Có bao nhiêu đồng phân ứng với công thức phân tử C4H10

Có bao nhiêu đồng phân ứng với công thức phân tử C4H10 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết đồng phân có công thức C4H10. Cũng như vận dụng trả lời các câu hỏi liên quan đến đồng phân C4H10.

Có bao nhiêu đồng phân ứng với công thức phân tử C4H10

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Δ = (2.4 + 2−10)/2=0

⇒ Ankan ⇒ Chỉ có liên kết đơn

Vậy C4H10 có 2 đồng phân.

CH3-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH3

Đáp án A

Công thức tính nhanh đồng phân ankan

2n - 4 + 1 (3 < n < 7)

Ví dụ:

Tính số đồng phần của ankan C4H10

Số đồng phân ankan sẽ là: 24-4 + 1 = 2 đồng phân

Ví dụ:

C6H14 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

Độ bất bão hòa k = số liên kết π + số vòng = (6.2 + 2 - 14) / 2 = 0

Phân tử không có chứa liên kết π hoặc 1 vòng ⇒ Phân tử chỉ chứa liên kết đơn

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Số lượng đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C4H10 là

A. 2.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

Xem đáp án
Đáp án A

C4H10 có 2 CTCT là:

CH3 - CH2 - CH2 - CH3

CH3 - CH(CH3) - CH3

Câu 2. Số lượng đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C4H10

A. 2.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án
Đáp án A

Các đồng phân ankan có CTPT C5H12 là:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3

C(CH3)4

Vậy có tất cả 3 đồng phân.

Câu 4. Ứng với công thức phân tử C4H10 có bao nhiêu ankan đồng phân của nhau

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử C3H8O là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 6. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án
Đáp án A

Các đồng phân ankan có CTPT C5H12 là:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3

C(CH3)4

Vậy có tất cả 3 đồng phân.

Câu 7. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan.

A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8

B. CH4, C2H2, C3H4, C4H14

C. CH4, C2H6, C4H14, C5H12

D. C2H6, C3H8, C5H14, C6H12

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 8. Phân tử metan không tan trong nư­ớc vì lí do nào sau đây?

A. Metan là chất khí.

B. Phân tử metan không phân cực.

C. Metan không có liên kết đôi.

D. Phân tử khối của metan nhỏ.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 9. Cho các nội dung nhận định sau

(1) Ankin và anken đều có đồng phân hình học

(2) Hai ankin đầu dãy không có đồng phân

(3) Ankin có số đồng phân ít hơn anken tương ứng.

(4) Để làm sạch etilen có lẫn axetilen người ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch KMnO4 dư

(5) Những hiđrocacbon mạch hở có 1 liên kết đôi trong phân tử là anken

(6) Anken có đồng phân hình học khi mỗi nguyên tử ở liên kết đôi liên kết với 2 nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử bất kì

Số phát biểu chính xác là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án
Đáp án C 

(1) Sai:

Ankin không có đồng phân hình học. Nên số đồng phân ankin ít hơn anken.

Hai ankin CH≡CH; CH≡C-CH3 không có đồng phân.

Butin CH≡C-C-C; C-C≡C-C có 2 đồng phân vị trí liên kết ba.

(2) Đúng: Hai ankin đầu dãy không có đồng phân

(3) Đúng: Ankin có số đồng phân ít hơn anken tương ứng.

(4) Sai: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch dd AgNO3/NH3 dư vì khi đó chỉ có axetilen phản ứng và bị giữ lại. Còn etilen không phản ứng thoát ra ngoài

(5) Đúng

(6) Sai

--------------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Có bao nhiêu đồng phân ứng với công thức phân tử C4H10. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu bổ ích nhé. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số đồng phân của các hợp chất hữu cơ

Đánh giá bài viết
1 33.985
Sắp xếp theo

    Hóa 11 - Giải Hoá 11

    Xem thêm