Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 15

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925) tổng hợp lời giải hay, giúp các bạn giải bài tập Lịch sử 9 hiệu quả và chính xác. Đây sẽ là tài liệu hay để học tốt môn Lịch sử lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập 1 trang 51 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1. Phong trào cách mạng thế giới nói chung và Cách mạng Việt Nam nói riêng sau chiến tranh chịu tác động sâu sắc nhất bởi sự kiện

A. Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga

B. Cao trào cách mạng ở các nước Châu Âu trong những năm 1918-1923

C. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc

D. Phong trào giải phóng dân tộc dâng cao ở Châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Câu 2. Phong trào đấu tranh tiêu biểu của giai cấp tư sản dân tộc trong những năm 1919-1925 là

A. “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”.

B. Chống độc quyền

C. “Chấm dứt nội hoá, bài trừ ngoại hoá,” đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam Kì của tư bản Pháp.

D. “Bất bạo động, bất hợp tác”

Câu 3. Một sự kiện xảy ra vào tháng 6-1942, được đánh giá là sự mở màn cho thời đại đấu tranh mới của dân tộc, như “chim én báo hiệu mùa xuân”, đó là

A. Phong trào đòi thả Phan Bội Châu và đám tang Phan Châu Trinh

B. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái ở Sa Diện (Quảng Châu, Trung Quốc)

C. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (Sài Gòn)

D. Phong trào “trấn hưng nội hoá, bại trừ ngoại hoá” của giai cấp tư sản.

Câu 4. Sự kiện nổi bật nhất, đánh dấu bước tiến trong phong trào đấu tranh của công nhân trong những năm 1919-1925 là

A. Công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn thành lập Công hội đỏ (bí mật)

B. Cuộc đấu tranh đòi nghỉ làm việc ngày chủ nhật có lương của công nhân viên chức các cơ sở công thương của tư bản Pháp ở Bắc Kì

C. Những cuộc bãi công của công nhân các nhà máy dệt, rượu,.. ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương,…

D. Cuộc bãi công của thợ máy Ba Son.

Câu 5. Người từng tham gia vụ bính biến năm 1918 trên tàu chiến Pháp ở Biển Đen, sau rở thành người đứng đầu Công Hội Đỏ là

A. Phan Bội Châu

B. Nguyễn Ái Quốc

C. Tôn Đức Thắng

D. Phạm Hồng Thái

Câu 6. Điểm nổi bật của cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son so với các cuộc đấu tranh trước đó của giai cấp công nhân là

A. Công nhân bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm

B. Công nhân bãi công đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương

C. Công nhân đấu tranh nhằm ngăn cản tàu chiến Pháp chở binh lính đàn áp phong trào cách mạng Trung Quốc.

D. Tất cả các ý trên

Hướng dẫn làm bài:

1. A 2. C 3. B 4. D 5. C 6. C

Bài tập 2 trang 52 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy nối các mốc thời gian phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng sau.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Phong trào “chấn hưng nội hoá, bại trừ ngoại hoá”

Thành lập Công hội (bí mật)

Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện (Quảng Châu, Trung Quốc)

Cuộc đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu

Cuộc bãi công của công nhân xưởng Ba Son

Đám tang Phan Châu Trinh

Hướng dẫn làm bài:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Năm 1919

Phong trào “chấn hưng nội hoá, bại trừ ngoại hoá”

11/1925

Thành lập Công hội (bí mật)

19-6-1924

Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện (Quảng Châu, Trung Quốc)

11-1925

Cuộc đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu

8- 1925

Cuộc bãi công của công nhân xưởng Ba Son

24-3-1926

Đám tang Phan Châu Trinh

Bài tập 3 trang 52 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy nối ô ở giữa với ô hai bên sao cho phù hợp với nội dung lịch sử

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

Hướng dẫn làm bài:

Nối 1-a; 2-b,d,e; 3-c

Bài tập 4 trang 53 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy nêu mục tiêu và những điểm tích cực, hạn chế của:

  1. Phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
  2. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp tiểu tư sản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Hướng dẫn làm bài:

1. Phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

  • Mục tiêu phong trào dân tộc của tư sản dân tộc chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế, cố gắng đấu tranh chống lại sự chèn ép của tư bản nước ngoài nhưng hoạt động còn mang tính chất cải lương, phục vụ quyền lợi của tầng lớp trên, giới hạn trong khuôn khổ của chủ nghĩa thực dân.

2. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp tiểu tư sản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

  • Phong trào của tiểu tư sản có tác dụng thức tỉnh lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng tự do dân chủ trong nhân dân, truyền bá những tư tưởng cách mạng mới. Mặc dù vậy, phong trào có hạn chế là đấu tranh còn bồng bột, xốc nổi, chưa có chính đảng lãnh đạo.
Đánh giá bài viết
3 432
Sắp xếp theo
    Giải Vở BT Lịch Sử 9 Xem thêm