Giải bài tập Hóa 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit, bazơ

Giải bài tập Hóa 11 bài 3

Giải bài tập Hóa 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit, bazơ. Đây là tài liệu tham khảo hay giúp bạn nhanh chóng nắm được kiến thức của bài học, cũng như biết cách vận dụng để giải các bài tập cơ bản trong SGK. 

Hy vọng qua tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh ôn lại kiến thức, cũng như hoàn thành tốt các dạng bài tập trong sách giáo khoa hóa 11. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tóm tắt kiến thức cơ bản Hóa 11 bài 3

1. Nước là chất điện li rất yếu

  • Nước là chất điện li rất yếu:

H2O → H+ + OH-

  • Tích số ion của nước: [H+] . [OH-] = 10-14

Môi trường trung tính là môi trường trong đó: [H+] = [OH-] = 10-7M.

=> Ý nghĩa tích số ion của nước

a. Môi trường axit

Ví dụ: Tính [H+] và [OH-] của dung dịch HCl 0,01 M.

HCl → H+ + Cl-
0,01 M 0,01M 0,01M

→ [H+] = 0,01M; [OH-] = 10-14; [H+] = 10-12M

Ví dụ: Hòa tan axit vào nước để [H+] = 10-3M. Tính [OH-]?

[OH-] = 10-14; [H+] = 10-11M

═˃ Môi trường axit là môi trường trong đó [H+] > [OH-] hay [H+] > 10-7M.

b. Môi trường kiềm

Ví dụ: Tính nồng độ [H+] và [OH-] của dung dịch NaOH 0,01M

[OH-] = 0,01M → [H+] = 10-12M.

═˃ Môi trường bazơ là môi trường trong đó [H+] < [OH-] hay [H+] < 10-7M.

Vậy: [H+] là đại lượng đánh giá độ axit, độ kiềm của dung dịch

Môi trường axit: [H+] > 10-7M; pH < 7

Môi trường bazơ: [H+] < 10-7M; pH > 7

Môi trường trung tính: [H+] = 10-7M; pH = 7

2. Khái niệm về pH - chất chỉ thị màu

a. Khái niệm pH.

pH = - lg [H+]

Chú ý: [OH-] = 10-pH(M) nên pOH = - lg[OH-]

pH + pOH = 14

b. Chất chỉ thị axit - bazơ

Là chất có màu sắc biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch.

Giải bài tập trang 14 SGK Hóa học lớp 11

Bài 1. Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25oC

Hướng dẫn giải

Tích nồng độ ion H+ và nồng độ ion OH- trong nước gọi là tích số ion của nước. Ở 25oC, tích số này có giá trị 10-14

Bài 2. Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

Hướng dẫn giải

Môi trường axit là môi trường trong đó [H+] > [OH-] hay [H+] > 10-7M hay pH < 7

Môi trường bazơ là môi trường trong đó [H+] < [OH-] hay [H+] < 10-7M hay pH > 7

Môi trường trung tính là môi trường trong đó [H+] = [OH-] hay [H+] = 10-7M hay pH = 7

Bài 3. Chất chỉ thị axit - bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

Hướng dẫn giải

Chất chỉ thị axit - bazơ là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch

Màu của quỳ tím trong các khoảng pH khác nhau:

pH pH ≤ 6 6 < pH < 8 pH ≥ 8
Quỳ Đỏ Tím Xanh

Màu của phenolphtalien trong các khoảng pH khác nhau:

pH pH < 8,3 8,3 ≤ pH ≤ 10
Phenolphtalien Không màu Hồng

Bài 4. Một dung dịch có [OH-] = 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này là

A. Axit

B. Trung tính

C. Kiềm

D. Không xác định được

Trả lời: Chọn C Kiềm

Ta có: [H+] = 10-14/1,5.10-5 = 6,6.10-10M < 10-7M ⇒ Môi trường kiềm

Bài 5. Tính nồng độ H+, OH- và pH của dung dịch HCl 0,10 M và dung dịch NaOH 0,010 M.

Hướng dẫn giải

Dung dịch HCl 0,1M: HCl → H+ + Cl-
                 0,1M 0,1M

⇒ [H+] = 0,1M ⇒ [OH-] = 10-14/0,1 = 10-13M ⇒ pH = -lg 0,1 = 1

Dung dịch NaOH: NaOH → Na+ + OH-

             0,01M        0,01M

⇒ [OH-] = 0,01M ⇒ [H+] = 10-14/0,01 = 10-12M ⇒ pH = – lg 10-12 = 12

Bài 6. Trong dung dịch HCl 0,010M tích số ion của nước là:

A. [H+].[OH-] > 1,0.10-14

B. [H+].[OH-] = 1,0.10-14

C. [H+].[OH-] < 1,0.10-14

D. Không xác định được.

Hướng dẫn giải

Chọn B. Vì tích số ion của nước là hằng số trong nước và cả trong các dung dịch loãng của các chất khác nhau.

...........................................

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ. Chúc các bạn học tập môn hóa học 11 tốt hơn.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
2 1.866
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Hóa học lớp 11 Xem thêm