Đề thi hóa 9 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề 4

Đề kiểm tra hóa 9 học kì 2 có đáp án

Đề thi hóa 9 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề 4 được VnDoc biên soạn, đăng tải nằm là đề thi cuối kì 2 Hóa học 9 có đáp án đi kèm, với nội dung câu hỏi bám sát khung chương trình học.  Giúp các bạn luyện tập với dạng bài thường xuất hiện trong đề, củng cố nâng cao kĩ năng làm bài để đạt kết quả tốt trong kì thi. Mời các bạn tham khảo tài liệu.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA 9 NĂM 2020 - 2021

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Câu 1. Có bao nhiêu công thức ứng với cấu tạo ứng với chất có công thức C4H10Cl

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 2. Chất nào dưới đây làm mất màu dung dịch Brom?

A. C2H2Br2, C2H4, C2H2.

B. CH4, C2H4, C2H2

C. C2H6, C2H4, C2H2

D. CH4, C2H4, C2H2

Câu 3. Axetilen tham gia phản ứng cộng H2O (xúc tác HgSO4, thu được sản phẩm hữu cơ là:

A. C2H4(OH)2

B. CH3CHO

C. CH3COOH

D. C2H5OH

Câu 4. Để làm sạch khí CH4 có lẫn tạp chất khí C2H4 và CO2 ta dẫn hỗn hợp khí trên qua

A. nước và dung dịch brom

B. dung dịch HCl và dung dịch brom

C. đung dịch Brom và nước

D. dd Ca(OH)2 và dung dịch Brom

Câu 5. Cho kim loại magie tác dụng với axit axetic thu được 3,36 lí khí H2. Khối lượng axit axetat cần cho phản ứng là

A. 20,3

B. 18,0

C. 9,0

D. 36,0

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn một thể tích hidrocacbon X, thu được thể tích khí CO2 bằng với thể tích hidrocacbon X đem đốt ( trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Hidrocacbon X là:

A. C2H2

B. C2H4

C. CH4

D. C3H6

Câu 7. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ

A. 2% đến 5%

B. 6% đến 10%

C. 11% đến 14%

D. 15% đến 18%

Câu 8. Cho dãy chuyển hóa học sau:

C2H4 → X → Y → Z (CH3COOC2H5)

Trong dẫy chuyển đổi trên, chất X, Y lần lượt có thể là:

A. C2H5OH, CH3COOH.

B. CH3COOH, C2H5OH.

C. C2H5Br, CH3COOH.

D. C2H5Br, C2H5OH.

Câu 9. Khi đun nóng chất béo với dung dịch kiềm, thu được:

A. Glixerol và axit vô cơ

B. Glixerol và hai axit béo

C. Glixerol và hỗn hợp muối của axit vô cơ

D. Glixerol và hỗn hợp của các axit béo

Câu 10. Đun nóng 4,45 gam chất béo (C17H35COO)3C3H5 với dung dịch NaOH. Khối lượng glixerol thu được là:

A. 0,46 gam

B. 1,2 gam

C. 0,75 gam

D. 2 gam

Câu 11. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam một chất hữu cơ X có công thức phân tử khối bằng 30 thu được 8,8 gam khí CO2 và 5,4 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C2H6

B. CH2O

C. CH4O

D. C2H4

Câu 12. Để phân biệt các khí metan, etilen, axetilen đựng trong các bình riêng biệt chỉ cần dùng:

A. nước brom

B. nước brom và dung dịch AgNO3/NH3

C. đốt từng khí ở đầu ống dẫn khí

D. dung dịch AgNO3/NH3

Câu 13. Khi cho hỗn hợp X gồm 2,24 lít khí etilen và V lít khí axetilen tác dụng với dung dịch Brom (dư) thấy có 32 gam brom phản ứng. Các khí được đo ở đktc. Giá trị của V bằng.

A. 2,24

B. 1,12

C. 0,56

D. 3,36

Câu 14. Thể tích của rượu etylic nguyên chất cần dùng để pha được 250 ml rượu 40o

A. 40 ml

B. 100 ml

C. 50 ml

D. 70 ml

Câu 15. Tính chất đặc trưng của chất béo

A. Tác dụng với hidro

B. Tác dụng với oxi

C. Tác dụng với nước (thủy phân)

D. Tác dụng với rượu

Câu 16. Lên men hoàn toàn dung dịch chứa m gam glucozơ thu được dung dịch chứa 46 gam rượu etylic. Giá trị của m bằng

A. 45

B. 18,0

C. 9,0

D. 90

Câu 17. Để phân biệt được sacarozo và glucozo có thể dùng

A. Phản ứng thủy phân

B. Phản ứng tráng bạc

C. Phản ứng trùng ngưng

D. Phản ứng với Cu(OH)2

Câu 18. Thể tích NaOH 2M cần để trung hòa vừa đủ 600g dung dịch CH3COOH 15%

A. 450 ml

B. 500 ml

C. 650 ml

D. 750ml

Câu 19. Công thức của tinh bột và xenlulozo

A. (C6H10O5)n

B. C6nH12nO5n

C. C6H10O5n

D. (C6H12O5)n

Câu 20. Cho 11,2 lít khí etilen (ở đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric đặc làm xúc tác, thu được 9,2 gam rượu etylic. Hiệu suất phản ứng là

A. 40%.

B. 40%.

C. 50%.

D. 60%.

Câu 21. Cho dung dịch AgNO3/NH3 dư vào dung dịch chứa 18,0 gam glucozo. Khối lượng Ag lớn nhất có thể thu được là

A. 32,4 gam

B. 16,2 gam

C. 10,8 gam

D. 21,6 gam

Câu 22. Tất cả các chất trong dẫy nào sau đây đều tác dụng với axit axetic sinh ra chất khí

A. Na, Fe, Na2CO3, C2H5OH

B. Na, Fe, Na2CO3, Na2S

C. Na, Fe, Na2CO3, NaOH

D. Na, Fe, Na2CO3, Na2SO4

Câu 23. Chất có nhiều trong quả chuối xanh

A. saccarozơ

B. glucozơ

C. Fructozơ

D. Tinh bột

Câu 24. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 nol hidrocabon X cần 0,3 mol khí oxi. X là hidrocacbon nào sau đây?

A. CH4

B. C2H4

C. C2H2

D. C6H6

Câu 25. Hỗn hợp X gồm metan, etilen và axetilen có thể tích 8,96 lít (Đktc). Dẫn hỗn hợp X vào dung dịch Brom (dư) thấy có 48 gam brom phản ứng. Đốt khí còn lại thu được 4,48 lít khí CO2 đktc. Phần trăm thể tích của etilen và axetilen trong X lần lượt bằng

A. 25% và 25%

B. 25% và 15%

C. 25% và 35%

D. 50% và 15%

---------------Hết--------------

Đáp án Đề kiểm tra hóa 9 học kì 2 Đề số 4

1D 2A 3C 4D 5B
6C 7A 8A 9D 10A
11A 12A 13B 14B 15C
16D 17B 18D 19A 20A
21D 22D 23D 24A 25A

VnDoc đã giới thiệu Đề thi hóa 9 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề 4 có đáp án, được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, nội dung bám sát cấu trúc đề thi ôn tập hóa 9 học kì 2. Với 25 câu hỏi trắc nghiệm, giúp đánh giá đúng năng lực, cũng như giúp các em củng cố, ôn luyện đề.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh nhóm trao đổi kiến thức học tập THCS trên face Luyện thi lớp 9 lên lớp 10 để có thể cập nhật các tài liệu mới nhất. 

Chúc các bạn ôn thi tốt, mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 979
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

Xem thêm