Giải bài tập Hóa 11 Bài 31: Luyện tập Anken và ankađien

VnDoc mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo bộ tài liệu Giải bài tập Hóa 11 Bài 31: Luyện tập Anken và ankađien, hy vọng qua bộ tài liệu các bạn học sinh sẽ rèn luyện giải bài tập Hóa học 11 một cách đơn giản hơn. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Bài 1 trang 137 SGK Hóa 11

Viết các phương trình hóa học minh họa:

a. Để tách metan từ hỗn hợp với một lượng nhỏ etilen, người ta dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brom dư

b. Sục khí propilen vào dung dịch KMnO4, thấy màu của dung dịch nhạt dần có kết tủa màu nâu đen xuất hiện

Hướng dẫn giải chi tiết

a. Khi dẫn hỗn hợp khí (gồm CH4 và C2H4) qua dung dịch brom dư thì C2H4 sẽ tác dụng với dung dịch nước brom, CH4 không tác dụng sẽ đi ra khỏi bình được dung dịch nước brom.

Phương trình hóa học: 

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br - CH2Br

b. 

3CH2=CH-CH3 + 4H2O + 2KMnO4 → 3CH2(OH)-CH(OH)-CH3 + 2MnO2 + 2KOH 

                                         dd hồng          không màu                                         không màu 

Bài 2 trang 138 SGK Hóa 11

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt ba bình đựng ba khí riêng biệt là metan, etilen và cacbonic. Viết phương trình hóa học minh họa.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Thuốc thử CH4 CH2=CH2 CO2
dung dịch nước Brom Không hiện tượng Nhạt màu  Không hiện tượng
dung dịch Ca(OH)2 Không hiện tượng Không phản ứng Kết tủa trắng

PTHH: CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

dung dịch nâu đỏ                 không màu 

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Bài 3 trang 138 SGK Hóa 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

CH4 \overset{1}{\rightarrow} C2H2 \overset{2}{\rightarrow} C2H4 \overset{3}{\rightarrow} C2H6 \overset{4}{\rightarrow} C2H5Cl

Đáp án hướng dẫn giải

(1) 2CH4 \overset{1500^{o}C, làm lạnh nhanh }{\rightarrow} HC≡ CH + 3H2 

(2) HC ≡CH + H2 \overset{Pd,t^{o}  }{\rightarrow} CH2=CH2

(3) CH2=CH2 + H2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CH3-CH3

(4) CH3-CH3 + Cl2 \overset{as, 1:1}{\rightarrow} CH3-CH2Cl + HCl

Bài 4 trang 138 SGK Hóa 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: 1,2 – đicloetan; 1,1 – đicloetan từ etan và các chất vô cơ cần thiết

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

CH3-CH3 \overset{500^{o}C,xt }{\rightarrow} CH2=CH2 + H2 

CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl-CH2Cl 

                                    1,2 - đicloetan

CH3-CH3 + Cl2 \overset{as, 1:1}{\rightarrow} CH3-CH2Cl 

                                    1,1- đicloeatn

Bài 5 trang 138 SGK Hóa 11

Cho 4,48 lít khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 1,12 lít khí thoát ra. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăm thể tích của khí metan trong hỗn hợp là:

A. 25%

B. 50%

C. 60%

D. 37,5%

Hãy chọn đáp án đúng

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

Đáp án A

=Khi cho hỗn hợp khí (gồm CH4 và C2H4) đi qua dung dịch brom thì C2H4 sẽ phản ứng hết với dung dịch brom, CH4 không tác dụng sẽ đi ra khỏi bình.

Bài 6 trang 138 SGK Hóa 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế polibuta – 1,3 – đien từ but-1-en

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

CH2=CH-CH2-CH3 \overset{500^{\circ } C, xt}{\rightarrow} CH2=CH2-CH=CH2 + H2

CH2 = CH-CH=CH2\overset{t^{\circ },xt }{\rightarrow} (CH2-CH=CH-CH2)

                                             cao su buna 

Bài 7 trang 138 SGK Hóa 11

Đốt cháy hoàn toàn 5,40g ankađien liên hợp X thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X?

Luyện tập Anken và ankađien

Đáp án hướng dẫn giải 

Đáp án A

Ta có:

nCO2 = 8,96/22,4 = 0,4 (mol) => nC = nCO2 = 0,4 (Mol)

=> mC = 12.0,4 = 4,8 (gam)

=> mH = 5,4 - 4,8 = 0,6 (gam)

=> nH = 0,6 (mol)

Xét nC : nH = 0,4 : 0,6 = 4 : 6 = 2 : 3 (đây chính là tỉ lệ số nguyên tử C so với số nguyên tử H)

=> Đáp án A hoặc D đúng

Vì X là ankađien liên hợp đáp án A đúng

(Bài này không cần viết ptpư)

--------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập trang 137, 138 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Anken và ankađien. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

 

Đánh giá bài viết
1 2.276
Sắp xếp theo

Giải bài tập Hóa học lớp 11

Xem thêm