Hóa 11 Bài 2: Axit, bazơ và muối

Hóa 11 Bài 2: Axit, bazơ và muối được VnDoc biên soạn là trọng tâm kiến thức Hóa 11 bài 2 Axit bazo và muối. Hy vọng nội dung tài liệu giúp các bạn học sinh dễ hiểu bài cũng như nắm được kiến thức trọng tâm. Mời các bạn tham khảo.

I. Axit 

1. Định nghĩa

Theo thuyết A-rê-ni-ut, axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+.

Ví dụ:

HCl → H+ + Cl- 

CH3COOH ⇔ H+ + CH3COO-

Các dung dịch axit đều có một số tính chất chung, đó là tính chất của các cation H+ trong dung dịch.

2. Axit nhiều nấc

Axit nhiều nấc, phân li từng nấc ra ion H+. Thông thường nấc sau yếu hơn nấc trước từ 104 đến 105 lần.

Ví dụ:

H3PO4 \rightleftharpoonsH+ H2PO4

H2PO4 - \rightleftharpoonsH+ + HPO42- 

HPO42-\rightleftharpoons H+ + PO43-

Phân tử H3PO4 phân li ba nấc ra ion H+, H3PO4 là axit ba nấc.

II. Bazo

1. Định nghĩa

Theo thuyết A-rê-ni-ut, bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH−.

Ví dụ:

NaOH → Na+ + OH

Các dung dịch bazơ đều có một số tính chất chung, đó là tính chất của các anion OH− trong dung dịch.

2. Bazơ nhiều nấc

Bazơ nhiều nấc phân lí từng nấc ra ion OH−

Ví dụ:

Ba(OH)2 là bazơ hai nấc, phân li hai nấc ra ion OH−.

Ba(OH)2 → Ba(OH)+ + OH- 

Ba(OH)+ \rightleftharpoons Ba2+ + OH

III. Hidroxit lưỡng tính

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ.

Ví dụ Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính

Sự phân li theo kiểu bazơ:

Al(OH)3 \rightleftharpoons Al3+ + 3OH-

Sự phân li theo kiểu axit:

Al(OH)3 = H2O.HAlO2 \rightleftharpoons H+ + AlO2- + H2O

Các hiđroxit lưỡng tính thường gặp là Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sr(OH)2, Cr(OH)3... Chúng đều ít tan trong nước và lực axit (khả năng phân li ra ion), lực bazơ đều yếu.

IV. Muối

1. Định nghĩa

Muối là hợp chất khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+ ) và anion gốc axit.

Ví dụ:

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 2SO42-

Muối mà anion gốc axit không còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+ (hiđro có tính axit) được gọi là muối trung hoà.

Ví dụ: NaCl, (NH4)3SO4, Na2CO3

Nếu anion gốc axit của muối vẫn còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+ thì muối đó được gọi là muối axit.

Ví dụ: NaHCO3, NaH2PO4, NaHSO4

2. Sự điện li của muối trong nước

Hầu hết các muối khi tan trong nước phân li hoàn toàn ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit (trừ một số muối như HgCl2, Hg(CN)2 ... là các chất điện li yếu).

Ví dụ:

Na2SO4 → 2Na2+ + SO42- 

HSO3- \rightleftharpoons H+ + SO32-

Nếu anion gốc axit còn hiđro có tính axit, thì gốc này tiếp tục phân li yếu ra ion H+.

Ví dụ:

[Cu(NH3)4] \rightleftharpoons Cu2+ + 4NH3

V. Giải bài tập hóa 11 bài 2 Axit, bazơ và muối

Để giúp bạn đọc có thể hoàn thành tốt các dạng bài tập sách giáo khoa cũng như nắm được phương pháp giải của từng bài tập. VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc chi tiết từng bài, hy vọng thông qua các bài làm, bạn đọc nắm chắc kiến thức vận dụng tốt vào các dạng bài tập tương tự. Chi tiết Giải bài tập hóa 11 bài 2 tại: Giải bài tập Hóa 11 Bài 2: Axit, bazơ và muối

VI. Trắc nghiệm Hóa 11 bài 2 Axit, bazơ và muối

Câu 1: Axít nào sau đây là axit một nấc?

A. H2SO4

B. H2CO3

C. CH3COOH

D. H3PO4

Câu 2: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hiđrôxit lưỡng tính?

A. Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2

B. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2, Cu(OH)2

D. Mg(OH)2, Pb(OH)2, Cu(OH)2

Câu 3: Cho các dung dịch axit có cùng nồng độ mol: H2S, HCl, H2SO4, H3PO4, dung dịch có nồng độ H lớn nhất là

A. H2SO4

B. H2S

C. HCl

D. H3PO4

Câu 4: Theo thuyết Areniut, kết luận nào sau đây đúng?

A. Bazơ là chất khi tan trong nước phân li cho anion OH.

B. Bazơ là những chất có khả năng phản ứng với axit.

C. Một Bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

D. Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH.

Đáp án nội dung chi tiết trắc nghiệm hóa 11 bài 2 tại: Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 2: Axit, bazơ, muối

------------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Hóa 11 Bài 2: Axit, bazơ và muối, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
4 4.864
Sắp xếp theo

Hóa 11 - Giải Hoá 11

Xem thêm