Giải bài tập trang 162 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Giải bài tập Hóa học 11: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập trang 162 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Hiđrocacbon thơm, chắc chắn bộ tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn.

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 162 SGK Hóa học lớp 11

Bài 1 (trang 162 SGK Hóa 11): Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8. Trong số các đồng phân đó, đồng phân nào phản ứng được với: dung dịch brôm, hiđrobromua? Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Lời giải:

Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Bài 2 (trang 162 SGK Hóa 11): Trình bày phương pháp hóa phân biệt các chất lỏng sau: benzen, stiren, toluen và hex-1-in.

Lời giải:

Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Bài 3 (trang 162 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen từ metan; điều chế clobenzen và nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác.

Lời giải:

Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Bài 4 (trang 162 SGK Hóa 11): Cho 23,0 kg toluen tác dụng với hỗn hợp axit HNO3 đặc, dư (xúc tác axit H2SO4 đặc). Giả sử toàn bộ toluen chuyển thành 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

a. Khối lượng TNT thu được

b. Khối lượng HNO3 đã phản ứng

Lời giải:

Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Bài 5 (trang 162 SGK Hóa 11): Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 91,31%.

a. Tìm công thức phân tử của X.

b. Viết công thức cấu tạo và gọi tên X?

Lời giải:

Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Bài 6 (trang 162 SGK Hóa 11): Hiđrocacbon X ở thể lỏng có tỉ lệ phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%. X tác dụng được với dung dịch brom. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của X?

A. C7H8

B. C8H10

C. C6H6

D. C8H8

Lời giải:

- Đáp án D

- Gọi công thức phân tử của X là CxHy

Luyện tập Hiđrocacbon thơm

=> Loại phương án A và B

Mà X tác dụng được với brom nên X chỉ có thể là C8H8

--------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập trang 162 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Hiđrocacbon thơm. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.516
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Hóa học lớp 11 Xem thêm