Giáo án Lịch sử 9 bài Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)

Giáo án Lịch sử lớp 9

Giáo án Lịch sử 9 bài Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973) giúp cho các em học sinh nắm được các kiến thức cơ bản về cuộc chiến đấu của quân dân ta ở miền Nam đánh bại chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mỹ.

Giáo án Lịch sử 9 bài Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) (tiếp)

Giáo án Lịch sử 9 bài Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975

Bài 29: CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1965-1973)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:

  • Cuộc chiến đấu của quân dân ta ở miền Nam đánh bại chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mỹ.
  • Ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
  • Miền Bắc phải chiến đấu để chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mỹ vừa phải làm nhiệm vụ của 1 hậu phương đối với tiền tuyến lớn; những hoạt động lao động của miền Bắc trong điều kiện chống chiến tranh phá hoại.
  • Thấy được những thắng lợi trong việc chiến đấu chống "Việt Nam hoá chiến tranh" và "Đông Dương hoá chiến tranh" của Mỹ 1969-1973.
  • Miền Bắc đã khôi phục phát triển văn hoá, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần 2 của Mỹ ntn?
  • Nội dung của Hiệp định Paris 1973, ý nghĩa của Hiệp định.
  • Miền Bắc đã khắc phục hậu quả của chiến tranh khôi phục và phát triển kinh tế-văn hoá, ra sức chi viện cho miền Nam.

2. Tư tưởng:

  • Bồi dưỡng HS lòng yêu nước gắn với CNXH, tin vào sự lãnh đạo của Đảng
  • Cảm phục sự hy sinh dũng cảm, cần cù của nhân dân miền Bắc, giáo dục các em lòng tự hào dân tộc.
  • Giáo dục lòng yêu nước gắn với CNXH tình cảm ruột thịt giữa hai miền Nam Bắc, tình đoàn kết 3 nước Đông Dương

3. Kĩ năng: HS biết phân tích nhận định, đánh giá âm mưu thủ đoạn của địch trong chiến lược "chiến tranh cục bộ" "Việt Nam hoá chiến tranh" và "Đông Dương hoá chiến tranh" của Mỹ.

II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC:

Tranh hình sgk; bản đồ treo tường "Chiến dịch Vạn Tường" 8/1965; cuộc tập kịch chiến lược đường không bằng B52 của Mỹ tháng 12/1972; quan cảnh Hội nghị Paris, tranh ảnh về miền Bắc trong quá trình khôi phục và phát triển kinh tế, sưu tầm tranh ảnh tài liệu có liên quan.

III. PHƯƠNG PHÁP:

- Trực quan, phân tích dữ liệu, đàm thoại, kể chuyện lịch sử, so sánh nhận định.

V. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Dạy bài mới:

Đánh giá bài viết
1 498
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 9 Xem thêm