Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 36: Metan

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 36: Metan

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 36: Metan. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Khối lượng CO2 và H2O thu được khi đốt cháy 8g khí metan là:

A. 22g và 36g

B. Đáp án khác.

C. 22g và 18g

D. 44g và 9g

2. Phân tử C5H12 ứng với bao nhiêu chất có công thức cấu tạo khác nhau (trong các số cho dưới đây):

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

3. Cho khí clo và metan vào trong ống nghiệm. Phản ứng sẽ xảy ra khi:

A. Thêm chất xúc tác Fe

B. Đun nóng trên đèn cồn.

C. Đặt dưới ánh sáng khuếch tán

D. Tất cả đều sai

4. Đốt cháy hoàn toàn 30cm3 hỗn hợp metan và hiđro cần 45cm3 oxi. Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thể tích mỗi khí trong hỗn hợp là:

A. 18cm3 và 12cm3

B. Cùng là 15cm3

C. 20cm3 và 10cm3

D. 19cm3 và 11cm3

5. Thể tích khí oxi (đktc) cần đốt cháy 8g khí metan là:

A. 11,2 lít

B. 4,48 lít

C. 33,6 lít

D. 22,4 lít

6. Hợp chất X có công thức phân tử C5H12 (cùng loại với metan), khi tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol chỉ cho một dẫn xuất. X có công thức cấu tạo là:

A. Đáp án khác.

B. CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

C.Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 36: Metan

D.Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 36: Metan

7. Propan C3H8 cháy trong oxi tạo cacbon đioxit và hơi nước theo phương trình sau:

5O2(khí) + C3H8(khí) → 3CO2(khí) + 4H2O(khí)

Chọn câu trả lời đúng.

A. 1 lít O2 phản ứng với 5 lít C3H8

B. 1 lít O2 tạo 3/5 lít CO2

C. 1 lít nước được tạo ra từ 4/5 lít O2

D. 1 lít CO2 tạo ra từ 3 lít C3H8

8. Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Metan có nhiều trong khí quyển.

B. Metan có nhiều trong nước biển.

C. Metan có nhiều trong nước ao, hồ.

D. Metan có nhiều trong các mỏ khí, mỏ dầu và mỏ than.

9. Chọn câu đúng sau đây:

A. Nhiệt độ sôi của C2H4 hơn 100oC

B. CH4 là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong H2O

C. CH4 có màu vàng nhạt, ít tan trong H2O

D. CH4 nặng hơn không khí

10. Trong phân tử metan

A. có 2 liên kết đơn C-H và 2 liên kết đôi C=H

B. có 1 liên kết đơn C-H và 3 liên kết đôi C=H

C. có 4 liên kết đơn C-H

D. có 1 liên kết đôi C=H và 3 liên kết đơn C-H

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 35: Metan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

C

C

D

C

B

D

B

C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 36: Metan. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 1.992
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học

    Xem thêm