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH.

Câu 4. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976) có những quyết định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội lần này?

a. Đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

b. Đề ra đường lối xây dựng CNXH trong cả nước.

c. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 -1980)

d. Thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

Câu 5. Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 -1980) là gì?

a. Khôi phục và phát triển kinh tế.

b. Cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

c. Vừa xây dựng đất nước, vừa cải tạo quan hệ sản xuất.

d. Xây dựng nền văn hóa mới.

Câu 6. Mục tiêu cơ bản của kế hoạch 5 năm (1975 -1980) là gì?

a. Xây dựng một bước cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH.

b. Cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân lao động

c. Cải tạo XHCN trong các vùng mới giải phóng ở Miền Nam.

d. a + b đúng.

Câu 7. Nền kinh tế của ta sau 5 năm vẫn còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đó là những hạn chế của thời kỳ nào?

a. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần nhất (1960 - 1965).

b. Thời kỳ khôi phục kinh tế miền Bắc (1968 - 1973)

c. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980).

d. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1981 - 1985).

Câu 8. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (3/1982) có những quyết định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội Đảng lần này?

a. Cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH.

b. Tiếp tục đường lối xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước.

c. Thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta phải trải qua nhiều chặng.

d. Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981 -1985).

Câu 9. Điểm nào chưa phải là thành tựu chủ yếu của kế hoạch nhà nước 5 năm (1981-1985)?

a. Sản xuất lương thực tăng bình quân từ 13,4 triệu tấn trong thời kỳ 1976 - 1980 lên đến 17 triệu tấn.

b. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm là 6,4 % so với 0,4 % trong thơi kỳ 1976- 1980.

c. về cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

d. Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn.

Câu 10. Tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ 1980 - 1985 được biểu hiện ở nhiều mặt. Điểm nào không đúng với thực tế nói trên?

a. Vấn đề lương thực chưa được giải quyết.

b. Đời sống nhân dân còn khó khăn, chưa ổn định.

c. Hàng tiêu dùng còn khan hiếm.

d. Văn hóa - giáo dục chưa được coi trọng.

Câu 11. Những khó khăn yếu kém của 5 năm trước vẫn chưa được khắc phục, thậm chí có phần trầm trọng hơn, mục tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế, xã hội vẫn chưa thực hiện. Đó là những hạn chế của thời kì nào?

a. Kế hoạch 5 năm (1976-1980)

b. Kế hoạch 5 năm (1981-1985)

c. a và b đúng.

d. a và b sai.

Câu 12. Nguyên nhân của những khó khăn yếu kém trong việc thực hiện 2 kế hoạch 5 năm (1976 -1980 và 1981 - 1985) là gì?

a. Do nền kinh tế nước ta vốn đã nghèo nàn lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

b. Do chính sách cấm vận của Mĩ đã làm cản trở quan hệ kinh tế giữa nước ta với các nước.

c. Do sai lầm của ta trong chủ trương, biện pháp, tổ chức, chỉ đạo thực hiện.

d. Cả 3 ý trên.

Câu 13. Mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981 -1985) đề ra là “Về cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân” không thực hiện được. Đúng hay sai.

a. Đúng

b. Sai

Câu 14. Khó khăn yếu kém nảy sinh sau 5 năm đầu (1976-1980) và sau 5 năm tiếp theo (1981-1985) là gì?

a. Kinh tế của ta còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm.

b. Thu nhập quốc dân thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

c. Trong xã hội nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực.

d. a, b và c đúng.

Câu 15. Từ sau 30/4/1975, để bảo vệ an toàn lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng nào?

a. Quân xâm lược Mĩ.

b. Tập đoàn Pôn Pốt (Cam-pu-chiạ).

c. Cuộc tiến công biên giới phía Bắc của quân Trung Quốc.

d. b và c đúng.

Câu 16. Năm 1978 Trung Quốc đã có những hành động gì làm tổn hại đến tình cảm giữa nhân dân hai nước?

a. Cho quân khiêu khích quân sự dọc biên giới.

b. Cắt viện trợ.

c. Rút chuyên gia về nước.

d. Cả 3 ý trên.

ĐÁP ÁN

1.a 2.c 3.b 4.d 5.c 6.d 7.c 8 a

9.c 10.d 11.b 12.d 13.a 14.d 15.d 16.d

Đánh giá bài viết
1 1.947
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Lịch sử 9 Xem thêm