Đề thi cuối học kì 2 lớp 9 môn Hóa học nâng cao (số 2)

Đề kiểm tra Hóa học 9 kì 2 có đáp án

Đề thi cuối học kì 2 lớp 9 môn Hóa học nâng cao (số 2) được VnDoc biên soạn nội dung câu hỏi bám sát chương trình, đề kiểm tra câu hỏi lí thuyết, tính toán nhanh và dạng bài tập, đan xen câu hỏi bổ trợ Nâng Cao mở rộng.

Giúp luyện tập kĩ năng đọc phân tích đề kỹ càng, giúp các em có thể thử sức với các mức độ khó khác nhau trong một bài thi cuối kì 2 môn Hóa học 9.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 2

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Chọn và khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng

Câu 1. Một hợp chất rượu có công thức C4H9OH. Số công thức cấu tạo của rượu trên là bao nhiêu ?

 1. 4         
 2. 5         
 3. 3             
 4. 2

Câu 2. Khi phân tích một hiđrocacbon (X) chứa 85,71% cacbon. Công thức phân tử của (X) là

 1. C2H6.         
 2. C3H6.     
 3. C2H4.       
 4. C3H8.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây đúng nhất.

 1. Tinh bột và xenlulozo dễ tan trong nước.
 2. Tinh bột dễ tan trong nước còn xenlulozo không tan trong nước.
 3. Tinh bột và xenlulozo không tan trong nước lạnh nhưng tan trong nước nóng.
 4. Tinh bột tan không tan trong nước lạnh nhưng tan một phần trong nước nóng. Còn xenlulozơ không tan trong nước lạnh và nước nóng.

Câu 4. Hợp chất hữu cơ nào sau đây chỉ có phản ứng thế với clo, không có phản ứng cộng với clo ?

 1. C3H6             
 2. C4H8           
 3. C2H4         
 4. CH4

Câu 5. Có ba lọ không nhãn đựng : rượu etylic, axit axetic, dầu ăn. Có thể phân biệt bằng cách nào sau đây ?

 1.  Kim loại natri và nước.         
 2. Khí cacbon đioxit và nước.
 3. Dùng quỳ tím và nước.       
 4. Phenolphtalein và nước.

Câu 6. Chất có trong quả chuối xanh là

 1. Saccarozơ         
 2. Tinh bột         
 3. Fructozơ         
 4. Glucozơ

Câu 7. Phản ứng tráng gương là

 1. 2CH3COOH + Ba(OH)2  \overset{}{\rightarrow} (CH3COO)2Ba + 2H2O.
 2. C2H5OH + K \overset{}{\rightarrow} C2H5OK + H2
 3. C6H12O6 \overset{}{\rightarrow} 2C2H5OH + 2CO2
 4. C6H12O6 + Ag2O \overset{}{\rightarrow} C6H12O7 + 2Ag

Câu 8. Nhóm –OH trong phân tử rượu etylic có tính chất hóa học đặc trưng là

 1. tác dụng được với kim loại giải phóng khí hiđro.
 2. tác dụng được với natri, kali giải phóng khí hiđro.
 3. tác dụng được với magie, bạc giải phóng khí hiđro.
 4. tác dụng được với đồng, sắt giải phóng khí hiđro.

Câu 9. Biết 0,02 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100ml dung dịch brom 0,2M. Vậy X là

 1. C2H4.         
 2. CH4.           
 3. C2H2.            
 4. C2H6.

Câu 10. Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là

 1. tơ tằm, bông vải.         
 2. tơ tằm, sợi đay, tơ axetat
 3. bông vải, sợi đay.       
 4. tơ tằm, tơ nilon-6,6, tơ visco

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Viết phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển đổi hóa học sau:

C2H4 \overset{(1)}{\rightarrow} C2H5OH \overset{(2)}{\rightarrow} CH3COOH \overset{(3)}{\rightarrow} CH3COOC2H5 \overset{(4)}{\rightarrow} CH3COONa

Câu 2. (2 điểm) Từ glucozo và các chất vô cơ viết phương trình hóa học điều chế CH3COOC2H5, PE coi như các điều kiện phản ứng có đủ.

Câu 3. (2,5 điểm) Khi cho 15,68 lít hỗn hợp khí CH4, C2H4 đi qua bình đựng nước brom, thấy có 40g brom tham gia phản ứng.

a. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành sau phản ứng.

b. Tính thành phần phần trăm về thể tích của các khí trong hỗn hợp ban đầu, biết phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

(Na = 23, O = 16, C = 16, H = 1)

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học 9

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A A D D C B D B A B

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

(1) C2H4 + H2O \overset{H_{2}SO_{4}, t^{\circ }  }{\rightarrow} C2H5OH

(2) C2H5OH + O2 \overset{men }{\rightarrow}CH3COOH + H2O

(3) C2H5OH+ CH3COOH \overset{H_{2}SO_{4},t^{0}  }{\rightleftharpoons} CH3COOC2H5 + H2O

(4) CH3COOC2H5 + NaOH \overset{
}{\rightarrow} CH3COONa + C2H5OH

Câu 2. (2 điểm)

C6H12O6 \overset{men }{\rightarrow}2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + O2 \overset{men }{\rightarrow} H3COOH + H2O

C2H5OH+ CH3COOH \overset{H_{2}SO_{4},t^{0}  }{\rightleftharpoons}CH3COOC2H5 + H2O

C2H5OH \overset{H_{2}SO_{4}, t^{\circ }  }{\rightarrow} C2H4 + H2O

nCH2 = CH2 \overset{t^{o},xt }{\rightarrow} (- CH2 – CH2- ) n

Câu 3. (2,5 điểm)

Đề kiểm tra Hóa 9 kì 2 nâng cao

VnDoc đã giới thiệu Đề thi cuối học kì 2 lớp 9 môn Hóa học nâng cao (số 2) được biên soạn với đầy đủ nội dung kiểm tra trong chương trình Hóa học 9 kì 2, 4 điểm trắc nghiệm với 10 câu, đòi hỏi các bạn phải nắm chắc kiến thức, suy luận để làm bài.

Phần tự luận củng cố kiến thức bằng các dạng bài tập viết phương trình sơ đồ, điều chế, bài tập giải toán giúp các em luyện tập thao tác trình bày giải bài tập tính toán.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi cuối học kì 2 lớp 9 môn Hóa học nâng cao (số 2). Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề ôn thi học sinh giỏi Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Chuyên đề Sinh học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc tham gia  nhóm Luyện thi lớp 9 lên lớp 10 để có thể nhận nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
7 353
Sắp xếp theo

Đề thi giữa kì 2 lớp 9

Xem thêm