Giải hóa 11 bài 25: Ankan

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải hóa 11 bài 25: Ankan, chắc chắn bộ tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh 11 rèn luyện giải bài tập Hóa học một cách đơn giản hơn. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

A. Tóm tắt hóa 11 bài 25 Ankan

1. Khái niệm

Ankan là hiđrocacbon no mạch hở: CnH2n+2 (n ≥1)

Xicloankan là hiđrocacbon no mạch vòng, CTTQ của monoxicloankan CnH2n (n≥3)

2. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

Đồng phân cấu tạo: Ankan từ C4H10 trở đi có công thức đồng phân cấu tạo mạch cacbon (mạch không phân nhánh và phân nhánh)

Danh pháp mạch thẳng

Tên mạc cacbon + an

..........

Danh pháp ankan có mạch nhánh:

Số chỉ vị trí nhánh - tên nhánh + tên mạch chính + an

Lưu ý: Mạch chính là mạch cacbon dài nhất, chứa nhiều nhánh hơn.

Đánh số thứ tự cacbon mạch chính từ C đầu gần nhánh.

Nếu có nhiều nhánh giống nhau thì dùng tiền tố chỉ độ bội (theo số đếm): đi, tri, tera…Khi có nhiều nhánh thứ tự gọi tên nhánh theo vần chữ cái.

Gốc hiđrocacbon là phần còn lại của phân tử hidrocacbon sau khi bớt đi một số nguyên tử hiđro nhưng vẫn còn tồn tại trong phân tử ở trạng thái liên kết và không mang electron tự do như gốc tự do.

Bậc của một nguyên tử cacbon trong phân tử ankan bằng số nguyên tử cacbon liên kết trực tiếp với nó.

Bậc của cacbon trong hợp chất hữu cơ

3. Tính chất vật lí của ankan

Ở điều kiện thường ankan từ C1 → C4 ở trạng thái khí, từ C5 → C17 trở đi ở trạng thái lỏng, từ C18 trở lên ở dạng rắn. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của ankan nói chung tăng theo chiều tăng của phân tử khối.

Ankan là những chất không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

4. Tính chất hóa học của ankan

a) Phản ứng thế

Nguyên tử H bị thế bằng halogen tạo dẫn xuất halogen:

CnH2n+2 + xCl2 → CnH2n+2-xClx + xHCl (x ≤ 2n+2)

Đối với ankan phân tử có các nguyên tử C có bậc khác nhau, sản phẩm chính thế H ở C bậc cao hơn.

n)

b) Phản ứng tách

Tách hiđro (đề hiđro hóa): CnH2n+2 \overset{t^{\circ },xt }{\rightarrow}CnH2n+2-2x + xH2

 Bẻ gãy các liên kết C-C ( cracking): CnH2n+2 \overset{t^{\circ },xt }{\rightarrow}CmH2m + Cm’H2m’+2 (n = m + m’)

c) Phản ứng oxi hóa( đốt cháy)

Ankan cháy tạo ra nhiều nhiệt:

CnH2n+2 + (3n+1)/2 O2 → nCO2 + (n+1)H2O

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

B. Giải hóa 11 bài 25 AnKan

Bài 1 trang 115 SGK Hóa 11

Thế nào là hidrocacbon no, ankan, xicloankan?

Đáp án hướng dẫn giải

Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn, hiđrocacbon no được chia thành hai loại:

Ankan (hay parafin) là những hiđrocacbon no không có mạch vòng.

Xicloankan là những hiđrocacbon no có mạch vòng.

Hiđrocacbon no là nguồn nhiên liệu chính và là nguồn nguyên liệu quan trọng ngành công nhiệp hóa học.

Bài 2 trang 115 SGK Hóa 11

Viết công thức phân tử của các hidrocacbon tương ứng với các gốc ankyl sau: -CH3 ; -C3H7; -C6H13

Đáp án hướng dẫn giải

Gốc ankan CTPT của hiđrocacbon tương ứng
-CH3 CH4
-C3H7 C3H8
-C6H13 C6H14

Bài 3 trang 115 SGK Hóa 11

Viết các phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a) Propan tác dụng với clo (theo tỉ lệ 1:1) khi chiếu sáng.

b) Tách một phân tử hidro từ phân tử propan.

c) Đốt cháy hexan.

Đáp án hướng dẫn giải 

Giải bài tập Hóa học 11: Ankan

Bài 4 trang 116 SGK Hóa 11

Các hidrocacbon no được dùng làm nhiên liệu do nguyên nhân nào sau đây?

A. Hiđrocacbon no có phản ứng thế .

B. Hiđrocacbon no có nhiều trong tự nhiên.

C. Hiđrocacbon no là chất nhẹ hơn nước.

D. Hiđrocacbon no cháy tỏa nhiều nhiệt và có nhiều trong tự nhiên

Đáp án hướng dẫn giải

Đáp án D. Hiđrocacbon no cháy tỏa nhiều nhiệt và có nhiều trong tự nhiên

Bài 5 trang 116 SGK Hóa 11

Hãy giải thích:

a) Tại sao không được để các bình chứa xăng, dầu (gồm các ankan) gần lửa, trong khi đó người ta có thể nấu chảy nhựa đường để làm giao thông.

b) Không dùng nước để dập các đám cháy xăng, dầu mà phải dùng cát hoặc bình chứa khí cacbonic.

Hướng dẫn giải bài tập

a. Không được để các bình chứa xăng, dầu (gồm các ankan) gần lửu là vì: xăng dầu gồm các ankan mạch ngắn, dễ bay hơi, nên dễ bắt lửa. Nhưng người ta có thể nấu chảy nhựa đường( trong thành phần cùng có các ankan) để làm đường giao thông vì nhựa đường gồm các ankan có mạch cacbon rất lớn, khó bay hơi và kém bắt lửa.

b. Không dùng nước để dập các đám cháy xăng, dầu mà phải dùng cát hoặc các bình chứa khí cacbonic là vi: xăng, dầu nhẹ hơn nước; khi dùng nước thì xăng, dầu sẽ nổi lên trên mặt nước, làm cho đám cháy cháy to hơn. Còn khi sử dụng cát hoặc bình chứa khí cacbonic thì sẽ ngăn cản xăng, dầu tiếp xúc với oxi không khí là cho đám cháy bị dập tắt.

Bài 6 trang 116 SGK Hóa 11

Công thức cấu tạo Bài 6 trang 116 sgk hóa 11 ứng với tên gọi nào sau đây

A. Neopentan

B. 2-metylpentan

C. Isobutan

D. 1,1-đimetylbutan

Hướng dẫn giải bài tập

Đáp án B. 2-metylpentan

Bài 7 trang 116 SGK Hóa 11

Khi đốt cháy hoàn toàn 3,6g ankan X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là:

A. C3H8

B. C5H10

C. C5H12

D. C4H10

Hướng dẫn giải bài tập

Gọi công thức phân tử của ankan cần tìm là CnH2n+2 

MCnH2n+2 = 12n + 2n + 2 = 14n + 2 (*)

nCO2 = 5,6/22,4 = 0,25 (mol)

Phương trình hóa học: CnH2n+2 + \frac{3n + 1}{2} O2 → nCO2 + (n+1) H2O

Theo phương trình:             1                                      n                              mol

Theo đầu bài:                    nCnH2n+2                                 0,25                        mol

nCnH2n+2 = 0,25/n 

Ta có: M_{CnH2n + 2} = \frac{m}{n_{CnH2n + 2}} = 3,6:\frac{0,25}{n} = 14,4n\left(**\right)

Từ (*) và (**)) ta có: 14n + 2 = 14,4 n 

=> n = 5 

vậy C là đáp án đúng

--------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải hóa 11 bài 25: Ankan. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 5.029
Sắp xếp theo

Giải bài tập Hóa học lớp 11

Xem thêm