Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Tây Âu

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Tây Âu

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Tây Âu gồm 17 câu hỏi trắc nghiệm khách quan có đáp án đi kèm, hi vọng sẽ giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả, đạt kết quả cao trong các bài thi, bài kiểm tra. Chúc các em học tốt!

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Nước Mĩ

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Nhật Bản

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Câu 1. "Kế hoạch Mác-san" (1948) còn được gọi là:

a. Kế hoạch khôi phục châu Âu.

b. Kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu.

c. Kế hoạch phục hưng châu Âu.

d. Kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu.

Câu 2. Để nhận được viện trợ của Mĩ sau Chiến tranh thế giới lần hai, các nước Tây Âu phải tuân theo những điều kiện nào do Mĩ đặt ra?

a. Tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp tư bản, hạ thuế quan đối với hàng hóa của Mĩ.

b. Không được tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp, hạ thuế quan đối với hàng hóa Mĩ, gạt bỏ những người cộng sản ra khỏi chính phủ.

c. Để hàng hóa Mĩ tràn ngập thị trường Tây Âu.

d. Đảm bảo các quyền tự do cho người lao động.

Câu 3. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra 04/1949 nhằm:

a. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

b. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu

c. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.

d. Chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 4. Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, 4 nước nào sau đây đã phân chia lãnh thổ nước Đức thành 4 khu vực để chiếm đóng và kiểm soát?

a. Mĩ, Anh, Pháp, Nhật.

b. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp.

c. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật Bản.

d. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh.

Câu 5. Với sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) 04/1949 tình hình châu Âu như thế nào?

a. ổn định và có điều kiện để phát triển.

b. Có sự đối đầu gay gắt giữa các nước với nhau.

c. Căng thẳng dẫn đến sự chạy đua vũ trang và thiết lập nhiều căn cứ quân sự.

d. Dễ xảy ra một cuộc chiến tranh mới.

Câu 6. Lí do nào là chủ yếu khiến Mĩ và các nước phương Tây dồn sức "viện trợ" cho Tây Đức nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế sau chiến tranh?

a. Để thúc đẩy quá trình hòa bình hóa nước Đức.

b. Để Tây Đức có ưu thế so với Đông Đức.

c. Để biến Tây Đức thành một "Lực lượng xung kích" của khối NATO, chống Liên Xô và các nước XHCN.

d. a, b, c đúng.

Câu 7. Cộng hòa Liên bang Đức gia nhập NATO năm nào?

a. 1954.

b. 1955.

c. 1956.

d. 1957.

Câu 8. Cộng hòa Dân chủ Đức sát nhập vào CHLB Đức vào thời gian nào?

a. 03/09/1990.

b. 03/10/1990.

c. 03/11/1990.

d. 03/12/1990.

Câu 9. Khối Thị trường chung châu Âu (EEC) ra đời vào năm nào?

a. 1954

b. 1955

c. 1956

d. 1957

Câu 10. Các thành viên đầu tiên của Khối Thị trường chung châu Âu (EEC) gồm:

a. Anh, Pháp, Đức, Bỉ, I-ta-li-a, Hà Lan

b. Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha

c. Pháp, Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Luc-xem-bua

d. Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, I-ta-li-a, Bồ Đào Nha

Câu 11. Tên gọi khác của Khối thị trường chung châu Âu (EEC) là gì?

a. Cộng đồng Kinh tế châu Âu

b. Liên minh châu Âu

c. a, b đúng

d. a, b sai

Câu 12. Thời gian nào sau đây đánh dấu mốc mang tính đột biến, của quá trình liên kết quốc tế ở châu Âu?

a. Tháng 12/ 1991

b. Tháng 12/1992

c. Tháng 12/1993

d. Tháng 12/1994

Câu 13. Đồng tiền chung châu Âu với tên gọi EURO phát hành từ ngày:

a. 01/01/1999.

b. 01/02/1999.

c. 01/03/1999.

d. 01/04/1999.

Câu 14. Với những bước tiến của quá trình liên kết, từ năm 1993, Cộng đồng châu Âu mang tên mới là Liên minh châu Âu viết tắt là:

a. EEC.

b. EC

c. EU.

d. a, b, c sai.

Câu 15. Đến năm 1999 số nước thanh viên của Liên minh châu Âu là:

a. 14 nước.

b. 15 nước

c. 16 nước.

d. 17 nước

Câu 16. Ý nghĩa tích cực và bao quát nhất của Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC) ra đời từ 1957?

a. Tạo ra ở châu Âu một cộng đồng Kinh tế và một thị trường chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế và ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật.

b. Có điều kiện để cạnh tranh kinh tế, thương mại tải chính với Mĩ và Nhật

c. Tiến tới thống nhất chính sách đối nội đối ngoại giữa các nước trong cộng đồng.

d. Phát hành đồng tiền chung.

Câu 17. Đặc điểm nào sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai là biểu hiện tích cực nhất trong thế giới tư bản?

a. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước.

b. Sự "nhất thể hóa quốc tế" trong nền Kinh tế.

c. Sự khai thác những thành tựu khoa học kĩ thuật để đẩy mạnh phát triển kinh tế.

d. Sự phát triển về văn hóa, giáo dục, văn học nghệ thuật.

ĐÁP ÁN

1.c 2.b 3.b 4.b 5.c 6.c 7.b 8.b 9.d 10.c

11.c 12.a 13.a 14.c 15.b 16.a 17.c

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước Tây Âu làm trực tuyến

Đánh giá bài viết
5 7.514
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Lịch sử 9 Xem thêm