Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra theo bài nằm trong chương trình Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

1. Báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam của đồng chí Trường Chinh đã nêu:

A. Nhiệm vụ chống phong kiến phải được thực hiện đồng thời với nhiệm vụ chống đế quốc

B. Nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu

C. Nhiệm vụ chống phong kiến lên hàng đầu

D. Nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu

2. Nhiệm vụ chủ yếu trước mặt của cách mạng Việt Nam trong Báo cáo Chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày tại Đại hội Đảng lần thứ II là gì?

A. Đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp có đế quốc Mĩ giúp sức

B. Đánh đổ thực dân Pháp giành độc lập dân tộc

C. Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mĩ, giành thống nhất độc lập hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế giới

D. Đánh đổ đế quốc phong kiến, làm cách mạng dân tộc dân chủ

3. Đâu là điểm khác của Chiến dịch Biên giới 1950 so với chiến dịch Việt Bắc 1947?

A. Là chiến dịch đầu tiên do ta chủ động mở trong kháng chiến chống Pháp.

B. Với thắng lợi này ta đã làm phá sản hoàn toàn âm mưu "đánh nhanh, thắng nhanh" của Pháp buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

C. Là thắng lợi đầu tiên của ta trong kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.

D. Với thắng lợi này ta đã hoàn thành nhiệm vụ giam chân địch trong các đô thị để Trung ương Đảng và Chính phủ rút lên chiến khu an toàn.

4. Đâu là khoảng thời gian diễn ra của Chiến dịch Biên giới?

A. Từ ngày 15 - 11 đến 30 - 12 - 1950.

B. Từ ngày 17 - 10 đến 30 - 11 - 1950.

C. Từ ngày 16 - 9 đến 22 - 10 - 1950.

D. Từ ngày 22 - 10 đến 27 - 12 - 1950.

5. Đại Hội Đảng lần thứ II quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là;

A. Đảng Lao động Việt Nam

B. Đảng Cộng sản Việt Nam

C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn

D. Đảng Cộng sản Đông Dương

6. Trong chiến dịch Trung du đông xuân 1950 - 1951, ta đã đánh địch ở những nơi nào?

A. Lai Châu, Sơn La.

B. Nam Định, Ninh Bình.

C. Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

D. Vĩnh Yên, Phúc Yên.

7. Trong chiến dịch Đường số 18 đông xuân 1950 - 1951, ta đã đánh địch ở đoạn nào trên Đường số 18?

A. Móng Cái - Mạo Khê.

B. Đông Triều - Hòn Gai.

C. Uông Bí - Mạo Khê.

D. Phả Lại - Uông Bí.

8. Đâu là kết quả của chiến dịch Tây Bắc năm 1952?

A. Giải phóng toàn bộ bốn tỉnh: Nghĩa Lộ, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và một số huyện ở Tuyên Quang với hơn 70 vạn dân.

B. Giải phóng toàn tỉnh Nghĩa Lộ, hầu hết tỉnh Sơn La, bốn huyện Lai Châu, hai huyện Yên Bái với 25 vạn dân.

C. Giải phóng toàn tỉnh Yên Bái và Lai Châu, bốn huyện thuộc Nghĩa Lộ với 50 vạn dân.

D. Giải phóng toàn tỉnh Sơn La, Lai Châu, bốn huyện Yên Bái và hai huyện thuộc Nghĩa Lộ với 20 vạn dân.

9. Vì sao tháng 6 năm 1950 Trung ương Đảng và Chính phủ ta quyết định mở chiến dịch Biên Giới?

A. Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông biên giới Việt - Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo điều kiện đẩy mạnh công cuộc kháng chiến

B. Tạo điều kiện để thúc đẩy cuộc kháng chiến của ta tiến lên một bước

C. Để đánh bại kế hoạch Rơ ve

D. Khai thông biên giới, mở con đường liên lạc quốc tế giữa ta và Trung Quốc với các nước dân chủ thế giới

10. Tên của nhà yêu nước, anh hùng dân tộc nào sau đây được dùng để đặt tên cho chiến dịch Trung du (12/1950)?

A. Quang Trung

B. Trần Hưng Đạo

C. Ngô Quyền

D. Hoàng Hoa Thám

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

C

A

C

A

D

D

B

A

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 14
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm