Đề thi hóa 9 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề 3

Đề thi học kì 2 hóa học 9 Có đáp án

Đề thi hóa 9 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề 3 đươc đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, đề thi được xây dựng trên cơ sở bám sát nội dung chương trình Hóa học 9 kì 2. Nhằm đảm bảo cho các em được củng cố, luyện tập các dạng bài tập lí thuyết, tự luận trong nội dung ôn thi kì 2 đạt kết quả cao.

          Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học lớp 9

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại
                                                                   Đề số 3
Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Chọn và khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng:

Câu 1. Số đồng phân công thức cấu tạo mạch hở của C3H6O là 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 2. Cho các chất sau: Na, NaOH, CH3COOH, H2. Số chất có thể tác dụng được với rượu etylic là: 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 3. Hợp chất nào có khả năng tham gia phản ứng tráng gương 

A. Sacarozơ

B. Glucozơ

C. Tinh bột

D. Xenlulozơ

Câu 4. 0,1 mol hidrocabon X làm mất màu tối đa 0,02 mol Brom. X không thể là chất nào sau đây? 

A. CH2=CH2

B. CH≡CH

C. CH2=CH-CH=CH2

D. CH3-C≡CH

Câu 5. Chất nào sau đây khi thủy phân không tạo glucozo?

A. Tinh bột 

B. Protein

C. Xenlulozo

D. Saccarozo 

Câu 6. Để phân biệt tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ người ta sử dụng những hóa chất nào sau đây?

A. H2O và Ag2O trong NH3

B. H2O và dung dịch iot

C. Dung dịch iot và Ag2O trong NH3

D. Ag2O trong NH3

Câu 7. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

A. CH3COOCH2C6H5.

B. C15H31COOCH3.

C. (C17H33COO)2C2H4.

D. (C17H35COO)3C3H5.

Câu 8. Dãy các chất đều làm mất màu dung dịch Brom là 

A. CH4, C2H2

B. C2H4, C2H2

C. CH4, C2H4

D. C2H6, C2H2

Câu 9. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ bao nhiêu? 

A. 1 - 2% 

B. 2 - 4 % 

C. 3 - 4 % 

D. 2 - 5%

Câu 10. Biết 0,02 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100ml dung dịch brom 0,2M. Vậy X là

A. C2H4

B. CH4

C. C2H2

D. C2H6

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm) Viết phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có): 

a) CH4 + Cl2 (tỉ lệ mol 1:1)

b) C2H4 + H2O →

c) CaC2 + H2O →

d) C2H5OH + Na →

e) CH3COOH + C2H5OH →

f) (RCOO)3C3H5 + NaOH →

Câu 2. (2 điểm) Cho dung dịch glucozo lên men, người ta thu được 13,44 lít khí cacbonic ở đktc

a) Tính khối lượng glucozo cần dùng?

b) Tính thể tích rượu 46o thu được nhờ quá trình lên men nói trên 

Câu 3. (2,5 điểm). Đốt cháy 3 gam hợp chất hữu cơ X, thu đươc 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. 

a) Trong chất hữu cơ X có những nguyên tố nào?

b) Biết tỉ khối của X so với hidro là 15. Tìm công thức phân tử gọi tên chất hữu cơ. 

c) Viết công thức cấu tạo của X và cho biết X có làm mất màu dung dịch brom không? Vì sao?

d) Viết phương trình hóa học của X với clo khi có ánh sáng

(Na = 23, O = 16, C = 16, H = 1)

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học 9 - Đề 3

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C B B A B B D B D A

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

a) CH4 + Cl2 (tỉ lệ mol 1:1) \overset{as}{\rightarrow} CH3Cl + HCl 

b) C2H4 + H2O \overset{t^{\circ },H_{2} SO_{4}  }{\rightarrow} C2H5OH 

c) CaC2 + H2O → C2H2 + Ca(OH)2

d) C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2H2

e) CH3COOH + C2H5OH \overset{t^{\circ } ,xt}{\underset{H_{2} SO_{4} }{\rightleftharpoons}} CH3COOC2H5 + H2O

f) (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → C3H5(OH)3 + 3RCOONa

Câu 2. (1 điểm)

Phương trình hóa học 

C6H12O6 \overset{men rượu}{\rightarrow} 2C2H5OH + 2CO2 

1 mol                      2 mol           2 mol 

0,3 mol               0,6 mol            0,6 mol 

Theo phương trình hóa học: 

nC6H12O6 = 1/2nCO2 = 0,3 mol => mC6H12O6 = 0,3.180 = 54 gam 

nC2H5OH = 0,6 mol => mC2H5OH = 0,6.46 = 27,6 gam 

VC2H5OH = 27,6:0,8 = 34,5 ml 

V rượu 46o = 34,5.100/46 = 75 ml

Câu 3. (3 điểm)

a) mC = 12.nCO2 = 4,48/22,4.12 = 2,4 gam 

nH = 2.nH2O = 1.5,4/18 = 0,6 gam 

Ta có mC + mH = 2,4 + 0,6 = 3 gam = mX 

Vậy chất hữu cơ X chỉ có 2 nguyên tố là Cacbon và hidro

b) Gọi công thức phân tử của X: CxHy (x, y ∈ N*)

Ta có tỉ lệ: 

x:y=\frac{m_C}{M_C}:\frac{m_H}{M_H}=\frac{2,4}{12}:\frac{0,6}1=0,2:0,6=1:3

=> Công thức tổng quát của X: (CH3)n 

Biết dX/H2 = 15 => MX= 15.2 = 30 (g/mol) => 15n = 30 => n = 2 

CTPT: C2H6 (etan)

Công thức cấu tao của X: CH3-CH3 

Chất X không làm mất màu dung dịch Brom vì X chỉ có liên kết đơn trong phân tử 

d) Phương trình hóa học 

C2H6 + Cl2 \overset{as}{\rightarrow} C2H5Cl + HCl 

---------------------

VnDoc đã giới thiệu Đề thi hóa 9 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề 3 có đáp án lời giải chi tiết tiện cho bạn đọc theo dõi trong quá trình làm bài. Nội dung đề thi chủ yếu giúp củng cố kiến thức, luyện tập thành thạo các thao tác làm bài tập. 

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi hóa 9 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề 3. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Giải SBT Vật Lí 9, Chuyên đề Sinh học 9, Chuyên đề Hóa học 9. Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.668
Sắp xếp theo

Hóa 9 - Giải Hoá 9

Xem thêm