Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 7

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 7: Các nước Mĩ - Latinh

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 7: Các nước Mĩ - Latinh được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp bài tập và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 7 trang 31: Xác định trên bản đồ châu Mĩ vị trí các nước Cu-ba, Chi-lê, Ni-ca-ra-goa và nêu lên các sự kiện đấu tranh ở ba nước này.

Trả lời:

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 7: Các nước Mĩ - Latinh

- Ở Cuba: Năm 1959, cách mạng bùng nổ và thắng lợi, lật đổ chế độ độc tài Ba-ti-xta. Chính phủ cách mạng lâm thời tiến hành cải cách dân chủ.

- Ở Chi-lê: Chính phủ của Liên minh đoàn kết nhân dân lãnh đạo đã thực hiện những chính sách cải cách tiến bộ củng cố độc lập chủ quyền dân tộc trong những năm 1970 - 1973.

- Ở Ni-ca-ra-goa, Mặt trận Xan-đi-nô lãnh đạo nhân dân lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ, đưa đất nước phát triển theo con đường dân chủ.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 7 trang 32: Vì sao nói cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-ba?

Trả lời:

- Cuộc tấn công pháo đài Môn-đa-ca (26-7-1953) do Luật sư trẻ Phi-đen Cát-xtơ-rô chỉ huy là một cuộc đấu tranh vũ trang.

- Tuy thất bại nhưng đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang ở Cuba với một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới trẻ tuổi, đầy nhiệt tình và kiên cường.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 7 trang 32: Hãy trình bày hiểu biết của em về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa lãnh tụ Phi-đen Cát-xtơ-rô, nhân dân Cu-ba với Đảng, Chính phủ và nhân dân ta.

Trả lời:

Mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa lãnh tụ Phi-đen Cát-xtơ-rô, nhân dân Cu-ba với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam được thể hiện:

- Ngày 2-12-1960, thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Cu-ba, từ đó đến nay quan hệ hữu nghị và hợp tác giúp đỡ nhau về nhiều mặt ngày càng được thiết lập chặt chẽ.

- Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, Cu-ba đã giúp đỡ nhiều mặt cả về vật chất và tinh thần.

- Các nhà lãnh đạo Cu-ba và Việt Nam nhiều lần viếng thăm lẫn nhau, khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay.

Giải bài tập Lịch Sử 9 bài 1 trang 32: Em hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Mĩ La-tinh từ sau năm 1945.

Trả lời:

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ tìm mọi cách để biến Mĩ La-tinh thành “sân sau” và dựng lên các chế độ độc tài thân Mĩ.

- Từ đầu những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, một cao trào đấu tranh chống các chế độ độc tài bùng nổ ở Mĩ La-Tinh.

- Chính quyền độc tài phản động ở nhiểu nước bị lật đổ, các chính phủ dân tộc dân chủ được thành lập.

- Các nước Mĩ La-tinh đã thu được những thành tựu quan trong trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

- Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế, chính trị ở Mĩ La-tinh gặp nhiều khó khăn, có lúc căng thẳng.

Đánh giá bài viết
1 507
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất Xem thêm