Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 22

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp bài tập và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 22 trang 89: Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

- Thế giới:

+ Chiến tranh thế giới thứ hai đã bước sang năm thứ ba.

+ Phát xít Đức đã tấn công Liên Xô, thế giới đã hình thành hai trận tuyến, một bên là các lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu và một bên là khối phát xít.

- Trong nước, thực dân Pháp câu kết với phát xít Nhật để bóc lột nhân dân Đông Dương.

- Trước tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc về nước để lãnh đạo cách mạng, triệu tập Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tại Pác Bó (Cao Bằng).

+ Hội nghị quyết định thành lập mặt trận Việt Minh.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 22 trang 89: Vì sao Nhật phải đảo chính Pháp?

Trả lời:

- Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nước Pháp được giải phóng. Chính phủ Đờ-Gôn trở về Pa-ri.

- Ở mặt trận Thái Bình Dương, quân Đồng minh giáng cho Nhật những đòn nặng nề..

- Quân Pháp ở Đông Dương ráo riết hoạt động, chờ thời phản công Nhật.

=> Mâu thuẫn Pháp – Nhật trở nên gay gắt.

- Trước tình thế thất bại gần kề, Nhật tiến hành đảo chính Pháp, nhằm độc chiếm Đông Dương.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 22 trang 89: Quân Pháp ở Đông Dương đã thất bại ra sao?

Trả lời:

- Đêm 9-3-1945, Nhật nổ súng lật đổ Pháp trên toàn Đông Dương.

- Quân Pháp chống cự rất yếu ớt, chỉ sau vài giờ đã đầu hàng.

- Nhật chiếm được Đông Dương, lập nền chính phủ tay sai Trần Trọng Kim.

Giải bài tập Lịch Sử 9 bài 1 trang 91: Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương và khẩu hiệu gì để đẩy phong trào cách mạng tiến tới?

Trả lời:

- Chủ trương:

+ Ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

+ Xác định kẻ thù chính, trước mắt của nhân dân Đông Dương lúc này là phát xít Nhật.

+ Phát động cao trào “Kháng Nhật cứu nước”.

+ Thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.

+ Xây dựng khu giải phóng Việt Bắc làm căn cứ địa cách mạng.

- Khẩu hiệu:

+ Thay khẩu hiệu “đánh đuổi Pháp, Nhật” bầng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”.

+ Đưa ra khẩu hiệu “thành lập chính quyền cách mạng” và khẩu hiệu “ Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”.

Bài 2 trang 91 Lịch Sử 9: Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác dụng như thế nào đến cao trào kháng Nhật, cứu nước?

Trả lời:

Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động to lớn đến cao trào kháng Nhật cứu nước:

- Việt Minh trực tiếp lãnh đạo cao trào kháng Nhật cứu nước.

- Tổ chức các cuộc đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần ở địa phương cùng nhiều hoạt động như phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói, biều tình mít tinh, …

- Tổ chức giác ngộ cho quần chúng đấu tranh, xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.

- Tạo cơ sở và tiền đề cho Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

Đánh giá bài viết
1 563
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất Xem thêm