Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 (số 3)

Đề kiểm tra cuối kì 2 Hóa 9 có đáp án

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 (số 3) đươc đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, đề thi được xây dựng trên cơ sở bám sát nội dung chương trình Hóa học 9 kì 2. Nhằm đảm bảo cho các em được củng cố, luyện tập các dạng bài tập lí thuyết, tự luận trong nội dung ôn thi kì 2 đạt kết quả cao.

      ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC LỚP 9

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại
                                                                   Đề số 3
Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)
Chọn và khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng:
Câu 1. Nhiệt độ sôi của rượu etylic là

 1. 78,3oC
 2. 7,3oC
 3. 73,5oC
 4. 73,7oC

Câu 2. Rượu etylic có khả năng hòa tan trong nước hơn metan, etilen là do

 1. trong phân tử rượu etylic có 2 nguyên tử cacbon.
 2. trong phân tử rượu etylic có 6 nguyên tử hiđro.
 3. trong phân tử rượu etylic có nhóm – OH.
 4. trong phân tử rượu etylic có 2 nguyên tử cacbon và 6 nguyên tử hiđro.

Câu 3. Chọn câu đúng trong các câu sau

 1. Những chất có nhóm –OH và nhóm –COOH tác dụng được với KOH.
 2. Những chất có nhóm –OH tác dụng được với K.
 3. Những chất có nhóm –COOH tác dụng với KOH nhưng không tác dụng với K.
 4. Những chất có nhóm –OH và nhóm –COOH cùng tác dụng với K và KOH.

Câu 4. Hãy chọn phương trình hoá học đúng khi đun một chất béo với nước có axit làm
xúc tác

 1. (RCOO)3C3H5 + 3H2O \overset{}{\rightarrow} C3H5(OH)3 + 3RCOOH
 2. (RCOO)3C3H5 + 3H2O \overset{}{\rightarrow} 3C3H5OH + R(COOH)3
 3. 3RCOOC3H5 + 3H2O \overset{}{\rightarrow} 3C3H5OH + 3R-COOH
 4. RCOO(C3H5)3 + 3H2O \overset{}{\rightarrow} 3C3H5OH + R-(COOH)3

Câu 5. Ba gói bột màu trắng là glucozơ, tinh bột và saccarozơ. Có thể nhận biết bằng
cách nào sau đây?

 1. Dung dịch brom và Cu(OH)2.
 2. Dung dịch NaOH và dung dịch iot.
 3. Hoà tan vào nước và dung dịch HCl.
 4. Hoà tan vào nước và cho phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.

Câu 6. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế Cl2 từ MnO2 và HCl
Hóa chất lần lượt ở bình 1 và bình 2 là:

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9

 1. Dung dịch NaCl bão hòa, dung dịch H2SO4 đặc
 2. Nước cất và dung dịch H2SO4 đặc
 3. Dung dịch H2SO4 đặc và dung dịch NaCl bão hòa
 4. Dung dịch H2SO4 đặc và nước cất

Câu 7. Phản ứng tráng gương là

 1. 2CH3COOH + Ba(OH)2 \overset{}{\rightarrow} (CH3COO)2Ba + 2H2O.
 2. C2H5OH + K \overset{}{\rightarrow} C2H5OK + H2
 3. C6H12O6 \overset{}{\rightarrow} 2C2H5OH + 2CO2
 4. C6H12O6 + Ag2O \overset{NH_{3} }{\rightarrow} C6H12O7 + 2Ag

Câu 8. Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là

 1. tơ tằm, bông vải.
 2. tơ tằm, sợi đay.
 3. bông vải, sợi đay.
 4. tơ tằm, tơ nilon-6,6.

Câu 9. Để thu được 1 tấn PVC thì khối lượng vinyl clorua cần dùng là (Hiệu suất phản ứng là 90%)

 1. 1 tấn
 2. 0,9 tấn
 3. 0,1 tấn
 4. 1,11 tấn

Câu 10. Biết 0,02 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100ml dung dịch brom 0,2M. Vậy X là

 1. C2H4
 2. CH4
 3. C2H2
 4. C2H6

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Hãy chọn chất thích hợp điền vào dấu (?) và hoàn thành các phương trình hóa học của các phản ứng hóa học sau:

 1. C2H5OH + ? → C2H5OK + ?
 2. C2H5OH \overset{H_{2} SO_{4} }{\rightarrow} ? + H2O
 3. ? + Na2CO3 → CH3COONa + CO2 + ?
 4. C11H22O11 + H2O \overset{}{\rightarrow} ? + ?

Câu 2. (1 điểm) Chỉ dùng nước và một hóa chất khác, hãy phân biệt các chất sau.

Etyl axetat, ancol etylic, axit axetic

Câu 3. (3 điểm) Hỗn hợp X gồm ancol etylic và một rượu A có công thức phân tử là CnH2n+1OH. Cho 16,6 gam X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 3,36 lít khí hidro (đktc).

a) Xác định công thức phân tử của rượu A.

b) Tính khối lượng rượu có mặt trong hỗn hợp X.

c) Viết công thức cấu tạo có thể có của rượu X.

(Na = 23, O = 16, C = 16, H = 1)

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học 9 (số 3)

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

12345678910
ACBADADBAA

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

a) C2H5OH + 2K → C2H5OK +H2

b) C2H5OH \overset{}{\rightarrow} CH2=CH2 + H2O

c) CH3COOH + Na2CO3 → CH3COONa + CO2 + H2O

d) C11H22O11 + H2O \overset{}{\rightarrow} C6H12O6 + C6H12O6

Câu 2. (1 điểm)

Trích mẫu thử ra ống nghiệm và đánh số thứ tự.

Cho các dung dịch trên tác dụng với nước: etyl axetat không tan trong nước, axit axetic và ancol etylic tan trong nước.

Dùng Na2CO3 để phân biệt axit axetic và ancol etylic: axit axetic giải phóng khí CO2.

Câu 3. (3 điểm)

a) Gọi số mol của C2H5OH và CnH2n+1OH lần lượt là x, y (mol).

CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

x mol                                                   0,5x mol

CnH2n+1OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

y mol                                                    0,5y mol

Đề kiểm tra Hóa kì 2 lớp 9

c) Công thức cấu tạo có thể có của X là: CH3CH2CH2OH, CH3CH(OH)CH3

VnDoc đã giới thiệu Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 (số 3) có đáp án lời giải chi tiết tiện cho bạn đọc theo dõi trong quá trình làm bài. Nội dung đề thi chủ yếu giúp củng cố kiến thức, luyện tập thành thạo các thao tác làm bài tập.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2020 (số 3). Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Giải SBT Vật Lí 9, Chuyên đề Sinh học 9, Chuyên đề Hóa học 9. Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

  Xem thêm