Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 9 bài 7: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 9 bài 7: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 9 bài 7: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em. Được VnDoc sưu tầm và đăng tải, với đề thi trắc nghiệm này hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn học sinh nắm chắc nội dung trong bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em nói riêng và học tốt môn Ngữ văn lớp 9 nói chung. Mời các bạn học sinh tải về cùng tham khảo

1. Các nhiệm vụ đưa ra trong bản tuyên bố được xác định trên những cơ sở nào?

A. Những thuận lợi đối với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em hiện nay

B. Tình trạng thực tế của trẻ em trên thế giới hiện nay

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều đúng

2. Văn bản “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em” được bố cục thành mấy phần?

A. Ba

B. Năm

C. Hai

D. Bốn

3. Theo em, phần in đậm trong đoạn văn sau nói về nội dung gì?

Tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắn, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc. Đồng thời chúng hiểu biết, ham hoạt động và đầy ước vọng. Tuổi chúng phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển. Tương lai của chúng phải được hình thành trong sự hòa hợp và tương trợ. Chúng phải được trưởng thành khi được mở rộng tầm nhìn, thu nhận thêm những kinh nghiệm mới.

A. Nghĩa vụ của trẻ em

B. Quyền của trẻ em

C. Quyền của mọi công dân

D. Nghĩa vụ của người lớn đối với trẻ em

4. Việc nhắc lại nhiều lần từ “phải” và “được” trong đoạn văn có tác dụng gì?

Tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắn, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc. Đồng thời chúng hiểu biết, ham hoạt động và đầy ước vọng. Tuổi chúng phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển. Tương lai của chúng phải được hình thành trong sự hòa hợp và tương trợ. Chúng phải được trưởng thành khi được mở rộng tầm nhìn, thu nhận thêm những kinh nghiệm mới.

A. Nhấn mạnh những việc mà trẻ em cần làm

B. Nhấn mạnh những việc người lớn cần làm cho trẻ em

C. Nhấn mạnh những quyền lợi mà trẻ em được hưởng

D. Nhấn mạnh những điều trẻ em cần tránh

5. Những vấn đề nêu ra trong bản tuyên bố trực tiếp liên quan đến bối cảnh thế giới vào thời điểm nào?

A. Những năm cuối thế kỉ XX

B. Những năm đầu thế kỉ XX

C. Những năm giữa thế kỉ XX

D. Những năm cuối thế kỉ XIX

6. Bản tuyên bố này liên quan chủ yếu đến vấn đề nào trong đời sống xã hội của con người?

A. Bảo vệ môi trường sống

B. Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

C. Phát triển kinh tế xã hội

D. Bảo vệ và chăm sóc phụ nữ

7. Nên đánh giá như thế nào về các nhiệm vụ đặt ra trong bản tuyên bố này?

A. Không có tính khả thi

B. Cụ thể và toàn diện

C. Không phù hợp với thực tế

D. Chưa đầy đủ

8. Nội dung phần “Sự thách thức” của văn bản “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em” là gì?

A. Nêu ra những giải pháp để giúp đỡ trẻ em ở những nước nghèo

B. Nêu lên thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới

C. Nêu lên những khó khăn trong bối cảnh thế giới hiện nay

D. Nêu lên những nhiệm vụ của người lớn nhằm bảo vệ và chăm sóc trẻ em

9. Nhận đình nào nói đúng nhất những thuận lợi đối với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em hiện nay được trình bày trong phần “Cơ hội”?

A. Khoa học, kĩ thuật ngày càng phát triển

B. Nền kinh tế thế giới đã có những tăng trưởng đáng kể

C. Sự hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới được củng cố, mở rộng

D. Cả ba ý trên đều đúng

10. Nhận định nào nói đúng nhất về văn bản “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em”?

A. Là một văn bản biểu cảm

B. Là một văn bản tự sự

C. Là một văn bản thuyết minh

D. Là một văn bản nhật dụng

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 9 bài 7: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

B

C

A

B

B

B

C

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 9 bài 7: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
3 1.061
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

    Xem thêm