Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 31

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp bài tập và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 31 trang 166: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Nam – Bắc có những thuận lợi và khó khăn gì?

Trả lời:

* Ở miền Bắc:

- Thuận lợi:

+ Trải qua hơn 20 năm tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, xây dựng được cơ sở vật chất – kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

- Khó khăn: Cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ kéo dài và ác liệt gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc:

+ Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá.

+ Một triệu ha rừng bị chất đọc hóa học và bom đạn cày xới.

+ Vô số bom mìn còn sót lại.

+ Hàng triệu người thất nghiệp.

+ Số người mù chữ chiếm tỉ lệ lớn trong dân cư.

=> Làm cho quá trình phát triển của đất nước bị chậm lại nhiều năm.

* Ở miền Nam:

- Thuận lợi:

+ Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng.

+ Chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn ở trung ương bị lật đổ.

+ Kinh tế miền Nam trong chừng mực nhất định có bước phát triển theo hướng tư bản.

- Khó khăn:

+ Cơ sở của chính quyền Sài Gòn ở địa phương cùng bao di hại của xã hội vẫn tồn tại.

+ Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ và phân tán là phổ biến, phát triển mất cân đối, phụ thuộc nặng nề vào viện trợ từ bên ngoài.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 31 trang 167: Đảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam đã có những chủ trương và biện pháp gì nhằm thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong năm đầu sau chiến tranh chống Mĩ thắng lợi?

Trả lời:

Để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi, Đảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam đã có những chủ trương và biện pháp tích cực:

- Chính trị:

+ Công tác tiếp quản từ thành thị đến nông thôn, đất liền, hải đảo, căn cứ quân sự, cơ sở sản xuất, hành chính, văn hóa được tiến hành khẩn trương và đạt được những kết quả tốt.

+ Ở các thành phố lớn và các vùng mới giải phóng, chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng các cấp nhanh chóng được thành lập.

+ Hàng triệu đồng bào trong thời gian chiến tranh bị dồn vào các "ấp chiến lược" hay bỏ chạy vào thành phố, không có việc làm được hồi hương, chuyển về nông thôn tham gia sản xuất hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mới.

- Kinh tế:

+ Tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn phản động trốn ra nước ngoài.

+ Xóa bỏ bóc lột phong kiến, điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân.

+ Quốc hữu hóa ngân hàng, thay đổi đồng tiền của chính quyền Sài Gòn bằng đồng tiền của chính quyền cách mạng.

+ Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp.

- Văn hóa, giáo dục, y tế:

+ Sử dụng mạng thông tin phát thanh truyền hình, báo chí một cách có hiệu quả.

+ Nghiêm cấm, bài trừ các tệ nạn xã hội: cờ bạc, rượu chè, ma túy...

+ Xóa bỏ trường tư, thành lập trường công, xóa nạn mù chữ.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 31 trang 169: Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì?

Trả lời:

Từ ngày 24-6 đến 3-7-1976, Quốc hội khóa VI họp kì họp thứ nhất đưa ra những quyết định:

- Thông qua chính sách đối nội và đối ngoại của nước Việt Nam thống nhất.

- Quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ ngày 2-7-1976).

- Quyết định Quốc huy, Quốc kì là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca, Thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.

- Quốc hội bầu ra các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bầu ra Ban dự thảo Hiến pháp.

- Quốc hội quyết định tổ chức thành ba cấp chính quyền: cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương; cấp huyện và tương đương, cấp xã và tương đương, ờ mỗi cấp chính quyền có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân,.

Giải bài tập Lịch Sử 9 bài 1 trang 169: Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa gì?

Trả lời:

+ Thể hiện ý chí, nguyện vọng của cả dân tộc Việt Nam là xây dựng một nước Việt Nam thống nhất, độc lập và xã hội chủ nghĩa.

+ Tạo cơ sở để hoàn thành thống nhất đất nước trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xã hội.

+ Tạo điều kiện phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước để xây dựng kinh tế, phát triển văn hoá, tăng cường khả năng quốc phòng – an ninh và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.

Đánh giá bài viết
1 101
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất Xem thêm