Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 32

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp bài tập và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 32 trang 171: Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nào?

Trả lời:

- Trong xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội:

+ Các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải bị địch bắn phá về cơ bản đã được khôi phục xong và bước đầu phát triển.

+ Diện tích gieo trồng tăng thêm gần 2 triệu hécta.

+ Nhiều nhà máy được gấp rút xây dựng.

+ Giao thông vận tải được khôi phục và xây dựng mới 1 700km đường sắt, 3 800 km đường bộ. Tuyến đường sắt thống nhất từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh sau 30 năm bị gián đoạn đã hoạt động trở lại.

- Trong cải tạo xã hội chủ nghĩa:

+ Cải tạo xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh trong các vùng mới giải phóng ở miền Nam.

+ Giai cấp tư sản mại bản bị xóa bỏ, đại bộ phận nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể, thủ công nghiệp và thương nghiệp được sắp xếp và tổ chức lại.

- Trong văn hóa, giáo dục:

+ Xóa bỏ những biểu hiện của văn hóa phản động, xây dựng nền văn hóa mới cách mạng.

+ Giáo dục ở các cấp mẫu giáo, phổ thông, đại học đều phát triển. Năm học 1979 - 1980, số người đi học trong cả nước là 15 triệu.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 32 trang 172: Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985)?

Trả lời:

- Sản xuất nông nghiệp và công nghiệp có bước phát triển:

+ Năm 1981 - 1985, sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm 4,9%.

+ Sản xuất lương thực tăng bình quân hằng năm từ 13.4 triệu tấn trong thời kì 1976 - 1980, lên 17 triệu tấn.

+ Sản xuất công nghiệp tăng bình quân hằng năm 9,5 %.

+ Thu nhập quốc dân tăng bình quân hằng năm là 6.4% so với 0,4 % của năm năm trước.

- Về xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật:

+ Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa và nhỏ.

+ Dầu mỏ bắt đầu được khai thác.

+ Công trình thủy điện Hòa Bình, thủy điện Trị An được khẩn trương xây dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động.

- Các hoạt động khoa học - kĩ thuật được triển khai, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 32 trang 173: Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây – Nam và biên giới phía Bắc nước ta (1975 – 1979) đã diễn ra như thế nào?

Trả lời:

* Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây – Nam:

- Diễn biến:

+ Ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, tập đoàn Pôn Pốt ở Cam-pu-chia đã quay súng bắn vào nhân dân ta.

+ Chúng liên tiếp mở những cuộc hành quân khiêu khích dọc biên giới, lấn chiếm lãnh thổ nước ta.

+ Ngày 22 - 12 - 1978, tập đoàn Pôn Pốt huy động 19 sư đoàn bộ binh cùng với nhiều đơn vị pháo binh, xe tăng tiến đánh Tây Ninh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lấn biên giới Tây - Nam nước ta.

+ Quân dân ta tổ chức cuộc phản công đánh đuổi quân Pôn Pốt.

- Kết quả:

+ Cuộc chiến tranh biên giới Tây - Nam nhanh chóng chấm dứt.

+ Toàn bộ quân xâm lược Pôn Pốt bị quét khỏi nước ta, hòa bình được lập lại trên toàn tuyến biên giới Tây - Nam.

* Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc:

- Diễn biến:

+ Từ năm 1978, Trung Quốc cho quân khiêu khích quân sự dọc biên giới, cắt viện trợ, rút chuyên gia.

+ Sáng 17 - 2 - 1979, Trung Quốc cho quân đội với lực lượng 32 sư đoàn mở cuộc tiến công nước ta dọc biên giới từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu).

+ Quân dân ta, trực tiếp là quân dân sáu tỉnh biên giới phía Bắc, đã kiên cường chiến đấu.

- Kết quả: Trung Quốc phải rút quân khỏi nước ta từ ngày 5 - 3 - 1979, đến ngày 18 - 3 -1979 thì rút hết quân.

Giải bài tập Lịch Sử 9 bài 1 trang 173: Sau hơn 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 – 1985), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu chủ yếu nào và còn có những khó khăn, yếu kém gì?

Trả lời:

- Trong xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội:

+ Các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải bị địch bắn phá về cơ bản đã được khôi phục xong và bước đầu phát triển.

+ Diện tích gieo trồng tăng thêm gần 2 triệu hécta.

+ Nhiều nhà máy được gấp rút xây dựng.

+ Giao thông vận tải được khôi phục và xây dựng mới 1 700km đường sắt, 3 800 km đường bộ. Tuyến đường sắt thống nhất từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh sau 30 năm bị gián đoạn đã hoạt động trở lại.

- Trong cải tạo xã hội chủ nghĩa:

+ Cải tạo xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh trong các vùng mới giải phóng ở miền Nam.

+ Giai cấp tư sản mại bản bị xóa bỏ, đại bộ phận nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể, thủ công nghiệp và thương nghiệp được sắp xếp và tổ chức lại.

- Trong văn hóa, giáo dục:

+ Xóa bỏ những biểu hiện của văn hóa phản động, xây dựng nền văn hóa mới cách mạng.

+ Giáo dục ở các cấp mẫu giáo, phổ thông, đại học đều phát triển. Năm học 1979 - 1980, số người đi học trong cả nước là 15 triệu.

- Sản xuất nông nghiệp và công nghiệp có bước phát triển:

+ Năm 1981 - 1985, sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm 4,9%.

+ Sản xuất lương thực tăng bình quân hằng năm từ 13.4 triệu tấn trong thời kì 1976 - 1980, lên 17 triệu tấn.

+ Sản xuất công nghiệp tăng bình quân hằng năm 9,5 %.

+ Thu nhập quốc dân tăng bình quân hằng năm là 6.4% so với 0,4 % của năm năm trước.

- Về xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật:

+ Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa và nhỏ.

+ Dầu mỏ bắt đầu được khai thác.

+ Công trình thủy điện Hòa Bình, thủy điện Trị An được khẩn trương xây dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động.

- Các hoạt động khoa học - kĩ thuật được triển khai, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

* Hạn chế:

- Nền kinh tế mất cân đối.

- Sản xuất phát triển chậm.

- Thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp.

- Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Bài 2 trang 173 Lịch Sử 9: Lập bảng so sánh về những thành tựu đã đạt được giữa hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980) và (1981 – 1985).

Trả lời:

Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980)

Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985).

Về xây dựng cơ sở vật chất

Khôi phục các cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải và bước đầu phát triển.

Hoàn thành hàng trăm công trình, xây dựng và đưa vào hoạt động nhiều nhà máy thủy điện.

Sản xuất nông nghiệp

Tăng bình quân hàng năm 1,9%

Tăng bình quân hàng năm 4.9%

Sản xuấ lương thực

Tăng bình quân hàng năm 13,4 triệu tấn

Tăng bình quân hàng năm 17 triệu tấn

Sản xuất công nghiệp

Tăng bình quân hàng năm 0,6%

Tăng bình quân hàng năm 9.5%

Thu nhập quốc dân

Tăng bình quân hàng năm 0.4%

Tăng bình quân hàng năm 6.4%

Cải tạo xã hội chủ nghĩa

Được đẩy mạnh

Đẩy mạnh hơn nữa

Văn hóa

Xóa bỏ những biểu hiện của văn hóa phản động, xây dựng nền văn hóa mới.

Xây dựng nền văn hóa mới

Đánh giá bài viết
1 125
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất Xem thêm