Đề thi cuối học kì 2 lớp 9 môn Hóa học nâng cao (số 1)

Đề kiểm tra học kì 2 Hóa 9 nâng cao có đáp án

Đề thi cuối học kì 2 lớp 9 môn Hóa học nâng cao (số 1) được VnDoc biên soạn kỹ càng, đăng tải với nội dung câu hỏi trắc nghiệm đi kèm với câu hỏi tự luận mức độ Nâng Cao.

Dành cho các em với mong muốn thử sức ở mức độ điểm 9+, giúp các em đánh giá được năng lực học với môn Hóa học lớp 9.

  ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 LỚP 9 MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2019- 2020

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Chọn và khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng

Câu 1. Axit axetic tác dụng với muối cacbonat giải phóng khí

A. CO2     B. SO2    C. SO3     D. CO

Câu 2. Cho các chất sau: NaOH, O2, H2, Br2. Số chất cho phản ứng với etilen

A. 1             B. 2            C. 3             D. 4

Câu 3. Phát biểu nào sau đây đúng nhất.

A. Tinh bột và xenlulozơ dễ tan trong nước.

B. Tinh bột dễ tan trong nước còn xenlulozơ không tan trong nước.

C. Tinh bột và xenlulozơ không tan trong nước lạnh nhưng tan trong nước nóng.

D. Tinh bột tan không tan trong nước lạnh nhưng tan một phần trong nước nóng. Còn xenlulozơ không tan trong nước lạnh và nước nóng.

Câu 4. Số đồng phân cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử C3H8O là:

B. 1           B. 2            C. 3            D. 4

Câu 5. Để phân biệt dung dịch CH3COOH và C2H5OH ta dùng

A. Na          B. Zn          C. K         D. Cu

Câu 6. Chất có trong quả chuối xanh là

A. Saccarozơ       B. Glucozơ           C. Fructozơ          D. Tinh bột

Câu 7. Tính axit của axit axetic được quyết định bởi nhóm nào dưới đây?

A. Nhóm –CH3

B. Nhóm –COOH

C. Nhóm –OH

D. Nhóm C=O

Câu 8. Nhận xét nào dưới đây là đúng khi nói về axit axetic?

A. Phản ứng giữa axit axetic và ancol etylic là phản ứng một chiều.

B. Axit axetic là axit hữu cơ có tính axit yếu.

C. Axit axetic có thể hòa tan đồng hidroxit Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

D. Giấm ăn được điều chế từ rượu etylic loãng bằng phương pháp lên men.

Câu 9. Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn vào dung dịch CH3COOH. Thể tích H2 thoát ra (đktc) là:

A. 1,12 lít        B. 2,24 lít             C. 0,56 lít             D. 3,36 lít

Câu 10. Thủy phân chất béo trong dung dịch axit thu được sản phẩm là:

A. glixerol và một axit béo.   

B. glixerol và một số muối của axit béo.                  

C. glixerol và một số loại axit béo.

D. glixerol và xà phòng.

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Viết phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển đối hóa học sau:

Glucozo \overset{(1)}{\rightarrow} Ancol etylic \overset{(2)}{\rightarrow} Axit axetat \overset{(3)}{\rightarrow} Este etyl axetat

Câu 2. (1 điểm) Nhận biết các chất dưới đây bằng phương pháp hóa học:

Etyl axetat, ancol etylic, axit axetat

Câu 3. (3 điểm) Cho 100g dung dịch axit axetic 24,5% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 15%.

a) Tính khối lượng dung dịch NaHCO3 đã dùng?

b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối thu được sau phản ứng.

c) Tính lượng este tạo thành khi cho lượng axit trên tác dụng với rượu etylic. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

(Na = 23, O = 16, C = 16, H = 1)

Đáp án kiểm tra học kì 2 môn Hóa học 9

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A C D C B D B B A C

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1.

(1) C6H12O6 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2C2H5OH + CO2

(2) C2H5OH + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CH3COOH + H2O

(3) CH3COOH +C2H5OH \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CH3COOC2H5 + H2O

Câu 2.

  • Trích mẫu thuốc thử ra ống nghiệm và đánh số thứ tự
  • Dùng quỳ tím nhúng vào các chất trên, chất làm đổi màu quỳ tím thành đỏ là axit axetic. Các chất còn lại không làm đổi màu quỳ tím.
  • Cho kim lọa Na vào các chất còn lại, chất nào xảy ra phản ứng xuất hiện bọt khí là ancol etylic.

C2H5OH + Na \overset{t^{} }{\rightarrow} C2H5ONa + H2

  • Etyl axetat không phản ứng với Na.

Câu 3.

a)

Đề thi học kì 2 Hóa 9 nâng cao có đáp án

Đề thi học kì 2 Hóa 9 nâng cao

Đề thi cuối kì Hóa học lớp 9 nâng cao

VnDoc đã giới thiệu Đề thi cuối học kì 2 lớp 9 môn Hóa học nâng cao (số 1) có lời giải chi tiết gồm có các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Ở mỗi một câu hỏi đưa ra đều giúp các em học sinh tái hiện lại kiến thức nội dung chương trình đã Hóa học lớp 9.

Bên cạnh đó có những câu hỏi nâng cao đòi hỏi học sinh phải suy luận, vận dụng cao để giải bài tập, những câu hỏi nâng cao sẽ giúp phân loại học tập và điểm của các em học sinh.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi cuối học kì 2 lớp 9 môn Hóa học nâng cao (số 1). Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Chuyên đề Sinh học 9, Chuyên đề Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook. Để có thể nhân được tài liệu mới và sớm nhất mời bạn đọc tham gia vào nhóm Luyện thi lớp 9 lên lớp 10

Chúc các bạn ôn thi tốt, mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
12 624
Sắp xếp theo

Đề thi giữa kì 2 lớp 9

Xem thêm