Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 1: Liên Xô và các nước

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 1: Liên Xô và các nước

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 1: Liên Xô và các nước. Đề thi gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Lịch sử lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học mới trên lớp

1. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào?

A. Năm 1948

B. Năm 1950

C. Năm 1949

D. Năm 1947

2. Sự kiện nào sau đây trở thành nguyên nhân căn bản nhất thúc đẩy sự thành lập tổ chức Hiệp ước Vac-sa-va?

A. Sự ra đời của kế hoạch Mác-san.

B. Sự ra đời của chủ nghĩa Tơ-ru-man.

C. Sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

D. Sự thành lập nước Cộng hòa Liên Bang Đức.

3. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân hàng năm của Liên Xô trong hai thập niên 50, 60 của thế kỉ XX là

A. 9,6%.

B. 7,6%.

C. 8,6%.

D. 10,6%.

4. Công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế nông nghiệp của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai được tiến hành trên cơ sở nào?

A. Cả (1), (2), (3) đều đúng

B. Những thành tựu của công nghiệp (2)

C. Sự quan tâm đến ích lợi vật chất đối với người dân (1)

D. Các biện pháp hành chính (3)

5. Hãy chỉ ra thời điểm thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế.

A. Ngày 8 - 2 - 1949.

B. Ngày 18 - 2 - 1949.

C. Ngày 8 - 1 - 1949.

D. Ngày 18 - 1 - 1949.

6. Các nước Đông Âu bắt đầu tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội vào năm nào?

A. 1948.

B. 1946.

C. 1951.

D. 1949.

7. Liên minh quân sự, chính trị của các nước XHCN trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. CENTO.

B. VAC-SA-VA.

C. NATO.

D. AN-ZUS.

8. Tổ chức hiệp ước Vác-sa-va mang tính chất gì?

A. Là một tổ chức quân sự, chính trị, kinh tế để bảo vệ thành trì chủ nghĩa xã hội (3)

B. Là một liên minh phòng thủ về quân sự-chính trị của Liên Xô và các nước Đông Âu nhằm chống lại âm mưu gây chiến của Mĩ và Tây Âu (1)

C. Cả (1), (2), (3) đều đúng

D. Là một liên minh quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa nhằm chống lại cuộc ''chiến tranh lạnh'' của Mĩ (2)

9. Năm 1972, quốc gia nào đã gia nhập Hội đồng tương trợ kinh tế?

A. Cu-ba.

B. Việt Nam.

C. Mông Cổ.

D. Trung Quốc.

10. Mốc thời gian tháng 9 - 1949 ghi nhận sự kiện nào sau đây ở Đông Âu?

A. Sự thành lập nước Cộng hòa Liên bang Đức.

B. Sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Ru-ma-ni.

C. Sự thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Đức.

D. Sự thành lập cộng hòa Ba Lan.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 1: Liên Xô và các nước

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

A

D

C

D

B

B

A

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 1: Liên Xô và các nước. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 433
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm