Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 3

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa tổng hợp lời giải hay, giúp các bạn giải bài tập Lịch sử 9 hiệu quả và chính xác. Đây sẽ là tài liệu hay để học tốt môn Lịch sử lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập 1 trang 10 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Câu 1. Ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào dân tộc dân chủ đã giành thắng lợi đẩu tiên ở các nước

A. Đông Nam Á như In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào

B. Đông Bắc Á như Trung Quốc

C. Nam Á như Ấn Độ

D. Bắc Phi như Ai Cập, An-giê-ri

Câu 2. Ngày 1-1-1959, một cuộc cách mạng đã dành thắng lợi, lật đổ chế độ độc tài thâm Mĩ, đó là

A. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ờ Việt Nam

B. Cuộc cách mạng của nhân dân Cu-ba

C. Cuộc cách mạng ở Lào

D. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc

Câu 3. Năm 1960 được gọi là “Năm Châu Phi" với

A. 15 nước quốc gia Châu Phi tuyên bố độc lập

B. 17 nước quốc gia Châu Phi tuyên bố độc lập

C. 19 nước quốc gia Châu Phi tuyên bố độc lập

D. 21 nước quốc gia Châu Phi tuyên bố độc lập

Câu 4. hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc - thực dân bị sụp đổ cơ bản vào thời gian

A. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX

B. Đầu những năm 60 của thế kỉ XX

C. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX

D. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX

Câu 5. Từ những năm 70, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng là

A. chủ nghĩa thực dân cũ

B. chế độ phân biệt chủng tộc

C. chủ nghĩa thực dân mới

D. chế độ bảo hộ

Câu 6. Sự kiên quan trọng đánh dấu mốc chấm dứt hoàn toàn hệ thống chế độ phân biệt chủng tộc, sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đến quốc là

A. Sự thành lập chính quyền của người da đen ở Rô-đê-di-a năm 1980

B. Sự thành lập chính quyền của người da đen ở Tây Nam Phi năm 1990

C. Chế độ quân Phiệt chủng tộc đã bị xoá bỏ ở Công Hoà Nam Phi năm 1993.

D. Tất cả các ý trên

Hướng dẫn làm bài:

1. A 2. B 3. B 4. C 5. C 6. C

Bài tập 2 trang 11 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau

1. [ ] Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á lật đổ ách thống trị của Phát xít Nhật, thành lập chính quyền cách mạng.

2. [ ] Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ phát triển mạnh trong những năm 1946-1950, dẫn đến sự thành lập nước Cộng Hoà Ấn Độ năm 1950.

3. [ ] Ngày 1-1-1959, nhân dân Cu-ba dưới sự lãnh đạo của Hô-xê Mác-ti đã làm cuộc cách mạng thành công, lật đổ chế độ độc thân Mĩ.

4. [ ] Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Châu Phi chủ yếu là nhằm lập đổ ách thống trị của thực dân Anh.

5. [ ] năm 1993, hình thái cuối cùng của chủ nghĩa thực dân đã bị xoá bỏ ở Cộng Hoà Nam Phi.

Hướng dẫn làm bài:

Đúng 2, 5; Sai 1, 3, 4

Bài tập 3 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai phát triển qua các giai đoạn như thế nào?

 • Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX
 • Từ những năm 70 đến những năm 90 của thế kỉ XX

Hướng dẫn làm bài:

 • Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX
  • Phong trào nổ ra ở nhiều nước dưới nhiều hình thức: bãi công ở Chilê, nông dân nổi dậy ở: Pêru, Ecuađo, Mexico… khởi nghĩa vũ trang ở Panama, Bolivia…, đấu tranh nghị viện ở Goatêmala, Achentina…
 • Từ những năm 70 đến những năm 90 của thế kỉ XX
  • Cách mạng Cuba thành công năm 1959, đánh dấu bước phát triển mới: Phong trào đấu tranh vũ trang bùng nổ ở nhiều nước, làm cho chính quyền tay sai thân Mỹ sụp đổ, nhiều quốc gia giành độc lập: Chilê, Bôlivia, Nicaragoa…gọi là “lục địa bùng cháy”.
  • Giai đoạn những năm 80 đến nay: Do những biến động ở LX và Đông Âu, Mỹ tăng cường chống lại phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh (Cuba, Panama…) phong trào cách mạng ở đây đứng trước nhiều khó khăn và thử thách mới.
 • Hiện nay sau hơn nửa thế kỷ liên tục đấu tranh, hầu hết các nước Mỹ latinh đã khôi phục được nền độc lập, có nền kinh tế phát triển (Brazin, Mexico…)
Đánh giá bài viết
2 692
Sắp xếp theo
  Giải Vở BT Lịch Sử 9 Xem thêm