Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 31

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 tổng hợp lời giải hay, giúp các bạn giải vở bài tập Lịch sử 9 hiệu quả và chính xác. Đây sẽ là tài liệu hay để học tốt môn Lịch sử lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập 1 trang 114 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng:

Câu 1. Tháng 11-1975, đại biểu hai miền Nam Bắc họp Hội nghị hiệp thương tại

A. Hà Nội

B. Huế

C. Đà Nẵng

D. Sài Gòn

Câu 2. Cuộc Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung trong cả nước lần thứ hai được tổ chức vào ngày

A. 6-1-1946

B. 25-4-1946

C. 6-1-1976

D. 25-4-1976

Câu 3. Quốc Hội khoá VI quyết định ở mỗi cấp chính quyền địa phương có

A. Uỷ ban hành chính các cấp

B. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

C. Uỷ ban hành chính và Uỷ ban nhân dân

D. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

Hướng dẫn làm bài:

1. D 2. D 3. B

Bài tập 2 trang 114 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau:

1, [ ] Ở Miền Nam sau ngày giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền chung ương quân đội Sài Gòn bị sụp đổ, nhưng cơ sở này của chính quyền ở địa phương cùng bao di hại xã hội vẫn còn tồn tại.

2, [ ] Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, Tổ quốc Việt Nam được thống nhất về mặt lãnh thổ, song ở mỗi miền vẫn tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.

3, [ ] Sau kì họp thứ nhất Quốc hội khoá VI, công việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước còn phải được tiếp tục trong kì họp tới.

4. [ ] Từ ngày 26-4-1976, tên nước ta là Cộng hoà XHCN Việt Nam.

5, [ ] Quốc Hội khoá VI quyết định tổ chức chính quyền ở địa phương thành ba cấp.

Hướng dẫn làm bài:

Đúng 1, 2, 5; sai 3, 4

Bài tập 3 trang 115 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy nối thời gian với nội dung sự kiện trong bảng dưới đây cho phù hợp về quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế - xã hội và hoàn thành thống nhất nước về mặt nhà nước (1975-1976)

Thời gian

Sự kiện

1. Từ ngày 9-1975

a, Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.

2. Từ ngày 15 đến ngày 21-11-1975

b, Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp, đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

3. Ngày 25-4-1976

c, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước.

4. Từ ngày 24-6 đến ngày 3-7-1976

d, Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kỳ đầu tiên tại Hà Nội.

5. Ngày 2-7-1976

e, Nước ta chính thức có tên là Cộng hòa XHCN Việt Nam.

g, Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được tổ chức.

Hướng dẫn làm bài:

Nối 1-b, 2-g, 3-c, 4-d, 5-e

Bài tập 4 trang 115 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai Miền Nam Bắc có thuận lợi và khó khăn gì?

Hướng dẫn làm bài:

Thuận lợi: Đại thắng Xuân 1975 đã đưa đất nước ta bước vào kỉ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.
Trải qua hơn hai mươi năm (1954 - 1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được cơ sở vật chất - kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

Hạn chế : Nhưng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ kéo dài và hết sức ác liệt đã tàn phá nặng nề gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc, làm cho quá trình tiến lên của đất nước bị chậm lại nhiều năm.

Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá. Nửa triệu hécta ruộng đất bị bỏ hoang. Một triệu hécta ruộng bị chất độc hóa học và bom đạn cày xới. Vô số bom mìn còn vùi lấp trên các cánh đồng, ruộng vườn, nơi cư trú của nhân dân. Đội ngũ thất nghiệp có tới hàng triệu người. Số người mù chữ chiếm tỉ lệ lớn trong cư dân.

Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn ở trung ương bị sụp đổ, nhưng cơ sở của chúng ở địa phương cùng bao di hại xã hội vẫn còn tồn tại.

Trong chừng mực nhất định, miền Nam có nền kinh tế phát triển theo hướng tư bản, song nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu, sản xuất nhỏ và phân tán là phổ biến, phát triển mất cân đối, lệ thuộc nặng nề vào viện trợ từ bên ngoài.

Bài tập 5 trang 116 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Quốc hội khoá VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì về một nước Việt Nam thống nhất và về cơ cấu tổ chức Nhà Nước Việt Nam thống nhất?

Hướng dẫn làm bài:

Trong Kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đã được nghe và thảo luận, thống nhất ý kiến về các vấn đề như: Báo cáo về kết quả cuộc Tổng tuyển cử ngày 25 tháng 4 năm 1976; Ra tuyên bố về đường lối, chính sách cơ bản, xây dựng Hiến pháp của nước Việt Nam thống nhất,… và đặc biệt trong đó có “những vấn đề không thể chờ Hiến pháp mới” quyết định đó là về “tên nước, quốc huy, quốc kỳ, quốc ca, thủ đô”.

Điều này được khẳng định rõ hơn trong“Đề nghị của Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI về các vấn đề: Tên nước, quốc kỳ, quốc huy, thủ đô, quốc ca, khóa Quốc hội này là khóa thứ mấy, chính thức đặt tên cho Sài Gòn là Thành phố Hồ Chí Minh” ngày 25 tháng 6 năm 1976.

Bài tập 6 trang 116 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về mọi mặt nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ có ý nghĩa gì?

Hướng dẫn làm bài:

  • Thể hiện ý chí, nguyện vọng của cả dân tộc Việt Nam là xây dựng một nước Việt Nam thống nhất, độc lập và xã hội chủ nghĩa.
  • Tạo cơ sở để hoàn thành thống nhất đất nước trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xã hội.
  • Tạo điều kiện phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước để xây dựng kinh tế, phát triển văn hoá, tăng cường khả năng quốc phòng – an ninh và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.
Đánh giá bài viết
1 189
Sắp xếp theo
    Giải Vở BT Lịch Sử 9 Xem thêm