Giải bài tập Hóa 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập Hóa 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon, chắc chắn bộ tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Bài 1 trang 177 SGK Hóa 11

Gọi tên mỗi chất sau: CH3-CH2Cl, CH2=CH-CH2Cl, CHCl3. C6H5Cl. Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế mỗi chất trên từ hiđrocacbon tương ứng.

Đáp án hướng dẫn giải:

Gọi tên

CH3-CH2Cl Etyk clorua
CH2=CH-CH2Cl 3-clopropen, anlyl clorua
CHCl2 Triclometan, clorofom
C6H5Cl Clobenzen, phenyl clorua

CH3-CH3 + Cl2 \overset{as,1:1}{\rightarrow} CH3-CH2Cl + HCl 

CH2=CH-CH3 + Cl2 \overset{500^{\circ } C}{\rightarrow} CH2=CH-CHCl + HCl 

CH4 + 3Cl2 \overset{as}{\rightarrow} CHCl3 + 3HCl

C6H6 + Cl2 \overset{t^{\circ },Fe }{\rightarrow} C6H5Cl + HCl 

Bài 2 trang 177 SGK Hóa 11

Viết phương trình hoá học của phản ứng thuỷ phân các chất sau trong dung dịch NaOH: 1,2- đicloetan; benzylclorua; antyl bromua; xiclohexyl clorua.

Đáp án hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng theo thứ tự các chất:

Cl-CH2-CH2-Cl + 2NaOH → OH-CH2-CH2-OH + 2NaCl

C6H5-CH2-Cl + NaOH → C6H5-CH2-OH + NaCl

CH2=CH-CH2-Br + NaOH → CH2=CH-CH2-OH + NaBr

C6H11-Cl + NaOH → C6H11-OH + NaCl

Phương trình phản ứng theo CTCT:

Bài 3 trang 177 SGK Hóa 11

Cho nhiệt độ sôi (oC) của một số dẫn xuất halogen trong bảng dưới đây:

X Cl Br I
CH3-X -24 5 42
C2H5-X 1 38 72
n-C3H7-X 47 71 102
n-C4H9-X 78 102 131

Nhận xét về sự biến đổi nhiệt độ sôi theo chiều tăng mạch cacbon (theo hàng dọc) và theo nguyên tử khối của halogen (hàng ngang). Giải thích sơ bộ.

Đáp án hướng dẫn giải 

Theo chiều tăng mạch cacbon (hàng dọc), nguyên từ khối tăng nhiệt độ sôi của các chất tăng dần.

Khi nguyên tử khối tăng (theo hàng ngang), nhiệt độ sôi cùng giảm dần.

Khi nguyên tử khối tăng cần tốn nhiều năng lượng để chuyển các phân tử hữu cơ sang trạng thái hơi nhiệt độ sôi tăng.

Bài 4 trang 177 SGK Hóa 11

Từ axetilen, viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế: etyl bromua (1); 1,2-đibrometan (2); vinyl clorua (3); 1,1-đibrometan (4).

Đáp án hướng dẫn giải 

+ etyl bromua CH≡CH + H2 \overset{Pd/PdCO_{3} ,t^{\circ } }{\rightarrow} CH2=CH2

CH2=CH2 + HBr → CH3-CH2Br 

+ 1,2-đibrometan 

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br -CH2Br 

+ Vinyl clorua 

CH ≡CH + HCl \overset{HgCl2, 150-200^{\circ }C }{\rightarrow} CH2=CHCl

+ 1,1-đibrometan 

CH ≡CH + HBr \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CH2=CHBr

CH2=CHCl + Hbr \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CH3-CHBr2

Bài 5 trang 177 SGK Hóa 11

Dùng hai ống nghiệm, mỗi ống đựng 1ml một chất lỏng sau: etyl bromua (1), brombenzen (2). Thêm tiếp vào mỗi ống 1 ml dung dịch AgNO3. Đun sôi hai ống nghiệm thấy ở (1) có kết tủa vàng nhạt, trong khi đó ở ống (2) không có hiện tượng gì. Nhận xét, giải thích các hiện tượng thí nghiệm trên?

Đáp án hướng dẫn giải 

Ống (1) có phản ứng:

CH3 – CH2Br + H2O \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CH3- CH2OH + HBr

AgNO3 + HBr → AgBr↓vàng + HNO3

Ống (2) không có phản ứng

Nhận xét: Chứng tỏ liên kết C- Br trong brombenzen rất bền, liên kết C-Br trong etylbromua kém bền hơn.

Bài 6 trang 177 SGK Hóa 11

Khi đun nóng etyl clorua trong dung dịch chứa KOH và C2H5OH, thu được:

A. Etanol

B. Etilen

C. Axetilen

D. Etan

Đáp án hướng dẫn giải 

Đáp án B

CH3CH2-Cl + KOH \overset{C_{2} H_{5} OH,t^{\circ } }{\rightarrow} CH2=CH2 + KCl + H2O

Các bạn cần nắm chắc lý thuyết bài học để có thể vận dụng tốt nhất vào các dạng bài tập. Ngoài các dạng trong sách giáo khoa, các bạn học sinh luyện tập vận dụng làm các dạng bài tập khác.

--------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập trang 177 SGK Hóa học lớp 11: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
5 820
Sắp xếp theo

Giải bài tập Hóa học lớp 11

Xem thêm