Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 24

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) tổng hợp lời giải hay, giúp các bạn giải vở bài tập Lịch sử 9 hiệu quả và chính xác. Đây sẽ là tài liệu hay để học tốt môn Lịch sử lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập 1 trang 84 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng:

Câu 1. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, để giải quyến căn bản nạn đói, Đảng và nhân dân ta đã thực hiện biện pháp

A. quyên góp, điều hoà thóc gạo giữa các địa phương trong cả nước, tổ chức “ngày đồng tâm”, lập hũ gạo cứu đói.

B. nghiêm trị những kẻ đầu cơ, tích trữ gạo

C. đẩy mạnh tăng gia sản xuất

D. kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của cả nước

Câu 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ nhằm

A. xoá nạn mù chữ và nâng cao trình độ văn hoá cho nhân dân lao động

B. chăm lo đời sống cho nhân dân

C. giáo dục tinh thần yêu nước và ý thức cách mạng cho nhân dân

D. xoá các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá trong nhân dân

Câu 3. Trong những năm 1945-1946, nhân dân ta đã hưởng ứng phong trào gì để góp phần giải quyết khó khăn về tài chính

A. Ngày đồng tâm

B. Tăng gia sản xuất

C. Không một tấc đất bỏ hoang

D. Xây dựng “Quỹ độc lập” và “tuần lễ vàng’’

Câu 4. Nhân dân Nam Bộ bắt đầu cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược ngày

A. 2-9-1945

B. 23-9-1945

C. 23-10-1945

D. 23-9-1946

Hướng dẫn trả lời:

1. C 2. A 3. D 4. B

Bài tập 2 trang 85 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau

1, [ ] Ngay sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945, quân đội Tưởng Giới Thách đã tràn vào miên Bắc xâm lược nước ta

2, [ ] Ngay sau khi thành lập, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà đã ở trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”

3, [ ] Để giải quyết nạn đói, Đảng và chính phủ kêu gọi nhân dân cả nước tự nguyện đóng góp tiền của và phát động phong trào "tuần lễ vàng”

4, [ ] Hiệp ước Hoa Pháp đã đặt nhân dân ta trước sự lựa chọn một trong hai con đường; hoặc cầm súng chiến đấu chống thực dân Pháp, hoặc hoà hoãn nhân nhượng để tránh tình trạng phải đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc

5, [ ] Việc kí hiệp định Sơ bộ ngày (6-3-1946) và Tạm Ước ngày (4-9-1946) đã tạo điều kiện cho ta kéo dài thời gian hoà hoãn để xây dựng, củng cố lực lượng, chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp lâu dài

Hướng dẫn làm bài:

Đúng 2, 4, 5; Sai 1, 3

Bài tập 3 trang 86 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hoàn thành bảng thống kê về những biện pháp mà Đảng và Chính Phủ đã thực hiện để giải quyết nạn đói, nạn dốt và những khó khăn về tài chính.

Khó khăn

Biện pháp

Kết quả

Giặc đói

Giặc dốt

Những khó khăn về tài chính

Hướng dẫn làm bài:

Khó khăn

Biện pháp

Kết quả

Giặc đói

Quyên góp, tiết kiệm, chống đầu cơ tích trữ, “nhường cơm sẻ áo”; lời kêu gọi toàn dân “Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!”.

Nhờ các biện pháp tích cực nêu trên, vụ mùa năm 1946 ta đã thu hoạch được 1,15 triệu tấn thóc. Nạn đói được đẩy lùi, đời sống nhân dân đi vào ổn định.

Giặc dôt

Thành lập “Nha Bình dân học vụ”

Sau 1 năm đã tổ chức 76000 lớp học, xóa mù chữ cho 2,5 triệu người.

Những khó khăn về tài chính

Kêu gọi tinh thần ủng hộ tự nguyện của nhân dân cả nước. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Quỹ độc lập”, “Tuần lễ vàng”

Nhân dân đã đóng góp được 370kg vàng, 20 triệu đồng vào “Quỹ độc lập” và 40 triệu đồng vào “Quỹ đảm phụ quốc phòng”

Bài tập 4 trang 86 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy điền thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ và kêu gọi toàn dân tham gia phong trào xoá mù chữ.

Nhân dân Nam Bộ đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược

Tổng tuyển cử bầu Quốc Hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà

Hiệp định sơ bộ được kí kết nhằm tạm thời hoà hoãn với Pháp

Tạm Ước Việt – Pháp được kí kết nhằm kéo dài thời gian hoà hoãn.

Hướng dẫn làm bài:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

8/9/1945

Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ và kêu gọi toàn dân tham gia phong trào xoá mù chữ.

23/9/1945

Nhân dân Nam Bộ đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược

3/1946

Tổng tuyển cử bầu Quốc Hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà

6/3/1946

Hiệp định sơ bộ được kí kết nhằm tạm thời hoà hoãn với Pháp

14/9/1946

Tạm Ước Việt – Pháp được kí kết nhằm kéo dài thời gian hoà hoãn.

Bài tập 5 trang 87 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã làm gì trước âm mưu và hành động xâm lược của thực dân Pháp?

Hướng dẫn làm bài

  • Trước hành động xâm lược của thực dân Pháp ở Nam Bộ, Trung ương Đảng, chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến, đồng thời tích cực chuẩn bị đối phó với âm mưu của Pháp muốn mở rộng chiến tranh ra cả nước. Hàng vạn thanh niên nô nức lên đường nhập ngũ. Nhân dân Bắc Bộ, Trung Bộ thường xuyên tổ chức quyên góp tiền bạc, quần áo, thuốc men… ủng hộ đồng bào Nam Bộ kháng chiến.
  • Pháp kí kết với Chính phủ Tưởng Giới Thạch Hiệp ước Hoa-Pháp, nhượng bộ một số quyền lợi để được đưa quân ra Bắc. Trước tình hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí với đại diện Chính phủ Pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946 (nêu một số nội dung chính) và sau đó là Tạm ước 14-9-1946, nhằm tránh cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù, kéo dài thời gian hòa hoãn để chuẩn bị lực lượng cho một cuộc kháng chiến chống Pháp không thế tránh khỏi.
Đánh giá bài viết
1 1.262
Sắp xếp theo
    Giải Vở BT Lịch Sử 9 Xem thêm