Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 23

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

I. KHÁI NIỆM ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là những biến đổi số lượng xảy ra ở một hoặc 1 số cặp NST nào đó hoặc ở tất cả các bộ NST.

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể: thể dị bội và thể đa bội.

II. THỂ DỊ BỘI (LỆCH BỘI)

1. Khái niệm

- Thể dị bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số cặp NST bị thay đổi về số lượng.

- Một số dạng dị bội phổ biến:

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

- Hậu quả: gây nên biến đổi hình thái ở thực vật (hình dạng, kích thước, màu sắc…) hoặc gây nên một số bệnh ở người (Đao, Tocno, Claiphento…).

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

2. Sự phát sinh thể dị bội

- Trong quá trình giảm phân, mỗi NST của cặp tương đồng phân li về 1 cực → hình thành giao tử bình thường (n) → qua thụ tinh 2 giao tử bình thường n kết hợp với nhau → hợp tử 2n.

- Khi một cặp NST tương đồng không phân li trong giảm phân ở bố hoặc mẹ → 2 chiếc trong cặp NST tương đồng cùng đi về 1 cực → tạo giao tử bất thường n + 1 và n – 1 → qua thụ tinh 2 giao tử đó kết hợp với giao tử bình thường (n) → hợp tử 2n + 1 và Hợp tử 2n – 1 → thể dị bội.

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

3. Ý nghĩa của hiện tượng dị bội

- Đối với chọn giống: Có thể sử dụng thể không để được các NST mong muốn vào cơ thể lai.

- Đối với di truyền học: Có thể sử dụng các lệch bội để xác định vị trí các gen trên NST.

- Đối với tiến hóa: Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 9, Giải Vở BT Sinh Học 9, Chuyên đề Sinh học 9, Giải bài tập Sinh học 9, Tài liệu học tập lớp 9

Đánh giá bài viết
6 6.995
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Sinh học 9

    Xem thêm