Giải bài tập Hóa 11 Bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập Hóa 11 Bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm, chắc chắn bộ tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn.

A. Tóm trọng tâm hóa 11 bài 36

1. Viết CTCT, tên các hiđrocacbon, hệ thống hóa các tính chất hóa học của hiđrocacbon thơm.

2. Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa các hiđrocacbon thơm với nhau và với các hiđrocac bon khác.

3. Khắc sâu tính chất hóa học của hiđrocacbon thơm, mối liên hệ giữa các hi đrocacbon đã học với hiđrocacbon thơm.

4. Rèn luyện kĩ năng giải bào toán hóa học.

B. Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 162 SGK Hóa học lớp 11

Bài 1 trang 162 SGK Hóa 11

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8. Trong số các đồng phân đó, đồng phân nào phản ứng được với: dung dịch brôm, hiđrobromua? Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Đáp án hướng dẫn giải 

Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Bài 2 trang 162 SGK Hóa 11

Trình bày phương pháp hóa phân biệt các chất lỏng sau: benzen, stiren, toluen và hex-1-in.

Đáp án hướng dẫn giải

  C6H6 C6H5-CH=CH2 C6H5CH3 Hex-1-in
dd AgNO3/NH3 Không hiện tượng Không hiện tượng Không hiện tượng Kết tủa
dd KMnO4, to thường Không hiện tượng Nhạt màu  Không hiện tượng x
dd KMnO4, to cao Không hiện tượng x Nhạt màu  x

Phương trình hóa học: 

CH≡CH-CH2-CH2-CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡CAg-CH2-CH2-CH3 + NH4NO3 

Bài 2 sgk Hóa 11 trang 162

Bài 3 trang 162 SGK Hóa 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen từ metan; điều chế clobenzen và nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác.

Đáp án hướng dẫn giải

Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Bài 4 trang 162 SGK Hóa 11

Cho 23,0 kg toluen tác dụng với hỗn hợp axit HNO3 đặc, dư (xúc tác axit H2SO4 đặc). Giả sử toàn bộ toluen chuyển thành 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

a. Khối lượng TNT thu được

b. Khối lượng HNO3 đã phản ứng

Đáp án hướng dẫn giải

Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Bài 5 trang 162 SGK Hóa 11

Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 91,31%.

a. Tìm công thức phân tử của X.

b. Viết công thức cấu tạo và gọi tên X?

Đáp án hướng dẫn giải

Gọi công thức phân tử của ankyl benzen: CnH2n-6 (n≥6) 

Cách 1: 

Ta có theo đề bài: 

\%C = \frac{12n}{14n−6}.100\% = 91,31\% =  > n = 7

Cách 2: 

\frac{\%C}{\%H} = \frac{91,31}{100−91,31} = \frac{12n}{2n−6}\rightarrow n = 7\rightarrow X:C_{7}H_{8}

a) CTPT của X là C7H8

b) CTCT của X là C6H5CH3: toluen

Bài 6 trang 162 SGK Hóa 11

Hiđrocacbon X ở thể lỏng có tỉ lệ phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%. X tác dụng được với dung dịch brom. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của X?

A. C7H8

B. C8H10

C. C6H6

D. C8H8

Đáp án hướng dẫn giải 

Đáp án D

Gọi công thức phân tử của X là CxHy

Luyện tập Hiđrocacbon thơm

=> Loại phương án A và B

Mà X tác dụng được với brom nên X chỉ có thể là C8H8

--------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 11 Bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 6.898
Sắp xếp theo

Giải bài tập Hóa học lớp 11

Xem thêm