Sinh học 9 bài 49: Quần xã sinh vật

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 49: Quần thể xã sinh vật được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

A. Giải bài tập Sinh học 9 bài 49

B. Lý thuyết Sinh học 9 bài 49

KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT

- Ví dụ: khu rừng mưa nhiệt đới.

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 49: Quần thể xã sinh vật

+ Các quần thể sinh vật có trong rừng mưa nhiệt đới:

  • Quần thể động vật: hổ, báo, thỏ, mối…
  • Quần thể thực vật: lim, chò, các loại cỏ, rêu, dương xỉ…
  • Các quần thể nấm, vi sinh vật…

+ Giữa các quần thể tồn tại mối quan hệ cùng loài (hỗ trợ, cạnh tranh) và quan hệ khác loài (hỗ trợ, đối địch).

→ Tập hợp các quần thể trên được gọi là quần xã.

- Khái niệm: Quần xã sinh vật là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian có các điều kiện sinh thái tương tự nhau, các sinh vật có mối quan hệ gắn bó như một thể thống nhất.

Quần xã có cấu trúc tương đối ổn định.

- Các sinh vật trong quần xã thích nghi với môi trường sống của chúng.

II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA MỘT QUẦN XÃ

Quần xã có những đặc trưng cơ bản về số lượng và thành phần các loài sinh vật.

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 49: Quần thể xã sinh vật
III. QUAN HỆ GIỮA NGOẠI CẢNH VÀ QUẦN XÃ

- Các nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh luôn ảnh hưởng tới quần xã, tạo nên sự thay đổi của quần xã.

- Sự thay đổi chu kì ngày đêm, chu kì mùa dẫn đến hoạt động của các sinh vật cũng mang tính chất chu kì.

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 49: Quần thể xã sinh vật

- Điều kiện khí hậu thuận lợi, thực vật phát triển dẫn tới động vật cũng phát triển. Tuy nhiên, số lượng loài sinh vật luôn được khống chế ở mức độ ổn định phù hợp với khả năng của môi trường, tạo cân bằng sinh học trong quần xã.

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 49: Quần thể xã sinh vật

Số lượng chim tăng cao, chim ăn nhiều sâu → số lượng sâu giảm → không đủ thức ăn cho chim sâu → số lượng chim sâu giảm → số lượng sâu tăng.

→ Số lượng sâu và chim ăn sâu luôn được duy trì ở mức ổn định → cân bằng sinh học trong quần xã.

- Cân bằng sinh học là trạng thái mà số lượng cá thể mỗi quần thể trong quần xã dao động quanh vị trí cân bằng nhờ khống chế sinh học → phù hợp với khả năng của môi trường (thức ăn, nơi ở…) sự cân bằng sinh học trong quần xã.

- Trong thực tế, con người có rất nhiều tác động làm mất cân bằng sinh học trong các quần xã như:

Lý thuyết Sinh học lớp 9 bài 49: Quần thể xã sinh vật

- Chúng ta cần có các biện pháp để bảo vệ thiên nhiên:

+ Nghiêm cấm săn bắt, mua bán động vật quý hiếm

+ Trồng cây gây rừng

+ Tuần tra bảo vệ rừng

+ Xây dựng các khu bảo tổn thiên nhiên và động vật quý hiếm…

C. Trắc nghiệm Sinh học 9 bài 49

Câu 1: Quần xã sinh vật là

A. Tập hợp các sinh vật cùng loài

B. Tập hợp các cá thể sinh vật khác loài

C. Tập hợp các quần thể sinh vật cùng loài

D. Tập hợp toàn bộ các sinh vật trong tự nhiên

Đáp án: C

Câu 2: Đặc điểm có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là

A. Có số cá thể cùng một loài

B. Cùng phân bố trong một khoảng không gian xác định

C. Tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài sinh vật

D. Xảy ra hiện tượng giao phối và sinh sản

Đáp án: C

Câu 3: Điểm giống nhau giữa quần xã sinh vật và quần thể sinh vật là

A. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật

B. Tập hợp nhiều cá thể sinh vật

C. Gồm các sinh vật trong cùng một loài

D. Gồm các sinh vật khác loài

Đáp án: B

Câu 4: Tập hợp nào sau đây không phải là quần xã sinh vật?

A. Một khu rừng

B. Một hồ tự nhiên

C. Một đàn chuột đồng

D. Một ao cá

Đáp án: C

Câu 5: Độ đa dạng của quần xã sinh vật được thể hiện ở

A. Mật độ của các nhóm cá thể trong quần xã

B. Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã

C. Sự khác nhau về lứa tuổi của các cá thể trong quần xã

D. Biến động về mật độ cá thể trong quần xã

Đáp án: B

Câu 6: Quần xã sinh vật có những dấu hiệu điển hình nào?

A. Số lượng các loài trong quần xã

B. Thành phần loài trong quần xã

C. Số lượng các cá thể của từng loài trong quần xã

Đáp án: D

D. Số lượng và thành phần loài trong quần xã

Câu 7: Trong quần xã loài ưu thế là loài

A. Có số lượng ít nhất trong quần xã

B. Có số lượng nhiều trong quần xã

C. Phân bố nhiều nơi trong quần xã

D. Có vai trò quan trọng trong quần xã

Đáp án: D

Câu 8: Quá trình biến đổi tuần tự của quần xã, từ dạng khởi đầu được thay thế bằng các quần xã khác nhau và cuối cùng dẫn đến một quần xã ổn định, được gọi là

A. Biến đổi số lượng cá thể sinh vật

B. Diễn thế sinh thái

C. Điều hòa mật độ cá thể của quần xã

D. Cân bằng sinh thái

Đáp án: B

Câu 9: Quần xã sinh vật có những dấu hiệu điển hình nào?

A. Số lượng các loài trong quần xã.

B. Thành phần loài trong quần xã

C. Số lượng các cá thể của từng loài trong quần xã

D. Số lượng và thành phần loài trong quần xã

Đáp án: D

Câu 10: Số lượng các loài trong quần xã thể hiện chỉ số nào sau đây

A. Độ nhiều, độ đa dạng, độ tập trung

B. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ tập trung

C. Độ thường gặp, độ nhiều, độ tập trung

D. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều

Đáp án: D

Câu 11: Chỉ số thể hiện mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã là

A. Độ đa dạng

B. Độ nhiều

C. Độ thường gặp

D. Độ tập trung

Đáp án: A

Câu 12: Chỉ số thể hiện mật độ cá thể của từng loài trong quần xã là

A. Độ đa dạng

B. Độ nhiều

C. Độ thường gặp

D. Độ tập trung

Đáp án: B

Câu 13: Chỉ số thể hiện tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát ở quần xã là

A. Độ đa dạng

B. Độ nhiều

C. Độ thường gặp

D. Độ tập trung

Đáp án: C

Câu 14: Số lượng cá thể trong quần xã luôn được khống chế ở mức độ nhất định phù hợp với khả năng của môi trường. Hiện tượng này gọi là

A. Sự cân bằng sinh học trong quần xã

B. Sự phát triển của quần xã

C. Sự giảm sút của quần xã

D. Sự bất biến của quần xã

Đáp án: A

Câu 15: Hiện tượng số lượng cá thể của một quần thể bị số lượng cá thể của quần thể khác trong quần xã kìm hãm là hiện tượng nào sau đây?

A. Khống chế sinh học

B. Cạnh tranh giữa các loài

C. Hỗ trợ giữa các loài

D. Hội sinh giữa các loài

Đáp án: A

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các bạn Lý thuyết Sinh học 9 bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật. Để xem những bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Lý thuyết Sinh học 9 trên VnDoc nhé. Chuyên mục tổng hợp lý thuyết Sinh 9 theo từng bài học, giúp các em củng cố kiến thức được học hiệu quả. 

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 9, Giải Vở BT Sinh Học 9, Chuyên đề Sinh học 9, Giải bài tập Sinh học 9, Tài liệu học tập lớp 9

Đánh giá bài viết
1 9.284
Sắp xếp theo

Lý thuyết Sinh học 9

Xem thêm