Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là

Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc là đáp án hướng dẫn giải chi tiết câu hỏi ứng với C2H7N có bao nhiêu đồng phân amin. Từ đó bạn đọc nắm được các đồng phân, vận dụng vào làm các dạng bài tập câu hỏi tương tự. Mời các bạn tham khảo. 

1. Ứng với công thức phân tử C2H7N thì chất có thể là amin

Amin C2H7N có 1 đồng phân amin bậc 1, cụ thể:

CH3 - CH2 – NH2: etanamin

 Amin C2H7N có 1 đồng phân amin bậc 2, cụ thể:

CH3 – NH – CH3: đimetylamin

Với công thức phân tử C2H7N thì chất có 2 đồng phân, có thể là amin bậc 1 có tên gọi là: etanamin hoặc amin bậc 2 có tên gọi là: đimetylamin

2. Số đồng phân cấu tạo của amin C2H7N là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án B

CH3-CH2-NH2 và CH3-NH-CH3

3. Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n < 5)

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?

A. (CH3)3N.

B. CH3NHCH3.

C. CH3NH2.

D. CH3CH2NHC2H5.

Xem đáp án
Đáp án C: CH3NH2.

Câu 2. Số đồng phân cấu tạo amin có cùng công thức phân tử C3H9N là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem đáp án
Đáp án C

Có 4 amin có công thức phân tử C3H9N:

Bậc 1 có: CH3-CH2-CH2-NH2: Propan – 1 - amin

CH3-CH(NH2)-CH3: Propan – 2 - amin

Bậc 2 có: CH3-NH-CH2-CH3: N – metyletanamin

Bậc 3 có: (CH3)3N: Trimetyl amin

Với công thức phân tử C3H9N thì chất có 4 đồng phân, có 2 amin bậc 1, 1 amin bậc 2, và 1 amin bậc 3.

Câu 3. Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, ứng với công thức phân tử C7H9N là:

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

A. Metylamin

B. Trimetylamin

C. Đimetylamin

D. Phenylamin

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5. Số amin bậc 1 có công thức phân tử C4H11N là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Xem đáp án
Đáp án A

Amin C4H11N có 4 đồng phân amin bậc 1

CH3 - CH2 – CH2 – CH2– NH2

CH3– CH(CH3)CH2NH2

CH3 – C(NH2)(CH3) – CH3

CH3– CH2– CH(NH2) – CH3

Câu 6. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba?

A. CH3– CH2 – NH - CH2 – CH3

B. CH3– CH2 – CH(NH2) – CH3

C. C2H5-NH2

D. (CH3)2 – N – C2H5

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 7. Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là

A. 7

B. 5

C. 8

D. 6

Xem đáp án
Đáp án C

Các đồng phân là:

  • Amin C4H11N có 4 đồng phân amin bậc 1

CH3 - CH2 – CH2 – CH2– NH2: Butan – 1 - amin

CH3 – CH(CH3)CH2NH2: 2 – metylpropan – 1- amin

CH3 – C(NH2)(CH3) – CH3: 2 – metylpropan – 2- amin

CH3– CH2 – CH(NH2) – CH3: Butan – 2- amin

  • Amin C4H11N có 3 đồng phân anmin bậc 2:

CH3 – CH2 – CH2 – NH – CH3: N-metylpropan-1-amin

CH3– CH(CH3) – NH – CH3: N-metylpropan-2-amin

CH3 – CH2 – NH - CH2 – CH3: Đimetyl amin

  • Amin C4H11N có 1 đồng phân anmin bậc 3

(CH3)2 – N – C2H5: N,N-đimetyletanamin

Câu 8. Amin X có công thức đơn giản nhất là CH5N. Công thức phân tử của X là:

A. C2H10N2.

B. C2H10N.

C. C3H15N3.

D. CH5N.

Xem đáp án
Đáp án D

Công thức đơn giản nhất CH5N

→ Công thức cấu tạo: (CH5N)n hay CnH5nNn

→ 5n ≤ 2n + 3 → n = 1

........................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 16.759
Sắp xếp theo

Hóa 12 - Giải Hoá 12

Xem thêm